Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie op onderzoek naar biologische eieren

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Utrecht, 16 november 2001

Persbericht

Reactie op onderzoek naar biologische eieren

Platform Biologica eist gemeenschappelijke aanpak van dioxineverontreiniging

De resultaten van het onderzoek naar dioxinegehalten in biologische eieren, die minister Brinkhorst van LNV vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, roepen vooral veel vragen op over de verontreiniging van ons leefmilieu. Platform Biologica dringt aan op vervolgonderzoek om de exacte oorzaken te achterhalen en op adequate maatregelen om de volksgezondheid - ook op de lange termijn - te beschermen.

Er zijn acht biologische bedrijven bemonsterd. Vijf hiervan vertoonden geen verhoogde dioxinewaarden.1) Bij twee biologische bedrijven waren de gehaltes wel verhoogd, maar bleven ze onder de Nederlandse norm van vijf picogram (0,000000000005 gram). Eén bedrijf zat boven de norm. Een risicoanalyse van RIVM en Rikilt heeft uitgewezen, dat dit geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.2) Niettemin vindt Platform Biologica het bijzonder wrang, dat juist biologische eieren door milieuverontreiniging meer dioxine kunnen bevatten, terwijl er in de biologische landbouw juist alles aan gedaan wordt om schoon en duurzaam te produceren.

Verhoogde dioxinegehaltes bij biologische kippeneieren ten opzichte van eieren van gangbare kippen, lijken terug te voeren op de blootstelling van biologische kippen aan het totale milieu. Biologische kippen hebben immers buitenuitloop en pikken in de bodem. Alhoewel de gevonden waarden op één bedrijf na onder de norm blijven, is het een verantwoordelijkheid van de overheid om de blootstelling aan dioxine naar minimale waarden terug te brengen.3)

Bij de bedrijven die hogere waarden hebben dan 3 pg moet zo spoedig mogelijk onderzoek plaatsvinden naar andere mogelijke dioxinebronnen. Deskundigen betwijfelen of waarden van rond de 8 pg uitsluitend op achtergrondverontreiniging terug te brengen zijn of het gevolg zijn van zaken als geconserveerd hout en strooisel (zaagsel) of met dioxine verontreinigd voer. Als overschrijding van de norm wel terug te voeren is op hoge dioxinewaarden van de bodem moeten mogelijkheden voor schadeloosstelling worden onderzocht.

Binnenkort besluit de EU-Ministerraad over een nieuwe dioxinenorm voor eieren. Hierbij wordt waarschijnlijk een norm van drie picogram vastgesteld met een overgangstermijn voor kippen met vrije uitloop van twee jaar. Platform Biologica vindt deze overgangstermijn lang. Dioxine is een dermate schadelijke stof dat adequate maatregelen van de overheid noodzakelijk zijn.

De verontreiniging met het kankerverwekkende dioxine is een algemeen maatschappelijk probleem waardoor vanaf vandaag ook vraagtekens gezet moeten worden bij het eten van eieren van kippen in de achtertuin . Maximale inspanning - ook van de overheid - is nodig om dit probleem terug te dringen.

Het permanent binnen houden van dieren (en mensen) biedt geen oplossing tegen de negatieve gevolgen van milieuverontreiniging.

Dit voorjaar hebben diverse marktpartijen op initiatief van Platform Biologica, Productschap Pluimvee en Eieren en Stichting Natuur en Milieu een intentieverklaring getekend om te komen tot een convenant voor de opschaling van de biologische pluimveehouderij. Platform Biologica doet een beroep op alle betrokkenen om zich in te spannen voor nader onderzoek en het terugdringen van het dioxineprobleem. Platform Biologica schort de ondertekening op tot er duidelijkheid bestaat over exacte oorzaken en perspectieven.


1) Dioxinegehaltes tot twee picogram (0,000000000002 gram) dioxine per gram vet in ei zijn voor legbatterijeieren normaal.


2) Ter informatie: tijdens de dioxinecrisis in Belgie in 1999 bevatten de eieren gehaltes van 50 tot 700 pg per gram vet.


3) De norm voor inname van dioxinen en dioxine-achtige stoffen door de mens was kort geleden nog 1 picogram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Blijkens metingen in 1998 en 1999 werd deze norm door 80% van de Nederlandse bevolking overschreden. Onlangs is de norm verhoogd naar 2 pg. Van deze dagelijkse inname komt ca. 3% via eieren, 24% via melk, 38% via rundvlees en de rest via diverse levensmiddelen.
Voor meer informatie:

Platform Biologica Ellen Winkel en/of Bert van Ruitenbeek 030- 2339970

Platform Biologica is de beleids-en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding

Zie ook onze website: www.platformbiologica.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie