Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen vergunning voor verbrandingsoven Tienen in Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Vlaams minister voor leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft de aanvraag voor een milieuvergunning aan de verbrandingsinstallatie voor ziekenhuisafval te Tienen in beroep geweigerd. Oorspronkelijk had de Bestendige Deputatie van Vlaams Brabant de vergunning deels op proef voor 1 jaar verleend. Minister Dua heeft de vergunning nu in beroep geweigerd. De minister is van oordeel dat de voorziene aanpassingen aan de installatie onvoldoende garanties geven voor de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu. Bovendien is er in Vlaanderen al voldoende capaciteit voor de verbranding van medisch afval. Tot slot kon de aanvrager van de vergunning geen aangepast milieueffectenrapport voorleggen.

Aaan de beslissing van de minister om de milieuvergunning voor OSS te weigeren, gaat een lange vergunningshistoriek vooraf. In 1994 werd een eerste verbrandingsinstallatie in Tienen vergund voor 20 jaar. Vervolgens werd tot driemaal gepoogd een vergunning te bekomen voor de uitbreiding van de installatie met een tweede verbrandingslijn. De vergunningsaanvraag werd telkenmale geweigerd. Op 29 september 2000 heeft de minister in beroep de vergunning van de eerste oven uiteindelijk opgeheven, nadat in 1999 en 2000 de installatie herhaaldelijk moest stilgelegd worden wegens een overschrijding van de emissienormen. Met de huidige beslissing wordt de nieuwe aanvraag om de oven toch verder te exploiteren, geweigerd.

OSS heeft in het verleden meermaals de kans gekregen om te bewijzen dat de uitstootnormen konden gehaald worden. Ondanks talrijke aanpassingen slaagde men er niet in om de dioxinenorm te halen. De kans is dan ook reëel dat een heropstart van de installatie met een nieuwe proefperiode ten koste zal gaan van de luchtkwaliteit en bijgevolg ook van de gezondheid van de omwonenden.

Bovendien is er in Vlaanderen voldoende capaciteit voor de verbranding van medisch afval.
Tot slot ontbreekt bij deze vergunningsaanvraag een aangepast milieueffectenrapport. Sinds de opmaak van het vorige milieueffectenrapport in 1997 zijn er een aantal aanpassingen aan de installatie doorgevoerd. Een aantal maatregelen, zoals de milieu-impact van de beperking van de capaciteit, werden in het voorgaande MER niet onderzocht. Procedurieel gaat het bovendien om een nieuwe inrichting waardoor een MER bij aanvraag nodig is.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie