Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ROGO eerbiedigt recht op staking

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Datum: 16.11.2001 <
Nieuwe acties van de onderwijsvakbonden?

In onze samenleving leven opvattingen over de school, de situatie van de leerkrachten, het al dan niet gebruiken van actiemiddelen zoals de staking bij conflicten tussen overheid en personeel. Een breed scala van meningen hierover vind je uiteraard ook terug bij de ouders en ouderverenigingen. Ze hebben oordelen, vooroordelen, vragen zoals:

ü TBS 55 was dat een tijdelijke maatregel of een verworven recht van de leerkrachten, hoe heeft de overheid daarover gecommuniceerd met leerkrachten en vakbonden?

ü hebben leerkrachten zoveel meer stress dan andere werknemers?

ü waarom mogen leerkrachten vroeger uitstappen?

ü waarom is het terugschroeven van de leeftijd van TBS van 55 naar 58 jaar geen voorwerp van sociaal overleg geweest (CAO VI)?

ü de overheid moet voelen dat de leerkrachten het menen. Met een staking zet je de overheid onder druk. Met acties zoals speelnamiddagen kun je geen druk uitoefenen. Sommige ouders zijn van oordeel dat de zwakste kinderen de dupe van de staking zijn.

ü de vakbonden ondersteunen de ouders onvoldoende

ü de vakbonden ondersteunen leden die hun job niet ernstig nemen. Ze hebben te weinig oog voor het algemeen belang

ü de vakbond zou meer aandacht moeten besteden aan inhoudelijke dossiers in plaats van alleen bezig te zijn met de materiële eigenbelangen

ROGO eerbiedigt het recht op staking maar zoals de overheid (zie omzendbrieven aan alle scholen van 10.1.1996 en 11.5.2001), wil ROGO tegelijkertijd dat de pedagogische begeleiding en het toezicht over de aanwezige leerlingen wordt gewaarborgd. ROGO verwacht dat er over alle problemen die zich in het onderwijs stellen en de wijze waarop de onderwijsvakbonden naar oplossingen zoeken, voldoende gecommuniceerd wordt.

ROGO nam het initiatief opdat alle onderwijsvakbonden en alle ouderkoepels elkaar zouden ontmoeten. De eerste historische ontmoeting greep plaats op 16.1.01, vervolgens op 6.2.01 en recentelijk op 4.10.01, de dag vóór de staking. Bedoeling van de bijeenkomst was niet om elkaar gelijk of ongelijk te geven. De bedoeling was wel om:

ü door te geven wat bij ouders en ouderverenigingen leeft en vice versa: welke problemen zijn er in het onderwijs en welke oplossingen stelt men voor

ü informatie uit te wisselen over de hete hangijzers waar ouderkoepels en vakbonden mee bezig zijn

ü naar aanleiding van de geplande acties: de bezorgdheden van de ouders mee te delen.

Ouders en ouderverenigingen van het Gemeenschapsonderwijs verwachten:


- duidelijke en transparante informatie over de doelstellingen en de draagwijdte van de acties van de vakbonden
- voldoende tijd op voorhand informatie van de Inrichtende Machten en de directies over de stand van zaken zodat ze de nodige voorzorgen kunnen nemen:
o zal de school op de dag(en) van de staking open of gesloten zijn? ROGO is zich bewust dat dit niet altijd voorspelbaar is. o zal er voor- en naschoolse opvang gezorgd worden? o zullen er (warme) maaltijden aangeboden worden?
o informatie over rechten en plichten van alle onderwijsparticipanten (Inrichtende Machten, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen bij stakingen) o telefoonnummers, adressen van websites waar men meer informatie kan inwinnen ... ROGO vindt het deontologisch onverantwoord en ingaan tegen alle principes van de kinderrechten dat leerlingen gebruikt worden als propaganda-instrument voor acties van leerkrachten.

ROGO houdt een pleidooi dat de niet stakende leerkrachten creatieve activiteiten organiseren voor de leerlingen, eventueel in samenwerking met de ouders.

ROGO vindt dat leerkrachten die zich de dag van de staking ziek melden, getuigen van weinig zin voor burgerschap.

ROGO is van oordeel dat het personeel en de vakbonden op de solidariteit van heel wat ouders kunnen rekenen als ze met de verzuchtingen van ouders en ouderverenigingen rekening zouden houden

ROGO is van oordeel dat de onderwijsvakbonden niet alleen de ouderverenigingen niet alleen moeten erkennen als volwaardige partners, maar dat zij er ook dienen voor te ijveren dat het ouderverenigingswerk deze erkenning ook van de overheid krijgt.

Jammer genoeg zien heel veel schoolteams en directies ouders en ouderverenigingen nog altijd als pottenkijkers, niet bevoegd over pedagogische materies en die alleen het belang van hun eigen kind zien zonder rekening te houden met het algemeen belang, geen waardering kunnen opbrengen voor de vaak lastige en ondankbare job van leerkracht. Het omgekeerde gebeurt evenzeer. Heel wat ouders scheren alle leerkrachten over een kam. Ze denken alleen aan hun vakantie en wedde ...

Voor ROGO zijn belangrijk: de waardering van de leerkracht én de ouder, de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling 'kwaliteit van onderwijs' en het welbevinden van álle onderwijsparticipanten.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marc Laquière, directeur ROGO (Tel. 09/242.02.68), GSM 0495/25 09 81, (rogo@rago.be).

ROGO vzw
Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs
Schoonmeersstraat 26
9000 GENT
09/242.01.68
09/242.01.69
gsm: 0495/25.09.81
e-mail: (rogo@rago.be)
www.rago.be/rogo

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie