Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinetsreactie op rapport 'In dienst van de democratie'

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Algemene Zaken

Persbericht Ministerraad
16 november 2001

KABINETSREACTIE ADVIES 'IN DIENST VAN DE DEMOCRATIE'

De ministerraad heeft op voorstel van minister-president Kok, minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid ingestemd met de kabinetsreactie op het rapport "In dienst van de democratie", van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (voorzitter J. Wallage), dat augustus jl. werd uitgebracht. Deze reactie is gecombineerd met een reactie op onderdelen van het rapport van de Commissie ICT en Overheid (voorzitter A. Docters van Leeuwen), dat september jl. verscheen.

In hun rapporten beschrijven de commissies ontwikkelingen die van invloed zijn op de communicatiefuncties van de rijksoverheid, zoals het mondiger worden van de burger, de sterke opkomst van de informatie- en communicatietechnologie en de ingrijpende veranderingen in het medialandschap. De commissies doen aanbevelingen om de openbaarmaking van overheidsinformatie uit te breiden en de communicatie met de burger te intensiveren.

Het kabinet kan zich in grote lijnen vinden in de geschetste oplossingsrichtingen en wil een ruimere invulling geven aan de actieve openbaarmaking. Onderzocht wordt of de lopende programma's die dit technisch en organisatorisch mogelijk moeten maken kunnen worden versneld. Vooruitlopend daarop zullen de ministeries beginnen met het op hun websites vermelden van de Wob-verzoeken die zijn gehonoreerd. Ook start binnenkort de voorbereiding van een nieuwe, door de RVD te onderhouden, website met actueel nieuws van de rijksoverheid en informatie over de voortgang van het regeringsbeleid. Deze site kan bij het aantreden van het volgende kabinet met een eerste bescheiden opzet van start gaan. De nieuwe website wordt geïntegreerd in de algemene portalsite Overheid.nl.

Het kabinet kondigt voorts aan de communicatiemogelijkheden van internet verder te zullen benutten en meer te willen investeren in de communicatie met moeilijk bereikbare doelgroepen. De publieksvoorlichting in het kader van de uitvoering en de handhaving van het beleid krijgt extra aandacht. Voorts wil het kabinet een nieuwe impuls geven aan de interactieve voorbereiding van beleid. Voor de (gefaseerde) uitvoering van deze en andere voornemens zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Tenslotte gaat het kabinet, op basis van een voorstel van de Voorlichtingsraad, akkoord met de modernisering van de principiële uitgangspunten voor overheidscommunicatie. Eén van de uitgangspunten betreft de voorlichting over nog niet-aanvaard beleid. Het kabinet volgt hierbij de aanbeveling van de Commissie Wallage dat de overheid in deze fase in beginsel in de discussie dezelfde communicatiemiddelen moet kunnen inzetten als anderen, maar dat voor de inhoud en toonzetting strikte voorwaarden gelden.

De betrokken ministers zullen de kabinetsreactie binnenkort aan de beide Kamers der Staten- Generaal aanbieden.

RVD, 16.11.01reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie