Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Detailhandelsnota Breda richtinggevend voor 10 jaar

Datum nieuwsfeit: 17-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

12-11-2001

Detailhandelsnota richting gevend voor komende 10 jaar

De Detailhandelsnota Breda is zo ver gereed dat gestart kan worden met een consultatieronde. Deze begint officieel op 17 oktober aanstaande. Vanaf dat moment ontvangen ook alle detaillisten in Breda een samenvatting in de vorm van een Breda Bericht. De gemeente hoopt via deze Detailhandelsnota duidelijkheid te geven over de richting die de komende tien jaar gevolgd dient te worden om de concurrentiepositie van de stad, in een groter wordende regio, te versterken.

Vier themas
Bij de totstandkoming van de Detailhandelsnota is uitgegaan van een viertal themas:

1. Allereerst is vastgehouden aan het principe dat de huidige sturende rol van de gemeente Breda gehandhaafd moet blijven.
2. In de binnenstad heeft met name de ontwikkeling van Achter de Lange Stallen prioriteit. Daarbij kunnen gelijktijdig de onvriendelijke entrees vanaf deze parkeerplaats naar de binnenstad een face lift krijgen.

3. Er zal een minder dwingend beleid zijn bij de ontwikkeling van Perifere (aan de rand van de stad gelegen) en Grootschalige Detailhandel: in de nieuwe situatie zullen meer branches zich mogen vestigen op de perifere locaties. Gezien de beperkte beschikbare ruimte op dit moment op deze locaties wordt overwogen op Steenakker meer detailhandel toe te staan. Op termijn wordt naar een nieuwe locatie gezocht aan de oostkant van de stad. Voor grootschalige detailhandel zal in de Westflank geen plaats zijn.
4. Tot slot is besloten het huidige beleid voor de buurt- wijk- en dorpscentra te handhaven met concentratie van voorzieningen als uitgangspunt . Omdat het gemeentebestuur het behoud van vitale voorzieningen in deze dorps- en wijkcentra belangrijk vindt, komen er geen megasupermarkten aan bijvoorbeeld de ringwegen

Kwaliteitsversterking
Met name in de binnenstad, waar detailhandel een belangrijke positie inneemt, moet gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering. Het doel is een bovenregionaal koopcentrum te worden met een scala aan uitgaans- en ontmoetinggebieden en een podium voor cultuur. Al deze elementen versterken elkaar. Binnen de detailhandel zou een uitbreiding van meer hoogwaardige winkels met name in de mode, hier een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. De top in het aanbod ontbreekt namelijk op dit moment.
De komst van het water in de Westflank zorgt voor extra kwaliteit in de detailhandel. Gespecialiseerde horeca en detailhandel krijgen hier de kans. Uitbreiding van activiteiten en evenementen moeten publiek uit het hele land naar de Bredase binnenstad lokken.

Samenwerken
De nu gepresenteerde Detailhandelsnota kwam tot stand na diverse bijeenkomsten met allerlei betrokkenen zoals voor de binnenstad in oktober 2000 en juni 2001. Een begeleidingscommissie waarin in- en externe betrokkenen zitting hadden, zorgde voor de nodige ondersteuning gedurende het traject. Aan die samenwerking mag, nu de Detailhandelsnota vrijwel is afgerond, geen eind komen. In de nota wordt benadrukt dat private en publieke partijen in de nabije toekomst moeten blijven samenwerken en organisaties oprichten. Dit is een voorwaarde om de gewenste verbeteringen
tot stand te kunnen brengen. Daarnaast hoopt de gemeente met het instellen van een Branche Overleg de toekomstig nieuwe detailhandelsontwikkelingen in bijvoorbeeld de Westflank, Achter de Lange Stallen en op de perifere locaties beter te kunnen begeleiden.

Bijeenkomst
Tijdens een speciaal belegde bijeenkomst op maandagochtend 29 oktober in Hotel Brabant wordt een toelichting op de Detailhandelsnota gegeven worden door de heer H. Linders van adviesbureau BRO uit Vught. Dit bureau heeft in opdracht van de gemeente de nota opgesteld. Voor deze bijeenkomst zullen alle detaillisten worden uitgenodigd.

Meer informatie
Alle detaillisten in Breda krijgen een samenvatting van de Detailhandelsnota. De uitgebreide nota is te lezen op internet onder www.breda.nl Voor een exemplaar van de nota kunnen belangstellenden bellen naar mevrouw M.van Ierssel van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Breda telefoon (076) 529 37 50.

Breda, 12 oktober 2001

Als u op de nota wilt reageren dan kunt u gebruik maken van dit formulier.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie