Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese herdenking van vele duizenden verkeersslachtoffers

Datum nieuwsfeit: 18-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NVVM

Europese herdenking van vele duizenden verkeersslachtoffers.

Komende zondag organiseert de Vereniging Verkeersslachtoffres (VVS) voor de zesde maal de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers.
De herdenking vindt plaats op zondag 18 november van 13.30 tot 15.45 uur in de Aula van de Technische Universteit Delft. De herdenkingstoespraak wordt gehouden door de heer drs. W. J. Deetman, burgemeester van Den Haag. De heer ir M. Houtman, lid van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland en Voorzitter van Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland spreekt het welkomstwoord. De VVS hopen ditmaal ook op belangstelling vanuit de nationale overheid en het Koningshuis.

De herdenking biedt slachtoffers van verkeersongevallen, hun familieleden en nabestaanden de gelegenheid om stil te staan bij de slachtoffers die aan ons wegverkeer ten offer zijn gevallen. Het is een belangrijke steun voor de slachtoffers en hun naasten om te weten dat zij niet alleen staan in hun verdriet, hun materiële en medische zorgen en het geringe begrip daarvoor uit de samenleving. Daarnaast wil de VVS met de bijeenkomst een signaal geven aan de samenleving in het algemeen en de politiek in het bijzonder, dat de bejegening van verkeersslachtoffers verbeterd dient te worden, het aantal doden en gewonden in het wegverkeer onnodig hoog is, dat de verkeersveiligheid veel hoger op politieke agenda dient te komen en effectieve maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen veel sneller genomen dienen te worden.

De jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers wordt gehouden in nauwe samenwerking met de Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR), de Europese federatie van nationale verenigingen van verkeersslachtoffers, waarvan de VVS lid is. Verkeersongevallen kosten de landen van de Europese Unie jaarlijks 45 duizend doden en 150 duizend blijvend gehandicapten. Naast het persoonlijke leed, dat niet in geld is uit te drukken, zijn ook de financiële gevolgen nauwelijks te bevatten: deze bedragen voor de landen van de Europese Unie jaarlijks 200 miljard Euro, grofweg de helft van het Nederlandse bruto nationaal product. De Europese Commissie heeft zich voorgenomen het aantal verkeersdoden in het jaar 2010 te hebben gehalveerd, een naar onze mening te weinig ambitieus doel daar veel technische en juridische mogelijkheden nog onbenut zijn.

Europese zusterverenigingen van de VVS organiseren al langer een jaarlijkse herdenking. De VVS heeft ervoor gekozen om de herdenking ieder jaar in een ander deel van Nederland te organiseren, om de afstand tot slachtoffers zo klein mogelijk te maken. Vorig jaar vond de bijeenkomst plaats in Maastricht. In de voorgaande jaren in resp. Arnhem, Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden.
De Vereniging Verkeersslachtoffers is in 1995 opgericht. Doel was om verkeersslachtoffers - tot dan een niet-georganiseerde, dus nogal machteloze groep burgers - een gezicht en een stem te geven. Binnen de vereniging kunnen slachtoffers hun ideeën, wensen en grieven kenbaar maken. Daarnaast bevordert de vereniging het contact tussen haar leden en vormt zij een aanspreekpunt voor overheden en andere instanties.
Tevens geeft de vereniging gevraagd en ongevraagd commentaar op het gebied van de verkeersveiligheid en de medische, juridische en arbeidsrechtelijke nasleep van ongevallen. De VVS streeft naar een nauwkeuriger en snellere afhandeling van de gevolgen van verkeersongevallen en een groter begrip van de samenleving voor de slachtoffers, die tot op heden weinig aandacht krijgen, ondanks hun grote aantal en de grote maatschappelijke gevolgen van de onveiligheid van het wegverkeer.

Leden van de vereniging zijn overlevenden van verkeersongevallen, nabestaanden van dodelijke verkeersslachtoffers, hun naasten en andere direct betrokkenen, alsmede mensen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven. De herdenking is toegankelijk voor een ieder. Ook de landelijke- en regionale persmedia zijn van harte welkom.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie