Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agemda Gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 19-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Vergadering gemeenteraad (21/11) ¦ Vergadering raadsadviescommissie Welzijn (22/11) ¦ Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies 2002 ¦ Stukken voor de vergaderingen Vergadering gemeenteraad (21/11)
De openbare raadsvergadering van maandag 19 november 2001 is verschoven naar woensdag 21 oktober 2001. De vergadering van de raadsadviescommisie voor Bestuur en Middelen op deze dag komt hiermee te vervallen.

Openbare vergadering op 21 november 2001 om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

1. Vragenhalfuurtje voor burgers.
2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden.
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 10 september 2001.

4. Mededelingen.

5. Benoemingen in raadsadviescommissies.
6. Wijziging bestuur Stichting Cultureel Centrum De Harmonie.
7. Inbewaringstelling psychiatrische patiënten.
8. Tussentijds advies zendtijdtoewijzing Mercurius.
9. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken.
10. Krediet ten behoeve van het afwerken van de openbare ruimte in de kantorenlocatie 'Marnixveld/Bodeterrein.
11. Intentieovereenkomst Leeuwarden-Zuid.
12. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening en vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 Wro, voor een perceel aan de Drachtsterweg (gelegen naast het voormalige BP-station) te Leeuwarden.

13. Het treffen van een bekostigingsbesluit voor de derde fase herinrichting Binnenstad Nieuwe Stad.
14. Aangaan van een exploitatieovereenkomst met de Friesland Bank NV inzake de verbouw/nieuwbouw van kantoren en de daarmee verband houdende herinrichting van de Willemskade NZ (tussen Zuiderstraat en Wirdumerdijk) en Achter de Beurs (tussen Willemskade NZ en Zaailand).

15. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Partiële herziening van het bestemmingsplan Huizum-Badweg, MCL'.
16. Gehandicaptenparkeerkaarten en -plaatsen.
17. Fusie Dienst Stedelijke Werkvoorziening.
18. Aanvraag van een krediet voor het project 'Experiment proactieve aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt'.
19. Kosten verbouwing panden ten behoeve van dak- en thuislozen.
20. Aanvraag spoedprocedure 1e inrichting, meubilair en aanpassingen van het gebouw ten behoeve van het praktijkonderwijs aan de Da Costaschool te Leeuwarden.

21. Besteding extra middelen Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang.

22. Plan van aanpak Onderwijskansenbeleid.
23. Contracten in het kader van Lokaal Sociaal Beleid.
24. Wijzigen van de concernbegroting voor het dienstjaar 2001. Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de gemeentesecretaris op telefoonnummer 058-2338204. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering. Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Vergaderstukken
Stukken voor deze openbare vergadering liggen ter inzage bij de centrale balie in de hal van het Stadkantoor aan het Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie