Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA wil preventie-offensief tegen onveiligheid

Datum nieuwsfeit: 20-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: CDA
Zoek soortgelijke berichten
CDA

CDA wil preventie-offensief tegen onveiligheid

20 november 2001

Het CDA vindt het naast een krachtdadige repressieve aanpak de hoogste tijd voor een preventie-offensief tegen de toenemende onveiligheid. "De criminaliteit is van karakter veranderd: zij is gewelddadiger en persoonsgerichter geworden. Ook internationaal vallen wij wat dit betreft op. (...) Wij zien te weinig van de initiërende en stimulerende rol van Justitie die nodig is om andere ministeries in beweging te houden. (...) Het CDA wenst een inventarisatie van hetgeen nu bij de onderscheiden departementen aan preventie geschiedt met een effectiviteitsmeting (kwantitatief en kwalitatief), en een analyse van de oorzaken van criminaliteit anno 2001 met een nieuw plan van aanpak van de regering." Dit pleidooi houdt de nieuwe CDA-fractievoorzitter Yvonne Timmerman-Buck op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer.

De CDA-Eerste Kamerfractie vindt de huidige aanpak van de misdaad qua ambitieniveau veel te laag. "Waarom wordt pas in het laatste regeringsjaar een nota Criminaliteitsbeheersing gepresenteerd terwijl dit een speerpunt in het regeerakkoord was? De actiepunten van de regering zullen pas gerealiseerd worden in 2006! (...) Het CDA vindt dat de regering keuzes moet maken als het gaat om het evenwicht tussen privacy en veiligheid. "Waarom moeten het moties vanuit de Kamer, initiatiefwetsvoorstellen vanuit de Tweede Kamer en uitspraken van de Hoge Raad zijn die de regering in beweging zetten?"

Het antwoord op 11 september
In haar bijdrage aan de Algemene Beschouwingen gaat Timmerman-Buck uitgebreid in op het antwoord van de regering als antwoord op de gebeurtenissen van 11 september.
Zij kritiseert de regering op een aantal punten: "Wij missen visie-ontwikkeling, initiatieven en bevordering van het nationaal debat als het gaat om de internationale aanpak van het terrorisme, bijvoorbeeld over de maatregelen die tot voor kort ondenkbaar zijn zoals de veel verder gaande opheffing van bankgeheimen. (...) Verder vragen wij ons af of er enige gedachteontwikkeling is over de consequenties van 11 september voor de inrichting en opbouw van ons militaire apparaat rond de nieuwe realiteit. (...)"
Timmerman-Buck bepleit een werkelijke doorbraak op het terrein van de competentie van de Europese overheidslaag. "Wij moeten de bereidheid hebben om in Europees verband de discussie aan te gaan over de principes die aan een supranationale aanpak van een aantal ernstige misdaden ten grondslag moeten liggen. Veiligheid zou wel eens effectiever en met een geringere inbreuk op grondrechten kunnen worden nagestreefd door souvereiniteit over te dragen aan Europese instellingen die met de handhaving van de Europese regels worden belast, dan telkens weer nieuw Europees strafrecht in te voeren in nationale rechtsstelsels."
De CDA-fractievoorzitter vraagt verder de aandacht voor de "belangrijkste en tegelijk de meest verwaarloosde dimensie van een duurzame veiligheidsbevordering, van eigen land tot wereldwijd: hoe te bewerkstelligen dat wij kunnen terugvallen op gedeelde waarden die garant staan voor veiligheid, menselijke waardigheid en tolerantie, respect voor leven, voor elkaars eigendommen, voor de schepping, en voor non-discriminatie? (_)Dit betekent wel dat het bewustzijn nodig is dat onze gedeelde geschiedenis, onze waarden als opdracht en ideaal moeten worden ingebracht in het integratiedebat. De CDA-fractie vindt het een pijnlijke tekortkoming van deze regering dat deze zwijgt waar zij zich behoort te manifesteren."

Het CDA komt tot de conclusie dat de regering met betrekking tot de kerntaken internationale en nationale veiligheid en criminaliteitsbestrijding haar eigen verantwoordelijkheid onvoldoende waarmaakt.

Levensloopbeleid en onderwijs
In haar bijdrage gaat de CDA-fractievoorzitter ook in op "de sociale infrastructuur", en dan met name levensloopbeleid en onderwijs. Timmerman-Buck pleit voor een "levensloopverzekering, als aanvulling op de sociale zekerheid. Deze maakt het mogelijk tussen de 18 en 65 jaar een uitkering te krijgen op het moment dat arbeidstijd moet worden ingewisseld voor tijd voor zorg of studie/scholing."

Op het terrein van het onderwijs pleit de CDA-fractie ervoor dat gestreefd wordt het OESO-gemiddelde van 6 % te halen, Nederland blijft Europees nu achter met 5,1%.
Daarnaast wil het CDA dat er een nieuw besturingsconcept komt in het onderwijs. "Dit concept houdt in dat de onderwijsinstellingen primair verantwoordelijk zijn voor de invulling van de kwaliteit van het onderwijs en voor de kwaliteitsbewaking. Dit geschiedt door zelfevaluatie (bijvoorbeeld visitatiecommissies) en mogelijk ook door accreditatie. De overheid hanteert de verplichting om adequate zelfevaluatiesystemen te hebben als wettelijke deugdelijkheidseis en daarmee ook als bekostigingsvoorwaarde. De inspectie ziet erop toe dat deze zelfevaluatiesystemen er zijn, dat zij betrouwbaar zijn en dat zij adequaat worden toegepast."
Volgens de CDA-fractievoorzitter "vervalt de regering in een spagaat omdat zij drijft op het misverstand dat autonomievergroting gepaard moet gaan met meer inspectie. Daarbij ontkomt zij niet aan ongerijmdheden. "Zo maakt de regering een kunstmatig onderscheid tussen de deugdelijkheidseisen die tevens als bekostigingsvoorwaarden gelden en de andere aspecten van kwaliteit zoals het schoolklimaat. Alsof dit laatste belangrijker zou zijn dan het eerste."

De integrale tekst van de bijdrage van CDA-fractievoorzitter Timmerman-Buck kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken. Tevens is hij te downloaden op de site van de Eerste Kamer (www.eerstekamer.nl)

Voor meer informatie: CDA-fractievoorzitter Timmerman-Buck, tel. 070-3129200 (knt), 070-3475753 (pr)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie