Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Achtergrondinformatie verkoopt DiverseyLever

Datum nieuwsfeit: 20-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Unilever
Zoek soortgelijke berichten
Unilever NV

Verkoopt van DiverseyLever: Achtergrondinformatie 20 november 2001

Ø Unilevers strategie De Weg naar Groei heeft als doelstellingen een duurzame omzetgroei van 5-6% en een brutowinstmarge vóór bijzondere posten en afschrijving van goodwill van meer dan 16% tegen 2004. Hoeksteen van deze strategie is een sterkere concentratie van middelen op leidende consumentenmerken.

Ø Unilevers portfolio van leidende merken is op dit moment goed voor 85% van de omzet op jaarbasis. Onlangs heeft Unilever het voornemen aangekondigd Unipath te verkopen, alsmede enkele merken van Bestfoods in de VS en twee Europese raffinaderijen van eetbare oliën. Unilever schat dat haar leidende merken tegen het jaar 2004 goed zullen zijn voor 95% van haar activiteiten.

Ø DiverseyLever werd in 1996 gevormd na de overname door Unilever van Diversey en de daaropvolgende fusie met Lever Industrial International. De proforma-omzet van DiverseyLever in de twaalf maanden voorafgaand aan juni 2001 bedroeg 1,654 miljard met een EBITDA van 208 miljoen en een EBIT van 138 miljoen. Ø De naam Diversey wordt verkocht evenals alle merken die uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de huidige activiteiten van DiverseyLever. Er komen overgangsbepalingen voor het gebruik van de naam Lever door de samengevoegde onderneming om zo voldoende tijd te creëren voor de overgang naar de nieuwe identiteit van het bedrijf. Op dit moment verkoopt DiverseyLever enkele consumentenmerken van Unilever aan professionele kanalen en grossiers. Deze merken behoudt Unilever en zij zijn ook niet begrepen in de genoemde omzet- en winstcijfers. Er zal een verkoopovereenkomst worden gesloten waarin de nieuwe onderneming deze merken gedurende vijf jaar mag blijven verkopen en distribueren. Ø Meer informatie over DiverseyLever is te vinden op de website www.diverseylever.com.

Unilever wordt geadviseerd door Morgan Stanley.

Safe Harbour Statement:
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen (forward-looking statements) bevatten (in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995). Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke risicofactoren. Het is van belang op te merken dat werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de verwachte resultaten in toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht.

Factoren waardoor toekomstgerichte verklaringen wezenlijk kunnen verschillen van de werkelijke resultaten omvatten, onder andere, het niet-afronden van de verkoop van DiverseyLever, veranderingen in de kapitaalmarkten, vertragingen die verband houden met toestemming van regelgevende instanties voor de verkoop, algemene economische, politieke, sociale en zakelijke omstandigheden, de vraag naar onze goederen en diensten, concurrentie in de markt, schommelingen in rentetarieven en in de waarde van vreemde valutas, het effect van en de onzekerheden veroorzaakt door de verkoop van DiverseyLever of toekomstige acquisities en verkopen, en eventuele veranderingen in belastingwetgeving en andere wet- en regelgeving, in de rechtsgebieden waarbinnen we actief zijn.

Wij zijn niet verplicht toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht aan te passen naar aanleiding van werkelijke resultaten, veranderde aannames of andere factoren die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte verklaringen.

Ø Unilever heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van DiverseyLever, haar bedrijf op het gebied van professionele en institutionele reiniging, aan Johnson Wax Professional.

Ø Onder de overeenkomst wordt DiverseyLever gewaardeerd op US$ 1,6 miljard ( 1,75 miljard); dit is gelijk aan 1,1 keer de omzet en 8,4 keer de winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA).

Ø Unilever zal een belang van eenderde behouden in de samengevoegde onderneming.

Ø De contante opbrengst van US$ 1 miljard ( 1,1 miljard) zal bijdragen aan de geplande vermindering van de schuldenlast.

Ø De transactie is volledig in lijn met Unilevers strategie De Weg naar Groei en vertegenwoordigt een verdere stap in de concentratie op leidende merken, die naar verwachting goed zullen zijn voor 95% van Unilevers totale omzet tegen 2004.

Ø De twee bedrijven vullen elkaar uitstekend aan op het gebied van technische expertise, klantenbestanden en geografische reikwijdte.

Persdienst Unilever Rotterdam

Tel: +31 10 217 4844
Fax: +31 10 217 4843
Email: press-(office.rotterdam@unilever.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie