Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-414/99

Datum nieuwsfeit: 20-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

DOC: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL

CJE/01/58 20 november 2001

Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-414/99, C-415/99 en C-416/99

Zino Davidoff SA tegen A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co, Levi Strauss (UK) Ltd tegen Tesco Stores, Tesco plc en Costco Wholesale UK Ltd

De toestemming van de merkhouder voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, zijnde uitdrukkelijk of impliciet, moet met zekerheid worden uitgedrukt. Dat is niet het geval met het enkele stilzwijgen van de merkhouder.

Zino Davidoff is houdster van twee merken "Cool Water" en "Davidoff Cool Water", die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor toiletartikelen en cosmetica. De betrokken producten dragen identificatienummers en worden door Davidoff of voor haar rekening zowel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) als daarbuiten verkocht.

A & G Imports heeft voorraden producten gekocht, die oorspronkelijk door Davidoff of met haar toestemming in Singapore op de markt waren gebracht. A & G heeft die voorraden in de Gemeenschap (meer bepaald in het Verenigd Koninkrijk) ingevoerd, waar zij is begonnen ze te verkopen. Die producten verschillen van de andere producten van het merk Davidoff enkel door het feit, dat de identificatienummers zijn verwijderd of uitgewist.

De vennootschappen Levi-Strauss zijn houdsters van de merken "Levi's" en "501", die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven, onder meer voor jeans.

Tesco en Costco hebben - authentieke - Levi's 501-jeans betrokken bij leveranciers die de jeans vanuit landen buiten de EER in de Gemeenschap invoerden en hebben ze in het Verenigd Koninkrijk verkocht. Levi Strauss had steeds geweigerd, aan Tesco en Costco dergelijke jeans te verkopen.

Davidoff en Levi Strauss hebben bij de High Court of Justice beroepen ingesteld, op grond dat de invoer en de verkoop van die waren in de Gemeenschap een inbreuk opleverden op de rechten die zij aan de inschrijving van hun merken ontleenden.

In de drie zaken beroepen A & G Imports en Tesco zich op uitputting van de door het merk verleende rechten.

Naar gemeenschapsrecht verbiedt het in de merkenrichtlijn neergelegde beginsel van de uitputting de houder van het merk, zich op het aan dit merk verbonden uitsluitende recht teberoepen, wanneer de van het merk voorziene producten door de merkhouder of met zijn toestemming in de Gemeenschap (hierna: "EER") in de handel zijn gebracht.

De door de High Court of Justice aan het Hof van Justitie gestelde vragen strekken hoofdzakelijk tot precisering van de voorwaarden voor die uitputting en van het begrip "toestemming". Gezien het belang ervan, hebben vijf regeringen (namelijk de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Finse en de Zweedse regering) opmerkingen ingediend.

Het Hof herinnert allereerst aan de gevolgen van de richtlijn voor de merken in het algemeen. Volgens het Hof beperkt de richtlijn de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel worden gebracht, en staat zij de merkhouder toe, zijn waren buiten die zone in de handel te brengen, zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen de EER meebrengt. Bovendien is het Hof van oordeel dat de richtlijn, door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, de merkhouder toestaat de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren.

Vervolgens onderzoekt het Hof, hoe de toestemming van de merkhouder voor het verhandelen in de EER kan worden uitgedrukt; moet de toestemming uitdrukkelijk zijn of mag zij impliciet zijn?

Het Hof is van oordeel dat de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht om iedere derde te verbieden, van zijn merk voorziene waren in te voeren, het beslissende element is voor de uitdoving van dat recht. Het staat dus aan het Hof, een eenvormige uitlegging te geven van het begrip "toestemming" voor het in de EER in de handel brengen, teneinde te voorkomen dat de bescherming verschilt naar gelang van het nationale recht van de lidstaten.

Gezien het belangrijke gevolg dat de toestemming meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de houder van het merk, moet zij worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht. Deze wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. In bepaalde gevallen kan hij echter op impliciete wijze voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

Ten slotte onderzoekt het Hof de mogelijkheid van een impliciete toestemming voortvloeiend uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder.

Het Hof stelt vast, dat de toestemming positief moet worden uitgedrukt; uit de elementen die in aanmerking worden genomen om tot het bestaan van een impliciete toestemming te besluiten, moet met zekerheid kunnen worden afgeleid dat de merkhouder ervan afziet, zich op zijn uitsluitende recht te beroepen. Bijgevolg staat het niet aan de merkhouder, het ontbreken van toestemming te bewijzen, maar integendeel aan de handelaar die zich op het bestaan van toestemming beroept, het bewijs daarvan te leveren.

Een impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, kan niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder. Bovendien kan een impliciete toestemming ook niet voortvloeien uit de omstandigheid dat de eigendom van de van het merk voorziene waren zonder contractuele beperkingen is overgedragen, uit het feit dat de merkhouder niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet, en evenmin uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. Beschikbare talen: alle officiële talen. Voor de volledige tekst van het arrest kunt u vanaf ongeveer 15.00 u vandaag onze internetpagina www.curia.eu.int. raadplegen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw Zaïra Penders, tel. (352) 4303 3127,fax (352) 4303 3656. Beelden van de terechtzitting zijn beschikbaar op "Europe by Satellite" Europese Commissie , DG X, Audiovisuele dienst, L-2920 Luxemburg, tel. (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249, of B-1049 Brussel, tel (32) 2964106, fax (32) 2 2965956, of (32) 2 2301280

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...