Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten onderzoek Landschapsbeleid provincie Groningen

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 21 november 2001 Persbericht nr. 245

Statencommissie presenteert resultaten onderzoek Natuur- en Landschapsbeleid provincie groningen

Betere inzet van beschikbare middelen moet achteruitgang natuur- en landschapswaarden stoppen.

De statencommissie Beleidsonderzoek Natuur en Landschap heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar de effectiviteit van de inspanningen van de Provincie Groningen op het gebied van natuur en landschap. De voorzitter van Provinciale Staten, Commissaris van de Koningin J.G.M. Alders ontving het eindrapport "Natuur en landschap onder de loep" uit handen van de voorzitter van de commissie, de heer D.A. Hollenga.

De commissie constateert dat ondanks het intensieve beleid van de Provincie er nog steeds sprake is van een achteruitgang in de natuur- en landschapswaarden. De commissie doet in haar rapport aanbevelingen hoe de inzet van middelen, zoals subsidies en regelgeving, de komende jaren het beste kan leiden tot behoud of herstel van nagestreefde natuur- en landschapswaarden.

De afronding van het beleidsonderzoek komt op het moment dat de Provincie begint met de uitvoering van het in december 2000 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Groningen. De commissie is van mening dat de conclusies en aanbevelingen uit het beleidsonderzoek hierbij betrokken kunnen worden.

Successen

De commissie vindt het natuur- en landschapsbeleid van de Provincie Groningen op een aantal punten succesvol. Zo zijn er veel natuurgebieden verworven en beheersovereenkomsten met boeren gesloten en ligt de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de provincie voor op schema. Ook buiten de EHS zijn veel natuur- en landschapsprojecten gestart. Het beleid van de Provincie heeft bijgedragen aan een toename van sommige vogel- en plantensoorten en aan de instandhouding van landschapselementen, zoals houtsingels en dijken. Het opzetten van een provinciaal meetnet heeft ervoor gezorgd dat er globale trends zijn vast te stellen.Verder verloopt het overleg van de sector met belangrijke andere sectoren, zoals de landbouw, beter dan in het verleden en wordt het natuur- en landschapsbeleid in toenemende mate geïntegreerd in andere vormen van ruimtelijk beleid, zoals waterbeheer en planologie.

Desondanks is het beleid van de Provincie volgens de commissie geen onverdeeld succes. Daarom komt de commissie in haar rapport met een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen

* Voor de realisering van de EHS moeten de beschikbare middelen en instrumenten actiever worden ingezet, waardoor er aaneengesloten gebieden kunnen ontstaan waar recht kan worden gedaan aan natuurbeheer en natuurontwikkeling. Dit betekent ook dat de Provincie het Rijk moet aanspreken op het tijdig beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de aankoop en het beheer van terreinen in het kader van de EHS. Als het Rijk deze verplichtingen niet of onvoldoende nakomt moet de Provincie aangeven welke alternatieven er zijn om de doelstelling van de EHS te halen.

* De Provincie moet meer dan nu het geval is, samen met andere organisaties en overheden de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de kwaliteit van natuur en landschap, te weten de verzuring, vermesting en verdroging, met grote voortvarendheid aanpakken.

* De Provincie moet gemeenten stimuleren om landschapsplannen te maken en daarbij maatschappelijke organisaties en burgers te betrekken.

* De Provincie moet natuurbeheer vaker toevertrouwen aan agrariërs en hun daarbij helpen, bijvoorbeeld door goede voorwaarden te scheppen.

* Het provinciaal bestuur moet de beleidsdoelen concreter formuleren, zodat de Provincie het beleid beter kan toetsen. In het verlengde daarvan is het van belang bij ieder project met nieuwe natuurontwikkeling tevens een monitoringsprogramma op te stellen om de effecten van de maatregelen te kunnen toetsen.

Conclusies

De commissie komt tot deze aanbevelingen op basis van de volgende bevindingen:

* De kwaliteit van EHS-gebieden is matig. Het ziet er naar uit dat het merendeel van het geplande natuurgebied wel wordt verworven. Er kan echter niet worden begonnen met de inrichting en aanpassing van grondwaterstand, omdat een enkele overgebleven agrarische ondernemer in het gebied blijft zitten. Daarnaast spelen ook de verzuring, vermesting en verdroging een belangrijke nadelige rol in de kwaliteit van natuur en landschap.

* Het provinciale natuur- en landschapsbeleid is moeilijk te evalueren doordat de beleidsdoelen niet meetbaar zijn geformuleerd. De Provincie heeft het bijvoorbeeld over "behoud en herstel van natuur en landschap", zonder dat duidelijk is om welke natuur en welk landschap het gaat, van welke kwaliteit het moet zijn en wanneer de doelen bereikt moeten zijn. En omdat de doelen niet meetbaar zijn is toetsing van het beleid niet goed mogelijk.
* De commissie concludeert ook dat het lastig is de ontwikkeling van natuur en landschap te volgen. Het meetnet is daarvoor te beperkt: het accent ligt op weidevogels en hogere plantensoorten en er zijn weinig meetpunten en meetmomenten.

* Het is moeilijk vast te stellen welke de kosten er voor natuur en landschap gemaakt zijn. Dit komt doordat het beleid wel gebiedsgericht is en de kosten niet.

Onderzoek

De beslissing om onderzoek te doen naar het natuur- en landschapsbeleid in de provincie viel op 10 oktober 2000 in de begrotingsvergadering van de Provinciale Staten van Groningen. Tijdens de behandeling van het natuur- en landschapsbeleid ontstond er behoefte aan meer duidelijkheid over de inspanningen op het gebied van natuur en landschap tot nu toe (periode 1990 tot 2000). Het is de bedoeling dat de Staten mede op basis van de onderzoeksresultaten een gefundeerde beslissing kunnen nemen over eventuele forsere inspanningen in de toekomst. Een commissie Beleidsonderzoek, bestaande uit zeven Statenleden, onder het voorzitterschap van dhr. D.A. Hollenga, kreeg de opdracht het onderzoek uit de voeren.

Het onderzoek van de commissie heeft zich niet beperkt tot alleen maar objectieve onderzoeks-gegevens. De commissie heeft in persoonlijke gesprekken met mensen die in hun dagelijks werk of via vrijwilligerswerk betrokken zijn bij de ontwikkelingen van natuur en landschap ook de nodige informatie kunnen verzamelen.

De commissie Beleidsonderzoek werd bij het onderzoek geholpen door medewerkers van de Provincie, van andere publieke en private organisaties en door een onderzoeksteam, onder de leiding van Prof. Dr M. Herweijer, bestaande uit medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

Procedure

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 12 december a.s. zal het rapport besproken worden. Provinciale Staten zullen zich dan uitspreken over de aanbevelingen.

E
en exemplaar van het rapport "Natuur en landschap onder de loep" is op te vragen bij de afdeling Bestuurscontacten van de Provincie Groningen, tel: 050-316 41 60. Het rapport is vanaf 21 november ook te vinden op de website van de Provincie Groningen: www.prvgron.nl.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Dhr. D.A. Hollenga, tel.: 050-541 21 17, e-mail: (d.hollenga@castel.nl) , of met
Désirée Bosch, afdeling Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel.: 050-316 46 25, fax: 050-313 81 93, e-mail: (d.bosch@prvgron.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...