Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekostigingsbesluiten Brouwerstraat en Maanderplein Ede

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bekostigingsbesluiten Brouwerstraat en Maanderplein

In de Ede Stad van 10 oktober jongstleden zijn de bekostigingsbesluiten van de Brouwerstraat en het Maanderplein bekendgemaakt. In de Ede Stad van 14 november jongstleden volgde er nog een rectificatie van deze bekendmakingen. Deze officiële bekendmakingen zijn niet voor iedereen even makkelijk leesbaar. Uitspraken van rechters dwingen de gemeente echter om de bekendmakingen zo volledig en juist mogelijk te laten zijn. In dit artikel leest u wat deze bekendmakingen feitelijk inhouden.

Met de herinrichting van straten in Ede-Centrum zijn veel kosten gemoeid. Het gemeentebestuur wil deze kosten daar waar mogelijk verhalen op (dat wil zeggen: terug laten betalen door) degenen die voordeel hebben bij deze herinrichting. Het gaat daarbij in eerste instantie om eigenaren van winkels en woningen in Ede-Centrum. De gemeente heeft 3 mogelijkheden om kosten te verhalen: gronduitgifte (grondverkoop), het sluiten van exploitatie-overeenkomsten en baatbelasting. Bij de herinrichting van de Brouwerstraat en het Maanderplein is gebleken, dat het kostenverhaal door middel van gronduitgifte en het sluiten van exploitatie-overeenkomsten niet meer mogelijk is. Om deze reden is gekozen voor het heffen van baatbelasting. Deze belasting is een gemeentelijke belasting om een billijke bijdrage te verkrijgen in de kosten van aanleg van openbare voorzieningen. De belasting wordt geheven van degene, die voordeel heeft bij de aanleg van deze voorzieningen.

Een bekostigingsbesluit is een besluit van de gemeenteraad om het in de toekomst mogelijk te maken om baatbelasting te heffen. De gemeenteraad moet het besluit nemen vòòr de herinrichting.

Het (profijt)gebied, waarvoor het bekostigingsbesluit geldt, is op een bijbehorende tekening aangegeven. Dit gebied wordt bepaald aan de hand van het gebied dat heringericht wordt en de kadastertekening. Al de percelen die op de kadastertekening direct grenzen aan het gebied dat heringericht wordt, vallen binnen dit (profijt)gebied. Indien achter deze aangrenzende percelen nog een perceel van dezelfde eigenaar ligt, wordt ook dit achterliggende perceel in het gebied van het bekostigingsbesluit betrokken. De tekening geeft een beeld van de maximale omvang van het gebied, dat voordeel heeft bij de herinrichting. Als gevolg van deze manier van vaststellen van het profijtgebied kunnen naast winkels ook woningen binnen het gebied vallen.

Bij het bekostigingsbesluit hoort een begroting, een raming van de kosten. Alleen van die voorzieningen, waarvan de betrokken eigenaren voordeel hebben, worden de kosten verhaald. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten van bestrating, groenvoorzieningen en straatmeubilair. Kosten van opruimings-, grond- en rioleringswerkzaamheden en dergelijke worden niet verhaald. Vanwege het feit, dat door de herinrichting bespaard kan worden op onderhoud, is hiervoor een aftrekpost opgenomen in de begroting. Een extra aftrekpost is een deel van de bijdrage van de provincie voor de herinrichting van geheel Ede Centrum. Tenslotte is er nog een aftrekpost van 40 % van de te verhalen kosten. De gemeenteraad heeft namelijk bepaald, dat slechts 60 % van de te verhalen kosten door de rechthebbenden opgebracht moeten worden.

Het bekostigingsbesluit biedt de gemeente de mogelijkheid om in de toekomst baatbelasting te heffen. Daar moet de gemeenteraad dan nog wel een aparte belastingverordening voor opstellen, en wel binnen 2 jaar na het gereed komen van de herinrichting. Pas bij deze verordening wordt bepaald hoe de verdeling van de kosten gaat plaatsvinden over de diverse percelen binnen het gebied. Dan bestaat ook meer duidelijkheid over de werkelijke kosten van de herinrichting. In zo'n verordening kan de gemeenteraad ook onderscheid maken tussen woningen en winkels. Of ook voor woningen baatbelasting betaald moet worden en hoeveel is een vraag die te zijner tijd door de gemeenteraad beantwoord zal worden.

U kunt tegen de bekostigingsbesluiten geen bezwaar of beroep instellen. Bezwaar en beroep is pas mogelijk, indien u een aanslag baatbelasting ontvangt.

Mocht u nog vragen, of opmerkingen hebben hierover, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J.M. Hamminga van de hoofdafdeling Grondzaken, tel. (0318) 68 02 05.
---

Ede, 21 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie