Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda commissie sociale zaken Maassluis

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

19-11-2001

Commissie sociale zaken c.a. vergadert op 21 november

Op woensdag 21 november 2001 komt de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid c.a. bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:


· Convenant Wonen
Het convenant volkshuisvesting uit 1997 is aan herziening toe. De daarbij betrokken partijen i.c. de Woning Stichting Maassluis (WSM), de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) en de gemeente hebben de afspraken daarin geactualiseerd, met als resultaat het bijgaande convenant wonen. Het college besluit de raad voor te stellen tot het aangaan van het convenant wonen met de WSM en de VBBM.

· Woonruimteverdeling
Van de Stichting Woonselect Rijnmond (SWR) is het Jaarverslag woonruimteverdeling 2000 ontvangen. Het jaarverslag is laat ontvangen en levert maar beperkte (lokale) informatie op. Het college besluit er bij WSM en SWR op aan te dringen dat de verslaglegging voortaan meer (lokale) informatie bevat en tijdig beschikbaar is.

· Verordening cliëntenparticipatie integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid
Het college adviseert de raad voor te stellen de "Verordening cliëntenparticipatie integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid" vast te stellen. Tevens besluit het college het concept overlegconvenant ter instemming aan de raad voor te leggen en deze te zijner tijd te ondertekenen.

· Verordening Voorzieningen Gehandicapten Nieuwe Waterweg Noord 2002
Het college stelt voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord overeenkomstig het voorstel van het gemeenschappelijk orgaan, onder voorwaarde van gelijkluidende besluitvorming door de drie NWN- raden, goed te keuren en voorts ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van 11 december 2001 overeenkomstig het ontwerp- raadsvoorstel. Daarnaast stelt het college voor de Verordening Voorzieningen Gehandicapten Nieuwe Waterweg Noord 2002, onder voorwaarde van gelijkluidende besluitvorming door de drie NWN- raden, ter vaststelling voor te leggen aan de raad van 11 december 2001, overeenkomstig de voorgestelde wijzigingen in het advies en het ontwerp- raadsvoorstel. Tot slot adviseert het college het Financieel Besluit Voorzieningen Gehandicapten NWN 2002 onder voorwaarde van gelijkluidende besluitvorming door de colleges van B&W van de drie NWN- gemeenten, vast te stellen.
· Fusie SSM en SSJ-M
Op 7 november 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten DEM Consultancy opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de wenselijkheid, en in het verlengde daarvan, de mogelijkheden van een fusie tussen de SSM en de SSJ-M. Het onderzoek is thans afgerond en de onderzoeksresultaten zijn besproken in de begeleidingsgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van beide instellingen en de gemeente. Het advies van DEM Consultancy om een scheiding van taken aan te brengen tussen accommodatiebeheer, beleid en activiteiten wordt door het college onderschreven. Het college stelt voor aan de SSM het verzoek te doen om per 1 januari 2002 het ambulante jongerenwerk met een specifieke invalshoek van sociaal-cultureel, educatie, preventie en advies tot haar taakveld te rekenen. Voor het beheer en de exploitatie voor het gebouw "de Toevlught" zal een nader te bepalen marktpartij worden benaderd.
· Beleidsplan - 2002 - Algemene bijstandswet + Ioaw/z Het college stelt voor in te stemmen met het "Beleidsplan - 2002 - Algemene bijstandswet + Ioaw/z". Wanneer de gemeenteraad besluit het onderhavige plan vast te stellen dan voldoet deze gemeente hiermee aan artikel 118 van de Algemene bijstandswet; de zogenaamde planverplichting. In het plan wordt omschreven hoe de gemeente Maassluis in het jaar 2002 zal omgaan met: de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening (door middel van inschakeling in arbeid in dienstbetrekking); en de bevordering van een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
· Vrije bestedingsruimte
Voor de jaren 2002 - 2005 is een vrije bestedingsruimte voor welzijnsbeleid beschikbaar van respectievelijk 65.000,--, 55.000,-- 45.000,-- en 35.000,--. Het betreft een totaalbedrag van 200.000,-- dat door het college kan worden bestemd voor uitwerking van nader te bepalen prioriteiten op terreinen van bijvoorbeeld bijzondere bijstand, bibliotheekbeleid, beeldende kunst etc. De vrije bestedingsruimte voor welzijn kan geen oplossing bieden voor structurele vragen om extra subsidie. Een groot deel van de vrije bestedingsruimte wordt beschikbaar gesteld voor de bibliotheek (in 2002 50.000,--). Argumenten daarvoor zijn dat men, conform eerder vastgesteld beleid, binnenkort een vernieuwde, grotere vestiging in gebruik zal gaan nemen. Belangrijk is dat men daarbij een dienstver-lening kan aanbieden die met deze grotere accommodatie in overeenstemming is. Door een extra afbouwend subsidie beschikbaar te stellen, kan de bibliotheek in staat worden gesteld om in de komende jaren een groter aantal leden te bereiken en andere inkomsten uit extra dienstverlening te realiseren. Met deze extra subsidie zal men de afbouw in subsidie dienen op te vangen. Daarnaast wordt voor de jaren 2002 - 2005, in het kader van het algemeen subsidiebeleid, een beperkte financiële buffer gecreëerd voor éénmalige initiatieven of knelpunten. Dit is, gelet op het grote aantal aanvragen om extra subsidie, zinvol en past bovendien in de ontwikkeling van het te vernieuwen subsidie-beleid.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen. Tot het werkterrein van de raadscommissie sociale zaken c.a. behoren uiteraard sociale zaken en maatschappelijk werk, maar ook wijk- en buurtbeheer, doelgroepenbeleid en algemene samenlevingsopbouw, woonruimteverdeling en de sociale werkvoorziening.

Overige documenten:
Vergadering Commissie Sociale Zaken van 21-11-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...