Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meerjarenprogramma voor infrastructuur Deventer vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Deventer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

Meerjarenprogramma voor infrastructuur vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week ingestemd met het Meerjarenprogramma Infrastructuur Deventer (MIND) 2001 tot en met 2006. In het programma staan de infrastructurele projecten die de gemeente de komende jaren wil uitvoeren.

In het MIND staan projecten die zowel op de kortere termijn (2002) als de wat langere termijn (2003 tot en met 2006) worden uitgevoerd. Zo gaat de gemeente het komend jaar onder meer met de volgende belangrijke projecten aan de slag:

* de reconstructie van de Kazernestraat (onder meer de rotonde bij de Boreel)

* de fietsoversteek Singel/Oude Plantsoen
* de verdere aanpak van de wegvakken in de As Binnenstad-Colmschate
* de fietstunnel bij de Douwelerkolk (een project van de NS, waarbij de gemeente meefinanciert)

* het aanpassen van de Geert Grootestraat in verband met de route voor de pendelbussen

* de fietsenstalling aan de voorzijde van het station (ter hoogte van het busstation)

* het verder verbeteren van verkeerslichten, onder meer op het Hanzetracé.

Nieuwe projecten

Bij de keuze voor de projecten voor de langere termijn (2003 tot en met 2006) is uitgegaan van de huidige beschikbare middelen. De programmering voor deze periode is ook daarom indicatief. Voor de periode vanaf 2003 gelden uiteraard de projecten die al in gang zijn gezet, zoals de N348, de Knoop (aansluiting N348 op Holterweg en kruisingen met spoorlijnen) en het aanpassen van de infrastructuur bij het Pothoofd. Daarnaast wil de gemeente voor deze periode aan de slag met de volgende projecten:

* de fietsbrug over de Buitengracht (start 2003)
* de reconstructie van het kruispunt Brinkgreverweg/Rielerweg (start 2003)

* het herinrichten van de Boxbergerweg (start 2003)
* de aanleg van de eerste en de tweede fase van de ?non-stop? fietsroute Binnenstad - Colmschate-Noord (start 2004/2005)
* het herinrichten van het wegdeel Pothoofd-Wilhelminabrug (start 2004).

Extra aandacht voor fietsverkeer en afstemming verkeerslichten

Naast de vermelde projecten wordt jaarlijks 150.000 gulden uitgetrokken voor maatregelen die het fietscomfort verbeteren, zoals het verbeteren van stallingvoorzieningen en het aanbrengen van asfaltverharding op fietspaden. Welke maatregelen precies worden getroffen, wordt nader uitgewerkt. Ook blijft jaarlijks een budget beschikbaar voor het verder verbeteren en afstemmen van de verkeerslichten in Deventer, om zodoende de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Extra financiële claim

Het MIND geeft aan dat met de huidige beschikbare financiële middelen een aantal grotere projecten die vermeld zijn in de nota Hoofdwegenstructuur en de Parkeernota, niet uitgevoerd kunnen worden, zoals:

* het verdubbelen van het aantal rijstroken op de Siemelinksweg (inclusief het aanpassen van de kruispunten) en de Amstellaan
* een tunnel bij de Zweedsestraat/spoorlijn Deventer-Zutphen (wel bijdragen toegezegd vanuit Rijk/NS en provincie Overijssel)
* een fietstunnel bij de Henri Dunantlaan/Rielerweg.
Om ervoor te zorgen dat de belangrijke infrastructurele projecten toch tijdig worden uitgevoerd, komt er een beleidsnotitie waarin staat hoeveel geld de komende jaren extra nodig is. De beleidsnotitie wordt gemaakt nadat de gemeenteraad de nota?s Hoofdwegenstructuur en Parkeerbeleid eind 2001 heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zullen te zijner tijd de financiële claims afwegen tegen andere noodzakelijke uitgaven in de komende jaren.

Vervolg

Het MIND 2001 tot en met 2006 wordt behandeld in de gemeenteraad van 17 december.

De raadscommissie Wonen, Cultuur en Infrastructuur brengt in haar vergadering van 28 november hierover advies uit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie