Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe plannen voor Speelgoed- & Blikmuseum in Deventer

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Deventer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

Nieuwe plannen voor Speelgoed- & Blikmuseum

De doelstelling om in het Boreelproject met de historische speelgoedcollectie een toeristische trekpleister te realiseren die 100.000 bezoekers per jaar trekt, is niet haalbaar.

Dat is de conclusie van een team van vier bureaus dat een haalbaarheidsstudie naar het Speelbizzconcept heeft gedaan. Bepaalde risico?s en een hoog investeringsbedrag werpen een te hoge drempel op. De gemeente overlegt met de projectontwikkelaar over een andere invulling van de toeristische en culturele functie in dit project. Een alternatief plan voor het Speelgoed- & Blikmuseum wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het door de raad vastgestelde museumbeleid. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat de combinatie van deze twee ontwikkelingen meer mogelijkheden geeft de doelstellingen inhoudelijk en qua bezoekersaantal te realiseren.

In de zomer van 2000 besloot de gemeenteraad op basis van een marktverkenning opdracht te geven tot het nader uitwerken van het conceptondernemingsplan Speelbizz. Het doel was een toeristische attractie te realiseren in het nieuw te bouwen deel van het Boreelproject, met de historische speelgoedcollectie als drager en gericht op kinderen tussen vier en twaalf jaar en hun volwassen begeleiders. De verwachting was 100.000 bezoekers per jaar te kunnen trekken.

Begin 2001 is opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek aan een projectteam bestaande uit vier gespecialiseerde bureaus: WVB- marketing adviezen, Reinoud van Assendelft B.V., Donald Janssen Ontwerpers en Da Vinci Museum & Exhibitsprojects. In dit projectteam zijn de verschillende deskundigheden op het gebied van museumconcepten, marketing en management in de cultuur- en vrijetijdssector gebundeld.

In haar eindrapportage is het projectteam tot de conclusie gekomen dat ?het aantal onzekere factoren ten aanzien van de te realiseren onderdelen binnen de exploitatiebegroting op het terrein van bezoekersaantal, besteding per bezoeker, investeringsbijdragen en participatie contracten vanuit de bedrijfstak te groot is dit concept met voldoende kans op succes in gang te zetten?.

Op basis van de marktmogelijkheden heeft de projectgroep geadviseerd een andere strategie voor het speelgoedmuseum door te voeren. Het speelgoedmuseum nieuwe stijl krijgt dan een inhoudelijke invulling, waarin de museale functie, de evenementen, het spelen en de research gestalte krijgen, gebaseerd op de verhaallijn ?Speelgoed door de tijd heen?. Er worden verbeteringen voorgesteld voor de belangrijkste beperkingen van het huidige speelgoedmuseum: de huisvesting, collectie-, programmerings- en promotiebudget en personele bezetting. Uitgaande van een ruimtebeslag van twaalfhonderd vierkante meter in het Boreelcomplex, een investering van 3,6 miljoen gulden, kan volgens de onderzoekers, met de hierboven vermelde maximale bijdrage in het exploitatietekort een bezoekersaantal van 50.000 gerealiseerd worden. Het door het projectteam voorgestelde verbeterconcept biedt aanknopingspunten die betrokken worden bij de verdere uitwerking van de museumnota.

De gemeente overlegt met de projectontwikkelaar over een andere - mogelijk commerciële - invulling, al dan niet met inbegrip van het Speelgoed- en Blikmuseum, passend binnen het Boreelconcept die extra bezoekers trekt en dat past bij het thema cultuur, kinderen en fun. Verwacht word dat de combinatie van deze twee ontwikkelingen meer mogelijkheden biedt de doelstellingen inhoudelijk en qua bezoekersaantal te realiseren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie