Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen dodenlijst Taliban

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Antwoorden op kamervragen dodenlijst Taliban

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 69
Telex 34554 mvj nl
Onderdeel Directoraat-Generaal Rechtshandhaving Bij beantwoording
Contactpersoon de datum en ons
Doorkiesnummer(s) kenmerk vermelden Datum 21 november 2001
Ons kenmerk 5134211/501/AV
Uw kenmerk 2010201630
Bijlage(n) 1
Onderwerp Kamervragen Van Oven
over dodenlijst Taliban.

In antwoord op Uw brief van 29 oktober 2001, nr. 2010201630, deel ik U, namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede dat de vragen van het lid van Uw Kamer Van Oven inzake een dodenlijst van de Taliban worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieen van het antwoord, ten behoeve van de vragensteller en de afdeling Voorlichting van Uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op schriftelijke vragen van het lid Van Oven (PvdA) inzake een dodenlijst van de Taliban (ingezonden d.d. 29 oktober 2001,
nr. 2010201630)

Vraag 1:
Is de BVD in het bezit van een door de Taliban opgestelde lijst, waarop 106 namen voorkomen van Afghanen, die - naar het oordeel van de opstellers - zouden moeten worden vermoord?

Antwoord 1:
De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) is sinds enige tijd in het bezit van een lijst, die in het Pashtoe is opgesteld en waarop 106 namen voorkomen.
Er bestaat gerede twijfel of er ten aanzien van deze lijst sprake is van een zogenaamde dodenlijst.
Het zou ook een opsporingslijst kunnen zijn of een lijst van politieke tegenstanders van de Taliban.

Vraag 2:
Klopt het dat bij enkele op die lijst voorkomende personen als verblijfplaats 'Holland' is vermeld?

Antwoord 2:
Bij één naam van een persoon, die op de lijst wordt genoemd, staat als verblijfplaats ]Nederland ] vermeld. Desalniettemin wordt op dit ogenblik nader onderzoek verricht door de BVD of er nog andere personen, waarvan de namen op de lijst voorkomen, in Nederland verblijven.

Vraag 3:
Is het waar dat een aantal op die lijst genoemde personen inmiddels daadwerkelijk het slachtoffer van een aanslag is geworden?

Antwoord 3:
Zoals reeds in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, bestaat er gerede twijfel of hier sprake is van een zogenaamde ]dodenlijst ]. In het onderzoek door de BVD zal tevens bezien worden of er namen van personen op de lijst voorkomen, die het slachtoffer van een aanslag zijn geworden.

Vraag 4:
Mag er vanuit worden gegaan dat met betrekking tot de op die lijst voorkomende personen die daadwerkelijk in Nederland verblijf houden beschermingsmaatregelen zijn getroffen?

Antwoord 4:
Met de persoon wiens naam op de lijst voorkomt zijn in overleg met de plaatselijke politie nadere maatregelen afgesproken, die een gepast veiligheidsdoel dienen.

Vraag 5:
Bent u bereid de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten terzake te informeren?

Antwoord 5:
De Commisie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten is reeds terzake geïnformeerd.

21 nov 01 12:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie