Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Richtsnoeren EC inzake behandeling invordering van schulden

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

DOC: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL

IP/01/1626

Brussel, 21 november 2001

Richtsnoeren inzake een doorzichtige en billijke behandeling bij de invordering van schulden

De Commissie heeft vandaag een reeks objectieve criteria goedgekeurd, die ten doel hebben per geval een besluit te nemen, wanneer de volledige invordering van een schuld geen haalbare oplossing is, met andere woorden wanneer als algemeen rechtsbeginsel evenredigheid moet worden toegepast. In alle gevallen waarin wordt overwogen van een schuldvordering af te zien, zal de Commissie rekening houden met de feiten (ernst van de onregelmatigheid, herhaalde inbreuken, opzet,...) en de gevolgen van de afstand van invordering van de schuld (betrokken bedrag, risico een precedent te scheppen, ondermijning van het gezag van de wet,...). Behalve deze criteria, die in alle omstandigheden van toepassing zijn, zullen bij de beoordeling ook de economische gevolgen van de volledige invordering voor de schuldenaar, eventuele verstoringen van de concurrentie die uit de afstand van invordering van de schuld kunnen voortvloeien en de economische en sociale consequenties van volledige invordering in aanmerking worden genomen. Voorts is in de goedgekeurde richtsnoeren bepaald dat besluiten waardoor van belangrijke schuldvorderingen wordt afgezien, in de toekomst zullen worden genomen op het niveau van het College van de leden van de Commissie. Commissielid Michaele Schreyer, die de richtsnoeren aan de Commissie heeft voorgelegd, verklaarde dat doorzichtigheid en billijkheid de basisbeginselen zijn voor de invordering van schulden en dat de criteria die vandaag werden goedgekeurd duidelijk op deze beginselen zijn gebaseerd en niet alleen de diensten van de Commissie tot richtsnoer zullen dienen, maar ook het College wanneer dit besluiten neemt. De Commissie had zich ertoe verbonden vóór het einde van 2001 richtsnoeren goed te keuren.

De aan de begrotingsautoriteit van de EU verschuldigde bedragen die als 'diverse ontvangsten' in de begroting zijn vermeld, belopen elk jaar gemiddeld 2% van de totale in de begroting opgenomen ontvangsten. Elke dag stellen de diensten van de Commissie schuldvorderingen op derden vast. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dienstverleners of subsidieontvangers die hun verplichtingen jegens de Commissie niet of niet volledig zijn nagekomen. De Commissie hechtte in december 2000 haar goedkeuring aan een hervorming van de procedures voor de terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen. Door deze hervorming krijgen de administratieve diensten meer verantwoordelijkheid bij het invorderen van schulden, wordt de rol van de rekenplichtige diensten duidelijker en krijgen de Juridische dienst en het OLAF meer middelen tot hun beschikking voor de behandeling van geschillen.

De financieel beheerders worden echter af en toe geconfronteerd met het feit dat de bestaande regels geen afdoende antwoord verschaffen. Wanneer bijvoorbeeld aan een economische eenheid een boete wordt opgelegd die het bestaan van deze eenheid in gevaar brengt, maakt dit de boete ontoepasselijk.

Het is een algemeen rechtsbeginsel dat een optreden "niet verder gaat dan wat nodig is om de doelstellingen ... te verwezenlijken"(1) en dat "alle lasten, zij het financiële of administratieve, voor de Gemeenschap en burgers tot een minimum moeten worden beperkt en evenredig moeten zijn met het te bereiken doel"(2). Dit beginsel wordt het evenredigheidsbeginsel genoemd.

Het evenredigheidsbeginsel is een fundamenteel rechtsbeginsel. Het moet door de Commissie ook in acht worden genomen in geval van terugvordering van ten onrechte uit de begroting betaalde bedragen of bij andere invorderingen.

De toepassing van het evenredigheidsbeginsel in de context van de invordering van schulden is onlangs besproken en bekritiseerd door het Europees Parlement en de Rekenkamer (zie de achtergrondinformatie over de zaak Fléchard).

Teneinde te garanderen dat alle soortgelijke gevallen op dezelfde wijze worden behandeld, heeft de Commissie vandaag haar goedkeuring gehecht aan richtsnoeren over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel in geval van afstand van invordering van de schuld of van een deel daarvan. In alle gevallen waarin overwogen af te zien van schuldvorderingen, houdt de Commissie rekening met de feiten (ernst van de onregelmatigheid, herhaalde inbreuken, opzet, ...) en met de gevolgen van afstand van invordering van de schuld (betrokken bedrag, risico een precedent te scheppen, ondermijning van het gezag van de wet, ...). Behalve deze criteria, die in alle omstandigheden van toepassing zijn, zullen bij de beoordeling, afhankelijk van de omstandigheden, ook de economische gevolgen van de volledige invordering op de schuldenaar, eventuele verstoringen van de concurrentie die uit de afstand van invordering kunnen voortvloeien en de economische en sociale consequenties van volledige invordering in aanmerking worden genomen.

Besluiten om af te zien van de invordering van schulden van 1 miljoen euro of meer, en van 100 000 euro of meer, indien dit een verlaging van de schuld met 25% of meer betekent, worden aan het College overgelaten.

In besluiten waarbij van de invordering van een schuld wordt afgezien met toepassing van het evenredigheidsbeginsel, moeten bovendien de juridische en feitelijke gronden daarvoor worden aangeven; deze besluiten moeten tevens met redenen worden omkleed.

Achtergrond:

In de zaak Fléchard ging het om de behandeling door de diensten van de Commissie van een boterexporttransactie in 1991-94. Bij Verordening nr. 863/91 van de Commissie van 8 april 1991 werd een speciale verkoop van 124 000 ton interventieboter toegestaan voor levering aan de Sovjet-Unie. Teneinde te garanderen dat de bestemming van de boter niet werd verlegd, dienden de geselecteerde inschrijvers bij de betrokken interventiebureaus een zekerheid te stellen. Op grond van de inschrijvingsprocedure verkocht het Ierse ministerie van Landbouw en voedselvoorziening 6 750 ton Ierse interventieboter aan de Franse onderneming Fléchard. Fléchard voldeed aan haar verplichting door een inschrijvingszekerheid van 17,6 miljoen ECU te stellen. De goederen moesten in de haven van Riga worden geleverd aan twee Poolse marktdeelnemers om te worden verkocht op de markt van de voormalige Sovjet-Unie. De bestemming van de goederen werd echter verlegd en de boter werd verkocht in Polen.

De zaak werd in 1992 onderzocht door de Onderzoeksafdeling van de Ierse douane en door het Directoraat-generaal Landbouw. De bevoegde nationale autoriteiten stelden geen strafvervolging in. Het bevel van het High Court in Dublin van 12 juni 1992 verhinderde dat de zekerheid werd verbeurdverklaard op basis van een klacht die door Fléchard op grond van overmacht en onevenredigheid werd ingediend. De Ierse autoriteiten beslechtten de zaak in 1994 op grond van een advies van de diensten van de Commissie door van Fléchard een betaling van 3 miljoen ECU te aanvaarden, waardoor een einde werd gemaakt aan de gerechtelijke procedure.

De zaak Fléchard leidde tot kritiek van het Europees Parlement en de Rekenkamer. De Commissie heeft erkend dat het procedurele kader voor dergelijke zaken moet worden verbeterd en dat de toepassing van het evenredigheids- en het billijkheidsbeginsel moet worden gebaseerd op richtsnoeren, teneinde doorzichtigheid en rechtszekerheid te waarborgen. De Commissie had zich ertoe verbonden vóór het einde van 2001 dergelijke richtsnoeren te publiceren.

(1)
Artikel 5 van het EG-Verdrag

(2)
Protocol nr. 7 gehecht aan het Verdrag van Amsterdam

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...