Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging wetswijziging Wet op Vennootschapsbelasting 1969

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20017

2700 EA DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

21 november 2001 WDB 2001-685 M

Onderwerp

Tweede nota van wijziging op voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (afschaffing vrijstelling enkele overheidsbedrijven en voorkoming incidentele voor- en nadelen) (27 784)

Hierbij bied ik u aan de tweede nota van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel.

De Staatssecretaris van Financiën

27
784
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (afschaffing vrijstelling enkele overheidsbedrijven en voorkoming incidentele voor- en nadelen)

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.

I

In de considerans wordt de zinsnede "in verband met het streven naar marktwerking in het regionaal openbaar vervoer wenselijk is de vrijstelling in de vennootschapsbelasting voor gemeentelijke vervoerbedrijven te laten vervallen" vervangen door: wenselijk is de vrijstelling in de vennootschapsbelasting voor enkele overheidsbedrijven te laten vervallen.

II

In Artikel I, onderdeel A, vervalt het eerste lid onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid in eerste tot en met derde lid.

III

Artikel II vervalt.

IV

Artikel III komt te luiden:

Indien het voorstel van Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie (27 549) tot wet wordt verheven en in werking treedt op of na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt die wet als volgt gewijzigd:


1. In artikel 15. Belastingplicht vennootschapsbelasting, wordt "na onderdeel k" vervangen door: na onderdeel i. Voorts wordt de onderdeelsaanduiding "l" vervangen door: j.


2. Artikel 16. Aanvang belastingplicht, vervalt.
V

Artikel IV komt als volgt te luiden:


1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.


2. Artikel I werkt voor NOB Holding N.V. terug tot en met 26 november 1999 en voor B.V. Weerbureau HWS tot en met 1 april 1999.

TOELICHTING

Gezien de discussie die tijdens de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel is gevoerd over de belastingplicht van gemeentelijke vervoerbedrijven heb ik gemeend dat het verstandig is dat onderdeel uit het onderhavige wetsvoorstel te lichten. De bijgevoegde nota van wijziging strekt hiertoe. De voorstellen met betrekking tot de belastingplicht van gemeentelijke vervoerbedrijven zullen op korte termijn in een afzonderlijk wetsvoorstel worden opgenomen.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie