Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LTO teleurgesteld over resultaat Kamerdebat

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: LTO Nederland
Zoek soortgelijke berichten
LTO Nederland

LTO teleurgesteld over resultaat Kamerdebat

Toekomst duizenden veebedrijven onzeker door nieuw ammoniakbeleid

Donderdag 22 november 2001 - Door het nieuwe ammoniakbeleid is de toekomst van 7.000, over het hele land verspreide, veebedrijven onzeker geworden. Het gaat vooral om bedrijven met varkens en kippen, die niet meer ammoniak mogen uitstoten dan ze nu doen. LTO-Nederland is teleurgesteld over het resultaat van het debat, nu de Tweede Kamer de wetten Ammoniak en Veehouderij, en Stankemissie Veehouderij heeft aangenomen en over de moties en amendementen heeft gestemd.

Veebedrijven in de directe omgeving van natuurgebieden krijgen te maken met beperkingen in bedrijfsontwikkeling. Die komen er ook voor melkveehouders, al blijft er voor deze boeren meer ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen. De beperkingen gelden weliswaar in een straal van 250 meter in plaats van 500 meter rond natuurgebieden, maar ze gelden rond kwetsbare en zeer kwetsbare natuur. LTO had aangedrongen op beperkingen rond alleen zeer kwetsbare natuur, zodat het aantal veehouders dat met beperkingen te maken krijgt, lager zou uitvallen (rond 3.500). Maar in de wet, die per 1 januari 2002 in werking zal treden, gaat het om alle natuurgebieden die zijn opgenomen in gemeentelijke ammoniak-reductieplannen.

Binnen de zones van 250 meter gelden voor alle bedrijven in kwestie zogeheten emissieplafonds, waardoor veel van deze bedrijven qua bedrijfsontwikkeling nagenoeg 'op slot' komen te zitten. Alleen als de betrokken veehouder, door zijn stal ingrijpend en met dure voorzieningen aan te passen, de milieubelasting van het bedrijf weet terug te dringen, resteert nog enige ruimte voor uitbreiding.

'Het is voor de bedrijven die hiermee worden geconfronteerd een enorme domper', zegt LTO-bestuurder Antoon Vermeer in een eerste reactie. LTO gaat een beroep doen op de Eerste Kamer om de wet terug te sturen; de partijen die vandaag tegen de wet stemden, hebben in de senaat een meerderheid.

Vermeer constateert dat de veehouderij in ons land steeds verder wordt teruggedrongen en ondernemers moeten stoppen of - als dat nog mogelijk is - moeten uitwijken naar elders. In het kader van de twee wetten, die de Tweede Kamer vandaag heeft aangenomen, wordt de betrokken boeren op geen enkele manier perspectief of een tegemoetkoming geboden.

Dreigende maatregelen voor de melkveehouders, die verplicht zouden worden om emissie-arme stallen te bouwen, zijn van de baan. Dit geldt ook voor de nieuwbouw van stallen. Wat betreft het stankbeleid is er wel enige ruimte gemaakt voor bedrijven in zogeheten landbouwontwikkelingsgebieden: minister Pronk heeft toegezegd dat de regels voor deze gebieden zullen worden versoepeld.

LTO betreurt het, dat de Tweede Kamer met de invoering van de huisvestingsregels in Nederland geen aansluiting zoekt met Europese regels. Voor pluimvee gelden in de EU per 2012 uniforme huisvestingsregels, voor varkens is dat per 2013 het geval. De Tweede Kamer besloot echter in Nederland de AmvB-Huisvesting op 2008 in werking te laten treden. Vermeer: Omdat geen sprake is van harmonisatie met andere EU-lidstaten, lopen veehouders het risico dat ze in de periode na 2008 met nieuwe, veranderende eisen in de EU-regels te maken krijgen.

Nadere informatie: Afdeling Communicatie (tel. 070 3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: (info@lto.nl)

(Auteur: LTO-Nederland)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie