Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergadering Onderwijs gemeente Maassluis

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

21-11-2001

Commissie Onderwijs vergadert op 22 november

Op donderdag 22 november is er een openbare vergadering van de commissie Onderwijs, Sport, Cultuur, Communicatie en Inspraak. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:


· Voorlichting over de gemeenteraadsverkiezingen Op 6 maart 2002 worden weer de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De lage opkomstcijfers in het verleden en de geringe betrokkenheid van de burgers bij de lokale politiek, zijn reden om na te denken over de wijze waarop de verkiezingen onder de aandacht van burgers kunnen worden gebracht.
Voorgesteld wordt om in de periode voorafgaand aan de verkiezingen zoveel mogelijk burgers te informeren over de verkiezingen en de nieuwe werkwijze van het gemeentebestuur. Naast de gebruikelijke informatieve artikelen op de Gemeente Info wordt gebruik gemaakt van folders en posters van het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt extra aandacht besteed aan de groep jeugdige kiezers. Ook de website www. maassluis.nl wordt benut voor het informeren van de inwoners van Maassluis. Verder wordt er een informatiemarkt in het stadhuis georganiseerd waarbij alle politieke partijen zich kunnen presenteren.


· Tussentijdse evaluatie GOA/OALT 1998-2002 Het college heeft de tussentijdse evaluaties inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en het onderwijs in allochtone levende talen betreffende de planperiode 1998/2002 vastgesteld. De uitkomsten van deze evaluaties zijn de bouwstenen voor het beleidsplan voor de volgende planperiode.


· Inzet OALT-middelen 2001/2002
Evenals vorig schooljaar heeft het college omtrent de inzet van de OALT-middelen een besluit genomen. Een groot gedeelte van het bedrag wordt besteed aan salarissen van de OALT-leerkrachten. Daarnaast zijn bedragen gereserveerd om het OALT-beleid binnen de scholen vorm te geven.


· Aanwending vrije bestedingsruimte voor welzijnsbeleid Voor de jaren 2002 - 2005 is een vrije bestedingsruimte voor welzijnsbeleid beschikbaar van respectievelijk 65.000,--, 55.000,-- 45.000,-- en 35.000,--. Het betreft een totaalbedrag van 200.000,-- dat door het college kan worden bestemd voor uitwerking van nader te bepalen prioriteiten op terreinen van bijvoorbeeld bijzondere bijstand, bibliotheekbeleid, beeldende kunst etc. De vrije bestedingsruimte voor welzijn kan geen oplossing bieden voor structurele vragen om extra subsidie. Een groot deel van de vrije bestedingsruimte wordt beschikbaar gesteld voor de bibliotheek (in 2002 50.000,--). Argumenten daarvoor zijn dat men, conform eerder vastgesteld beleid, binnenkort een vernieuwde, grotere vestiging in gebruik zal gaan nemen. Belangrijk is dat men daarbij een dienstverlening kan aanbieden die met deze grotere accommodatie in overeenstemming is. Door een extra afbouwend subsidie beschikbaar te stellen, kan de bibliotheek in staat worden gesteld om in de komende jaren een groter aantal leden te bereiken en andere inkomsten uit extra dienstverlening te realiseren. Met deze extra subsidie zal men de afbouw in subsidie dienen op te vangen. Daarnaast wordt voor de jaren 2002 - 2005, in het kader van het algemeen subsidiebeleid, een beperkte financiële buffer gecreëerd voor éénmalige initiatieven of knelpunten. Dit is, gelet op het grote aantal aanvragen om extra subsidie, zinvol en past bovendien in de ontwikkeling van het te vernieuwen subsidie-beleid.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie