Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanscherping voorschriften vluchtwegen binnenvaartschepen

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

Aanscherping voorschriften vluchtwegen binnenvaartschepen

AANSCHERPING VOORSCHRIFTEN VLUCHTWEGEN VANAF BINNENVAARTSCHEPEN

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft naar aanleiding van een onderzoek naar vluchtwegen vanaf binnenvaartschepen met gevaarlijke lading besloten de voorschriften hiervoor aan te scherpen. Uit het onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW, voorheen de Rijksverkeersinspectie) is namelijk gebleken dat er bij veel laad-, los- en ligplaatsen weinig of geen vluchtwegen zijn en dat de kwaliteit ervan vaak onvoldoende is. Ook kunnen hulpdiensten de afmeerplaatsen veelal slecht bereiken.

De verbetering en aanscherping van maatregelen worden op meerdere manieren opgepakt. De IVW geeft bedrijven die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden een schriftelijke waarschuwing. Hierin staat dat de bedrijven voor 1 maart 2002 de noodzakelijke aanpassingen aan hun laad- en losplaatsen moeten doorvoeren. Na deze datum worden gerichte inspecties uitgevoerd en wordt zo nodig handhavend opgetreden. Met de vaarwegbeheerders - Rijk, Provincie en Gemeenten - start het ministerie van Verkeer en Waterstaat een aanvullend onderzoek naar de ligplaatsen voor binnenvaartschepen met gevaarlijke lading. Daarbij wordt nagegaan of er voldoende van dit type ligplaatsen zijn, hoe het aantal zo nodig kan worden uitgebreid en hoe de bereikbaarheid voor de hulpdiensten kan worden verbeterd. Ook wordt het onderwerp besproken in het Overlegorgaan Goederenvervoer. Tevens wordt een werkgroep opgericht waarin alle betrokken partijen deelnemen: brancheorganisaties, verladers, vervoerders, havendiensten en Rijkswaterstaat. De werkgroep heeft tot taak inzicht te krijgen in de aard en omvang van de aanpassingen van vluchtwegen. Deze aanpassingen zullen voor rekening komen van de verladers. Begin 2002 dient de werkgroep een plan van aanpak gereed te hebben. Op basis van dit plan zal minister Netelenbos de regelgeving aanpassen.

Het onderzoek 'Vluchtwegen binnenvaart' is in opdracht van minister Netelenbos begin dit jaar gedaan naar aanleiding van een ernstig ongeval in Duitsland. Bij het laden van benzine raakte een Nederlands schip in brand. Hierbij vielen drie doden en tien gewonden door een gebrek aan goede vluchtwegen. De IVW heeft zich in haar onderzoek niet alleen gericht op vluchtwegen vanaf tankschepen. Er is ook gekeken naar de droge-ladingschepen met gevaarlijke stoffen. Het onderzoek richtte zich op het aantal vluchtwegen en de kwaliteit en veiligheid van de bestaande vluchtwegen. Uit het onderzoek blijkt dat op 62% van de aanwezige overslagplaatsen voor droge-ladingschepen men niet veilig aan wal kan stappen in risicosituaties. Daarnaast zijn er slechts bij 19% van de overslagplaatsen voor tankschepen adequate vluchtwegen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Anna Bekius/Brigitte Seegers, tel. 070 - 3516185
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Henk Houtman, tel. 070 -3517484

22 nov 01 13:58

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie