Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

donderdag 22 november 2001
De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 22 november om 10.15 uur.
Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over capaciteitsproblemen op de Intensive Care (dit overleg had plaats op donderdag
8 november jongstleden).

Hierna rondt de Kamer het plenaire debat af over terrorismeverdragen. De verdragen gaan onder meer over de bestrijding van terroristische bomaanslagen en de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel. Dit als gevolg van de terroristische aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september jongstleden.

Vervolgens spreekt de Kamer over de wijziging van de Wet Vennootschapsbelasting. Met de wijziging wordt de vrijstelling van vennootschapsbelasting op gemeentelijke vervoerbedrijven afgeschaft. Daarnaast treft het wetsvoorstel een algemene regeling voor alle overheidsbedrijven om voor- en nadelen bij belastingplicht te voorkomen.

Ten slotte zet de Kamer het debat voort over de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2002 (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 11.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: briefing door vertegenwoordigers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over het rapport Nederland als immigratiesamenleving.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 12.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het onderzoek van het IBO (Interdepartementaal beleidsonderzoek) naar de resultaten van het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid.

Financiën: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over verschillende onderwerpen met betrekking tot de euro. Er wordt onder meer bgesproken over:

-veiligheidsdimensie in de periode rond de euro- omwisseling;

-het effect van de euro-dollarkoers van mogelijke massale omwisseling van zwart en contant geld.

Europese Zaken en Economische Zaken: 11.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de aanbevelingen van de commissie-Ekkart. De commissie heeft onderzoek verricht naar de herkomst van de collectie van de Stichting Nederlands Kunstbezit.

Defensie en Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 11.30 tot ca. 13.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Grave (Defensie) en staatsecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het Beleidsplan 2002 en het Jaarverslag 2000 van de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

Europese Zaken en Economische Zaken: 12.00 tot ca. 13.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de staatssecertarissen Ybema (Economische Zaken) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.
Justitie en Financiën: 13.30 tot ca. 15.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie) en Zalm (Financiën) over de voormalige Crédit Lyonnais Bank.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend en de staatssecretarissen Hoogervorst en Verstand-Bogaert (allen Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ter voorbereiding op de plenarie begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2002, het zogenoemde begrotingsonderzoek.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.30 tot ca. 15.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en De Vries (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de staatssecretarissen van Visserij van de lidstaten van de Europese Unie.

Justitie: 15.30 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over onder meer:

-de Contourennota. Deze nota heeft betrekking op de modernisering van de rechterlijke organisatie;
-het automatiseringsproject van het Hoger Beroep Strafrechtsysteem;

-de capaciteitsproblematiek van het Hof in Amsterdam.
Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.30 uur Suze Groenwegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over veiligheid op het spoor. Er wordt gesproken over Railonderzoeken en veiligheid van NS-materieel.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
16.00 tot ca. 19.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinckhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over mestproblematiek, het mestbeleid en over zand- en lössgronden.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Justitie: 10.00 tot ca. 13.00 uur Troelstrazaal
Agenda: gesprek met deskundigen en betrokken organisaties over het nieuwe pachtbeleid. Dit gesprek vindt plaats naar aanleiding van het advies Ruimte voor pacht van de commissie Pachtbeleid.

*Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat: 10.00 uur Groen van Prinstererzaal
*Defensie en Buitenlandse Zaken: 10.15 Wttewaall van Stoetwegenzaal
*Europese Zaken: 12.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
*Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 uur Klompezaal KAMERLEDEN ONTVANGEN


*Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 11.00 uur de heer Den Haas, de nieuw benoemde ambassadeur van Caracas (Wttewaall van Stoetwegenzaal).


*Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvangen vanaf 14.00 uur een delegatie van verschillende organisaties voor een gesprek over schooltijden (Kappeyne van de Coppellozaal). WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Economische Zaken brengen een werkbezoek aan de Economische Voorlichtingsdienst(EVD) op het ministerie van Economische Zaken. Het werkbezoek is onder andere bedoeld om een overzicht te krijgen van de producten en diensten van de EVD op het terrrein van de exportbevordering. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Bolhuis (PvdA), Blok (VVD), Hessing (VVD), Voûte-Droste (VVD), Ten Hoopen (CDA), Leers (CDA), Stroeken (CDA) en Van Walsem (D66).

VRIJDAG 23 NOVEMBER

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat hebben een gesprek met een delegatie uit het Vlaamse parlement over de lange termijn visie van het Schelde-estuarium. Het gesprek zal plaatsvinden in het provinciehuis van Middelburg. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Van den Berg (SGP) en Herrebrugh (PvdA).

MAANDAG 26 NOVEMBER

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie: 10.15 tot ca. 16.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: wetgevingsoverleg met minister Korthals (Justitie) over een aanvulling op het nieuwe Burgerlijk Wetboek. De aanvulling houdt in dat de koop van onroerende zaken schriftelijk wordt aangegaan (met stenografisch verslag).
Dit overleg wordt rechtstreeks uitgezonden via de draadomroep.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 23.00 uur - Troelstrazaal

Agenda: nota-overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over het onderdeel Visserij uit de begroting van het ministerie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 2002 (met stenografisch verslag).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie