Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politieke partijen hebben weinig aandacht goederenvervoer

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NDL

Politieke partijen hebben weinig aandacht voor goederenvervoer

Een visie op een verantwoorde, duurzame afhandeling van goederenvervoer schittert door afwezigheid in de verkiezingsprogramma's van de grote politieke partijen. Met de voorspelde groei van het goederenvervoer is een doordacht beleid evenwel essentieel om problemen op het gebied van bereikbaarheid te voorkomen. Het geld dat de afgelopen kabinetsperiode is vrijgemaakt voor investeringen in openbaar vervoer en infrastructuur is broodnodig maar op zichzelf niet voldoende om de mobiliteitsproblemen op langere termijn op te lossen. Technologische innovaties en multimodaliteit kunnen in aanvulling hierop een bijdrage leveren aan het oplossen van de problematiek.

Deze onderwerpen kwamen aan de orde tijdens een politiek debat dat Tweede Kamerleden Hofstra (VVD) en Van der Steenhoven (GroenLinks) gisteren voerden met afgevaardigden van de logistieke sector na afloop van de Algemene Ledenvergadering van NDL, de vereniging van en voor de logistieke, multimodale sector.

GroenLinks zet haar kaarten vooral op vervoer over water en via ondergrondse buisleidingen. Het spoor is voor deze partij geen optie meer in de modal split. 'Innovaties in het wegvervoer maken dat de trein het vanuit milieu-oogpunt aflegt tegenover de vrachtwagen', aldus Van der Steenhoven. Ook pleit GroenLinks voor een actievere rol van de overheid in het financieel stimuleren van vernieuwingen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur, zoals ondergronds transport.
Hoewel de VVD in haar verkiezingsprogramma een extra impuls reserveert van tien miljard gulden voor infrastructuur en mobiliteit, is Hofstra van mening dat dit bedrag niet toereikend zal zijn om de problemen het hoofd te bieden. Aan de elementen 'benutten, beprijzen, bebouwen' uit de strategie van minister Netelenbos moet niet volgtijdig, maar gelijktijdig uitvoering worden gegeven. Hofstra ziet hierbij niet veel heil in transportpreventie, één van de pijlers uit het Nationaal Verkeers- en Vervoers Plan.

NDL pleit voor de erkenning van logistiek als belangrijke bedrijfstak voor de Nederlandse economie. Logistiek zou aan de basis moeten staan van een kennisintensieve, hoogwaardige en vitale economie. Zowel de logistieke sector als de overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. NDL probeert hiertoe de innovatiekracht van het logistieke bedrijfsleven te versterken. De overheid zal op haar beurt zorg moeten dragen voor bereikbaarheid, een flexibel douanebeleid en de beschikbaarheid van kwalitatief goed personeel.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie