Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vraag naar zorg overstijgt in ruime mate het aanbod

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Arcares
Zoek soortgelijke berichten
Arcares


Vraag naar zorg overstijgt in ruime mate het aanbod

Persbericht Arcares, LOC, ZN

Het verschil tussen vraag en aanbod in de ouderenzorg groeit. In de verzorgingshuizen is het verschil tussen 1996 en 1999 toegenomen van 7% naar 15,4%, bij de verpleeghuizen is er een toename van 6,6% naar 11,8%. In totaal betekent dit een tekort van circa 10.000 fulltime formatieplaatsen, of 800 miljoen gulden.

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek Zorgkloof in verzorgings- en verpleeghuizen: een tussenbalans dat in opdracht van Arcares, branchevereniging van de verpleging en verzorging, in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden is uitgevoerd.

Het onderzoek naar de zorgkloof, uitgevoerd door bureau Van Loveren & Partners, bestaat uit twee onderdelen: een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. Het kwantitatieve deel zet het aantal minuten zorg die een cliënt daadwerkelijk krijgt af tegen de zorg die een cliënt nodig heeft. Het kwalitatieve deel bestaat uit interviews met medewerkers en cliënten. Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dat de vraag naar zorg in de afgelopen jaren in verpleeg -en verzorgingshuizen met 9 à 10% is gestegen. Daar staat tegenover dat een medewerker minder zorg levert. Dit wordt veroorzaakt door een kortere werkweek, de stijging van het ziekteverzuim, onvervulde vacatures, de inzet van personeel voor de zorg die buiten de instelling geleverd wordt en een stijging van de loonkosten. Overigens is het teruglopend aantal zorgminuten per formatieplaats wel (deels) gecompenseerd door een stijging van het aantal formatieplaatsen. Maar dit alles is te weinig om aan de gestegen vraag naar zorg te kunnen voldoen. Toch is de stijging minder fors dan in de jaren negentig ontwikkelde prognoses van het bureau Van Loveren & Partners deden vermoeden.

Tevreden
Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de medewerkers een hoge psychische en fysieke werkdruk ervaren. Met name de psychosociale problematiek van cliënten verhoogt de werkdruk, omdat de zorgvraag die daaruit voortvloeit onvoorspelbaar is. Toch zijn de medewerkers over het algemeen tevreden over hun werk. Ook de cliënten zijn redelijk tevreden over de zorg, maar ze vinden wel dat de zorgverlening vaak te gehaast is.

Ziekteverzuim
De cijfers over vraag en aanbod in het onderzoek zijn gebaseerd op de huidige praktijk. Zou er uitgegaan zijn van de zorg die de cliënten wensen, dan was de kloof vermoedelijk groter geweest. Het aanzienlijke verschil tussen vraag en aanbod wordt mede veroorzaakt door het ziekteverzuim. Deze is in de afgelopen jaren toegenomen en bedraagt nu gemiddeld 8,8%. Toch is het ziekteverzuim niet alleen oorzaak, maar ook gevolg. Juist door de personeelskrapte neemt de werkdruk voor de wel aanwezige medewerkers toe, hetgeen de kans op ziekte weer vergroot. Zoals in de Zorgnota 2002 wordt vermeld zal de sector verpleging en verzorging zich de komende jaren inspannen om het verzuim met gemiddeld 0,3 % per jaar terug te dringen.

Meer investeren
In het onderzoek Zorgkloof in verzorgings- en verpleeghuizen: een tussenbalans worden ook oplossingen aangedragen om de gesignaleerde kloof te verkleinen. Genoemd worden onder meer: een sterkere professionalisering en specialisering van het personeel, het specifiek ingaan op wensen en vragen van cliënten met een psychosociale problematiek, een grotere regelruimte voor personeel en instellingen en de aanschaf van hulpmiddelen, zoals tilliften en hoog-laag bedden. Dit zijn acties, evenals het terugdringen van het verzuim, die voor een belangrijk deel door de sector zelf ondernomen kunnen worden. Dat alleen is niet voldoende. Een voortzetting van het huidige overheidsbeleid om meer te investeren in de verpleging en verzorging is ook voor de komende regeerperiode onontbeerlijk. Arcares zal aan de onderhandelaars voor het komende regeerakkoord dan ook vragen om het tekort van 800 miljoen gulden te compenseren.

Datum: 22/11/2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie