Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruimte aan de stad

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Zoek soortgelijke berichten
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

PERSBERICHT

RUIMTE AAN DE STAD
WRR-werkdocument nr.126

---

Versterking verstedelijkingsbeleid op bovengemeentelijk niveau noodzakelijk

23 november2001

Het verstedelijkingsbeleid moet op een hoger schaalniveau dan dat van de gemeente worden getild. Doordat de stad steeds meer uitwaaiert, is een gemeentelijk beleid steeds minder toereikend. Voor toekomstig beleid moet worden meegewogen of ruimtelijke ontwikkelingen binnen een gemeente effecten hebben op de stedelijke ontwikkeling van naburige gemeenten. Alleen dan kan ook de bijzondere positie van de historische stadskern worden gewaarborgd.

Tot deze conclusie komt WRR-medewerker Dirk Scheele in zijn studie Ruimte aan de stad, die is verschenen in de reeks Werkdocumenten van de WRR. De auteur signaleert dat er altijd al een spanning is geweest op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling tussen een stad en zijn omgeving. De stedelijke ontwikkeling drijft weliswaar op de voordelen die een stedelijke concentratie biedt, maar ondervindt er ook minder gewenste effecten van. Om de steden heen worden deze nadelige kanten minder gevoeld, terwijl de voordelen van de stedelijke ontwikkeling er nog wel kunnen worden genoten. Dit leidt ertoe dat de stedelijke groei zich, in relatieve zin, verplaatst naar de omgeving van de steden. Hierdoor heeft het begrip stedelijke ontwikkeling nu niet langer uitsluitend betrekking op de stedelijke kerngemeente, maar op een ruimer gebied.

In zijn studie analyseert de auteur vanuit een welvaartstheoretisch perspectief de opgaven waarvoor de ruimtelijke ordening staat als gevolg van het toenemende schaalniveau waarop de verstedelijking zich voltrekt. Hierbij worden de doelstellingen van de ruimtelijke ordening uiteengelegd in dimensies van stedelijke vitaliteit, duurzame mobiliteit en kwaliteit van de landelijke omgeving. Door deze te confronteren met de ruimtelijke claims van de volkshuisvesting, laat de auteur zien dat de ruimtelijke welvaart niet hoeft worden aangetast door een verdere deconcentratie van de verstedelijking. Dan moet wel een verdichtingsbeleid voor de bebouwing worden gehandhaafd.

Doordat de uitwaaiering van de stad met zich meebrengt dat de effecten van verstedelijking in toenemende mate worden afgewenteld over de lokale bestuurlijke grenzen heen, dienen ruimtelijke waarden ook op regionaal niveau te worden bewaakt. Op bovenlokaal niveau dienen eigendomsrechten op ruimtelijke waarden te worden geformuleerd en afwentelingsmechanismen te worden geïdentificeerd.

Uit de analyse volgt voorts de aanbeveling om in te voeren openruimteheffingen geografisch te differentiëren. Het argument om dergelijke heffingen in te voeren moet niet zijn dat onterecht verkregen winsten bij bestemmingsverandering moeten worden afgeroomd. Het gaat er vooral om dat de afwenteling van negatieve externe effecten op naburige gemeenten of collectieve waarden (bijv. natuur) wordt geïnternaliseerd. Door de heffingen geografisch te differentiëren kan tot uitdrukking worden gebracht dat bij stedelijke ontwikkeling de externe effecten van plaats tot plaats verschillen, zowel vanwege de locatie zelf als vanwege de omgeving ervan.
---

Dirk Scheele (2001) Ruimte aan de stad, WRR Werkdocumenten nr. W126, Den Haag. ISBN 9075095848

---

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bureau van de WRR: dr. S.J. Langeweg tel. 070 - 356 4651
drs. Dirk Scheele tel. 070 - 356 4648

---

Verder naar werkdocument.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie