Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over mogelijke fraude in het HBO

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
160

Directie:
voorlichting

23-11-2001

Status:
informatie

Kamervragen hbo

Hieronder treft u de antwoorden aan op de kamervragen van Hamer (PvdA) en Lambrechts (D66) aan minister Hermans van OCenW over de mogelijke fraude in het hoger beroepsonderwijs

Vraag 1

Is het waar dat u op dit moment een onderzoek laat uitvoeren naar de wijze waarop hogescholen de declaratie voor de kosten van een opleiding aan buitenlandse studenten verrichten?

Vraag 2

Wordt dit onderzoek ingesteld, omdat het vermoeden van het verrichten van onrechtmatige handelingen zoals onterechte inschrijvingen en declaraties bestaat?

Zie voor de motivering voor het aanvullende onderzoek mijn brief van 14 november jongstleden.

Vraag 3.

Is het waar dat ambtenaren van uw ministerie al in juni 2001 op de hoogte zijn gesteld van mogelijk onterechte declaraties van hogescholen voor buitenlandse studenten?

Vraag 4

Waarom wordt nu pas een onderzoek ingesteld en waarom is dit niet al in juni jl. gebeurd?

Het ministerie van OCW heeft op 24 juni 2001 een brief ontvangen, waarin gewag wordt gemaakt van mogelijke fraude. Deze brief verwijst tevens naar een onderzoek uit te voeren door Hobéon Management Consult bv.

Bij de beoordeling van deze brief zijn de volgende elementen in de overwegingen betrokken:

* De beschuldiging van fraude was gebaseerd op enkele voorbeelden, zonder concrete aanwijzingen welke hogescholen het betrof. Overigens zijn dergelijke beschuldigingen al eens eerder (bij brief van 15 oktober 1996) bij wijze van klacht door Delta University geuit: het betrof een verondersteld oneigenlijk gebruik van door de overheid ter beschikking gestelde bekostiging en studiefinanciering met een oneerlijke concurrentie als gevolg.
* Het Hobéon onderzoek, waar genoemde brief naar verwijst (zie overigens ook het antwoord op vraag 8) zou pas eind 2001 worden afgerond.

Begin september 2001 is een afspraak gemaakt, waarbij door het ministerie het verzoek is gedaan om met nadere bewijzen te komen. Deze informatie is in een brief van 9 september jl. omschreven. Dit heeft geleid tot een eerste verkennend gesprek op 12 oktober jl.. In dit gesprek is enige concrete informatie getoond; de briefschrijvers wilden evenwel deze informatie niet achterlaten. Daarmee was het onmogelijk om op korte termijn tot een beoordeling van de kwaliteit van deze bewijslevering te komen. In de daarop volgende weken is over het verslag van het gesprek enkele malen overleg gevoerd. Tevens is toegezegd dat een tweede en afrondend gesprek gevoerd zou worden. Dit gesprek is grondig voorbereid en ¿ mede naar aanleiding van brieven en faxen naar uw Kamer - op 14 november jl. gevoerd. In dat gesprek is concrete informatie ter beschikking van de accountantsdienst gesteld en kon de kwaliteit en het belang daarvan beter beoordeeld worden. Dit heeft geleid tot de conclusie dat een nader onderzoek gewenst was. Daarover heb ik uw kamer op dezelfde dag geïnformeerd.

Vraag 5.

Is het waar, dat onmiddellijk na het op de hoogte stellen van ambtenaren van uw ministerie, zij de hogescholen op de hoogte hebben gesteld van een melding van fraude? Was u daarvan op de hoogte? Is vervolgens nog verdere actie ondernomen?

In de brief aan uw Kamer van 13 november jl. wordt melding gemaakt van de mogelijkheid dat bij een instelling sporen zouden zijn gewist daags na het gesprek van 12 oktober jl. op het ministerie, omdat men op de hoogte zou zijn gesteld van de inhoud van het gesprek. Deze beschuldiging is reeds eerder door betrokken briefschrijvers geuit. Daaropvolgend intern onderzoek heeft ¿ zoals aan de briefschrijver is gemeld ¿ geen enkele aanwijzing opgeleverd die zou kunnen wijzen op het doorgeven van informatie uit voornoemd gesprek.

In de afgelopen dagen is de opsteller van de brief tot de conclusie gekomen dat de beschuldiging van met name genoemde ambtenaren niet juist is gebleken en heeft hiervoor verontschuldigingen aangeboden. De opsteller van de brief is er op gewezen dat over deze gang van zaken een klacht kan worden ingediend, die in dat geval volgens een vastgelegde procedure zorgvuldig behandeld zal worden. Op 21 november jl. is schriftelijk op het bestaan van deze regeling gewezen en gevraagd of men een formele klacht wilde indienen. Op dezelfde dag heeft betrokkene te kennen gegeven geen beroep te willen doen op voornoemde klachtenregeling. Ik zie geen grond voor verdere actie.

Vraag 6

Is de veronderstelling van diegenen die de vermeende fraude melden juist dat het hier zou kunnen gaan om onterechte declaraties in de orde en grootte van 100 miljoen per jaar?

De eerste voorbereidende stappen van het onderzoek zijn reeds gezet. In dit stadium kan nog niet aangegeven worden wat de realiteitswaarde is van de beschuldigingen.

Vraag 7.

Heeft de accountantsdienst van uw ministerie die in opdracht van u het onderzoek gaat verrichten, ook toegang tot de boekhouding van het particuliere bureau, eigendom van Euroforum, dat genoemd wordt als zijnde de "begeleider" van de vermeende fraude? Zo nee, welke mogelijkheden heeft u dan om het onderzoek zorgvuldig en betrouwbaar uit te voeren?

De accountantsdienst van het ministerie heeft geen toegang tot de boeken van Euroforum op grond van het feit dat Euroforum een private onderneming is. Het onderzoek bij de HBO instellingen kan voldoende informatie opleveren om conclusies te kunnen trekken. Tevens zullen bij dit boekenonderzoek eventuele financiële transacties met Euroforum onderzocht worden. Bij constatering van malversaties met betrekking tot derden zoals Euroforum wordt het Openbaar Ministerie ingelicht, zodat langs die weg actie kan worden ondernomen.

Vraag 8

In wiens opdracht is het onderzoek door het bureau Hobeon naar de HBO-Masters uitgevoerd? Was dit onderzoek al om diezelfde reden ingesteld? Ondersteunt de uitkomst van dit onderzoek de verdenking van regelmatige en doelbewuste onterechte declaraties door hogescholen? Zo neen, waaruit blijkt dit dan?

Het Hobeon-onderzoek vindt plaats in het kader van de verkenning van financieringsarrangementen voor masteropleidingen in het HBO, zoals aangekondigd in de nota `Naar een open hoger onderwijs¿. De opdracht is 11 oktober jl. verstrekt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Vraag 9

Kunt u de Kamer voornoemd onderzoek doen toekomen, evenals de informatie die voor hem aanleiding vormt om een onderzoek in te stellen?

De verwachting is dat het onderzoek over enkele weken wordt opgeleverd. Dan zal het rapport aan de Kamer ter beschikking worden gesteld.

Vraag 10

Kunt u snel in ieder geval binnen een maand, duidelijkheid geven over wat er aan de hand is, toegespitst op de hogescholen waar nu de verdenking op valt?

Een dergelijk onderzoek vraagt een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en rapportage met inzet vanuit verschillende disciplines (zoals deskundigheid in het omgaan met grote administratieve gegevensbestanden). Daarnaast is toepassing van het principe van hoor en wederhoor een vereiste.

Op grond van het bovenstaande is een (tussen)rapportage over ongeveer een

maand het maximaal haalbare.

Vraag 11

Kunt u ons gelet op het ontstane beeld per ommegaande op bovenstaande vragen antwoord geven?

Bij deze.

27-11-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: (info@minocw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...