Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpbeschikkingen Wet Milieubeheer

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 23 november 2001 ligt ter inzage:

Ontwerpbeschikking:

Texaco Nederland B.V. vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) het benzinestation "Bisde", gelegen aan de A 15 te Beesd en voor het in werking hebben van de inrichting na deze verandering. De verandering betreft onder meer het uitbreiden en wijzigen van de verkoopruimte. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

NV Gouda Vuurvast vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een produktie- en opslagbedrijf voor vuurvaste materialen, gelegen aan De Rondoven 2 te Geldermalsen. De verandering betreft het uitbreiden van onder meer de produktiehal en het laboratorium en het bijplaatsen van vier silo's. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

* Bedenkingen : tot en met 20 november 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende vergunning:

1. Aan Felcon Foodprocessing Equipmen te Geldermalsen, voor het oprichten en in werking hebben van een machinefabriek, gelegen aan De Chamotte 50 te Geldermalsen.

2. Aan D.M. Kievit te Deil, voor het oprichten en in werking hebben van een loon- en grondverzetbedrijf, gelegen aan Polsteeg 4 te Deil.


* Beroep: tot en met 8 januari 2001 uitsluitend voor:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aange-bracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
* Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie