Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CFO vraagt synodes SOW-kerken geen besluit te nemen

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CFO

CFO vraagt synodes SOW-kerken geen besluit te nemen over 150 o

De CFO-CNV bond heeft de synodes van de Samen-op-wegkerken vanmorgen 23 november in een open brief opgeroepen geen besluit te nemen over het gedwongen ontslag van 150 medewerkers bij het Landelijk Dienstencentrum (LDC) in Utrecht en de regionale dienstencentra. Namens de CFO, die een eigen vakgroep van leden heeft bij de SOW-kerken sprak Rien Timmer, lid van het dagelijks bestuur het volgende uit:

Geachte dames en heren.

U wacht vandaag een zware vergadering. Van uw besluiten hangt het lot af van ruim 150 mensen die in dienst zijn bij het Landelijk Dienstencentrum (LDC) in Utrecht en de negen regionale dienstencentra van de Samen-op-wegkerken.

Het gaat vandaag om de toekomst en om de werkzekerheid van mensen die in het verleden bewust gekozen hebben voor een baan bij de SOW-kerken. Zij wilden en willen nog steeds werken bij een organisatie die niet op winst gericht is. Zij willen met hart en ziel blijven werken in een organisatie die dienstbaar is aan de kerken en de samenleving. Dat zijn in 99 van de honderd gevallen bewuste keuzes geweest. Daarom werken er gemotiveerde mensen bij de SOW-kerken.

In de afgelopen jaren gingen zij er van uit dat zij bij een werkgever werkten die hun talenten op prijs stelde. Zij gingen uit van een werkgever die zorgvuldig met hen om gaat.

Maar nu, anno 2001, liggen de verwachtingen van de werknemers bij de SOW-kerken in duigen. Er is verbijstering en onbegrip over het dreigende verlies van banen. De onzekerheid voor velen over de toekomst overheerst.

Onze vraag is volstrekt legitiem: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wie was en wie is verantwoordelijk voor de problematische situatie waarin de SOW-kerken verzeild zijn geraakt?

De Ondernemingsraad heeft naar ons oordeel terecht het onaanvaardbaar uitgesproken over de nu voorliggende saneringsplannen, met inbegrip van het schrappen van 150 arbeidsplaatsen.

De CFO CNV-bond staat voor 100% achter de verklaring van het personeel en de Ondernemingsraad die vandaag aan u is uitgereikt.

In de nu aan de synodes van de kerken voorliggende keuzes voert het geld de boventoon. Een eenduidige visie op de toekomst is helaas nog niet aanwezig, die visie moet er zijn voordat gericht besluiten genomen kunnen worden.

Eerst een duidelijke toekomstvisie! Dat is de basis om de werkorganisatie van de SOW-kerken in te kunnen richten en de omvang in formatieplaatsen te kunnen bepalen.

Maar het is nu nog niet te laat. Wij roepen u als leden van de synoden van de Nederlands Hervormde, de Gereformeerde en de Lutherse kerken op vandaag geen besluiten te nemen over de voorstellen van het Triomoderamen.

Wij roepen u op het Triomoderamen van de SOW-kerken opdracht te geven eerst op de meest korte termijn een toekomstvisie te ontwikkelen. Vervolgens moet dan op basis van deze visie de inrichting en de omvang van de werkorganisatie op het Landelijk Dienstencentrum en de regionale dienstencentra worden bepaald.

Alleen dan kan een goed doordachte reorganisatie in gang worden gezet. Een reorganisatie die veel meer in de tijd moet worden gespreid waardoor het aantal voorgenomen gedwongen ontslagen tot het uiterste kan worden teruggedrongen.

Wij roepen u dus namens onze leden op niet in te stemmen met de plannen van het Triomoderamen.

Namens de CNV-bonden CFO en BKM, ABVAKABO FNV en de federatie van kerkelijk werkers dank ik u voor uw aandacht.

Ik wens u veel wijsheid toe bij uw te nemen besluiten.

Namens de vakbonden betrokken in het Georganiseerd Overleg van de Samen op Weg-kerken.
Rien Timmer, lid dagelijks bestuur CFO CNV-bond

Utrecht/Lunteren, 23 november 2001.

23 nov 01 09:53

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie