Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kokkelvisserij geen invloed op aanwas schelpdierpopulaties

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Kokkelvisserij geen invloed op aanwas schelpdierpopulaties

TNO: geen wezenlijk verschil bodemsamenstelling Waddenzee door bevissing

Kapelle, 23 november 2001

Uit een onderzoek van TNO-Milieu, Energie en Procesinnovatie, waarbij beviste en niet-beviste droogvallende platen in de Waddenzee werden vergeleken, blijkt dat de kokkelvisserij geen invloed heeft op noch de bodemsamenstelling, noch de bodemfauna. Het onderzoek werd in augustus en september 2001 uitgevoerd in twee litorale gebieden in de Waddenzee, te weten nabij Griend en De Hon. In beide gebieden zijn monsters genomen in een door kokkelvisserij bevist gebied en in een gebied dat minimaal drie jaar voor de kokkelvisserij gesloten is geweest. Uit deze studie blijkt dat er geen wezenlijk verschil is tussen de bodemfauna van beviste en niet beviste gebieden. De stelling van anderen dat de kokkelvisserij de aanwas van kokkelbroed gedurende lange tijd negatief zou beïnvloeden, wordt door dit TNO-onderzoek niet ondersteund. In de beviste delen is zelfs een hogere dichtheid aan broed van nonnetjes en kokkels aangetroffen.

Het onderzoek is in opdracht van de producentenorganisatie kokkelvisserij opgesteld naar aanleiding van de publicatie van Piersma e.a. waarin wordt geconcludeerd dat de wadbodem wordt verstoord en dat met name schelpdierpopulaties meerdere jaren nodig hebben om te herstellen van de gevolgen van de kokkelvisserij. TNO wijst op basis van dit onderzoek deze stelling naar het rijk der fabelen. Ook uit de bestandsinventarisatie van het Rivo is gebleken dat juist in de gebieden waar in 2000 op kokkels is gevist nu mosselzaad is gevallen.

De laatste paar jaar wordt druk gediscussieerd over de mogelijke gevolgen van de visserij op de bodem en voor de vogels. De kokkelvissers hebben daarbij steeds aangegeven dat de omvang van het schelpdierbestand voornamelijk door de natuurlijke omstandigheden wordt bepaald en slechts in geringe mate door de visserij. Jaarlijks bevissen de kokkelvissers ongeveer 1,5% van de Waddenzee. De producentenorganisatie dringt er bij de overheid op aan de onderzoeksresultaten van TNO mee te nemen in de evaluatie van de effecten van de schelpdiervisserij op het ecosysteem in de Waddenzee in 2003. Op basis van deze evaluatie wordt besloten op welke wijze de schelpdiervisserij in de Waddenzee kan worden voortgezet.

Het seizoen van de kokkelvisserij loopt van begin september tot eind december. Er wordt dit jaar zowel in de Waddenzee als in de Oosterschelde gevist. In het vorige seizoen werd in de Waddenzee ongeveer 2,6 miljoen kilo kokkelvlees opgevist. De kokkelvissers vissen volgens een visplan waarin het accent ligt op duurzaamheid. Zo wordt er in twee clusters met slechts een beperkt aantal schepen in de Waddenzee en in de Oosterschelde, gevist op kwalitatief goede kokkels.

7fc019.gif
Nadere informatie voor de media:
Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Ir J. Holstein, secretaris producentenorganisatie kokkelvisserij, tel 0113-330147. In de bijlage bij dit persbericht treft u het rapport van TNO-MEP aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie