Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer fraude bij WW en WAO opgespoord

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

23 november 2001 Nr. 01/194

Meer fraude bij WW en WAO opgespoord

In 2000 is meer onderzoek naar fraude bij werknemersverzekeringen (zoals WW en WAO) gedaan en vaker fraude ontdekt dan in voorgaande jaren. Zo nam het aantal fraudegevallen bij werknemers toe van 170 gevallen per 10.000 uitkeringen in 1999 naar 255 in 2000. Het aantal werkgevers bij wie fraude werd ontdekt nam toe van 10 op de 10.000 werkgevers in 1999 naar 15 op de 10.000 werkgevers in 2000.

Dit blijkt uit de 'Integrale rapportage handhaving 2000' die staatssecretaris Hoogervorst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Vermeend naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de rapportage worden de resultaten van de bestrijding van illegale tewerkstelling en fraude in de sociale zekerheid in het jaar 2000 weergegeven. Het is voor het eerst dat al deze activiteiten in één samenhangende rapportage zijn opgenomen. Hoogervorst wil voortaan jaarlijks een dergelijke rapportage naar de Tweede Kamer sturen. Uit de rapportage blijkt dat de fraudebestrijding op deze terreinen ten opzichte van de voorgaande jaren is verbeterd.

Uit de rapportage blijkt dat in 2000 meer fraudeonderzoek is gedaan naar de volksverzekeringen (zoals AOW en kinderbijslag), waarbij veel aandacht werd besteed aan de grotere zaken. De gemiddelde geconstateerde fraudebedragen namen dan ook toe van 17.712 gulden in 1999 naar 20.082 gulden 2000; ook het totale aangiftebedrag steeg in 2000. Het aantal constateringen van fraude nam echter af. Deze afname wordt gedeeltelijk verklaard doordat de grotere zaken door hun complexiteit meer capaciteit van de organisatie vergden.

Bij gemeenten daalde het aantal constateringen van fraude per 10.000 uitkeringen van 413 in 1999 naar 329 in 2000. Dit heeft onder meer te maken met de achterstand van gemeenten in het natrekken van signalen van de belastingdienst. De betrokken gemeenten zijn hierop inmiddels aangesproken. Het gemiddelde fraudebedrag is echter licht gestegen. Ook is het aantal zaken waarbij de geconstateerde fraude niet leidde tot een sanctie sterk afgenomen (van 47 procent in 1997 naar 19 procent in 2000).

Interdisciplinaire teams hebben in 2000 in totaal voor meer dan 22 miljoen gulden aan boetes, naheffingen en besparingen op uitkeringen opgeleverd. In deze teams wordt samengewerkt door organisaties als de belastingdienst, de arbeidsinspectie, gemeenten en uitvoeringsinstellingen als het GAK en het GUO. In 2000 zijn drie nieuwe Regionale Interdisciplinaire Teams van start gegaan, waardoor er in totaal acht teams operationeel waren. Daarnaast waren in 2000 twee teams werkzaam in specifieke sectoren. Het Westland Interventie Team richtte zich op de tuinbouw in het Westland, terwijl het Confectie Interventie Team zich bezig hield met confectieateliers in Amsterdam. Dit soort teams houden zich bezig met het bestrijden van complexe en goed georganiseerde fraude.

Beide bewindslieden geven in hun brief aan dat de betrokkenen bij de fraudebestrijding een eind op weg zijn, maar dat verdere vooruitgang mogelijk is. Volgens hen kan de nieuwe structuur van de sociale zekerheid vanaf 1 januari 2002 een bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de fraudebestrijding en het handhavingbeleid. Met het samengaan van de huidige uitvoeringsinstellingen in het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wordt kennis gebundeld en kan ervaring die binnen de verschillende organisaties is opgedaan in breder verband worden gebruikt. Een nieuwe organisatie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), zal zich vanaf 1 januari 2002 toeleggen op de zware criminaliteit in de illegale tewerkstelling en op het gebied van de sociale zekerheid.

De volledige tekst van de brief aan de Tweede Kamer staat op de internetsite van het ministerie van SZW: www.minszw.nl (klikken op "Officiële publicaties" in de linker knoppenbalk).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie