Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Deelnemen als politieke groepering verkiezing Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Deelnemen als politieke groepering aan de verkiezing van de gemeenteraad op 6 maart 2002

Registratie van de aanduiding van de politieke groepering

Registratie kan geschieden door een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat een notariële akte is opgemaakt, waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.

Vervolgens moet men er voor zorgen dat de vereniging wordt ingeschreven in het (openbare) verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Een afschrift van de notariële akte en een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister moeten bij een verzoek om registratie bij het centraal stembureau van de gemeente Etten-Leur worden overgelegd. Tevens dient bij het verzoek tot registratie van de aanduiding een verklaring van de politieke groepering te worden overgelegd, waarin haar gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde wordt aangewezen. Deze verklaring geldt zolang zijn niet door een andere is vervangen.

Hoofdstembureau en centraal stembureau

Zowel het hoofdstembureau als het centraal stembureau is bij verkiezingen voor de gemeenteraad gevestigd bij het bureau Burgerzaken van de gemeente Etten-Leur.

Voorwaarden van registratie

Een verzoek om registratie van de aanduiding moet uiterlijk maandag 10 december 2001 bij het centraal stembureau zijn ingediend.

Het verzoek wordt afgewezen wanneer:

* de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
* de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding, waardoor verwarring kan ontstaan (met reeds geregistreerde wordt bedoeld geregistreerd voor de verkiezing van de Tweede Kamer, provinciale staten dan wel gemeenteraad);

* de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezer;
* de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
* de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een vereniging die door de rechter is verboden;
* op dezelfde dag een andere groepering een verzoek om registratie heeft ingediend met dezelfde of een sterk gelijkluidende aanduiding.

Waarborgsom

Voor een verzoek om registratie moet een waarborgsom worden betaald van 250,-, die wordt teruggegeven wanneer een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd.
Lijsten van kandidaten moeten worden ingediend bij het hoofdstembureau, op dinsdag 22 januari 2002, van 09.00 uur tot 15.00 uur. Eind dit jaar wordt hierover meer informatie gepubliceerd.

Geen registratie

Registratie werkt door van "hoog" naar "laag". Een politieke groepering die al is geregistreerd voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of provinciale staten hoeft voor de gemeenteraadsverkiezing niet opnieuw om registratie te verzoeken. Bovendien heeft de registratie een permanent karakter. Zolang voor elke verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingediend, waarop de geregistreerde aanduiding is geplaatst, blijft de registratie voor de daarop volgende verkiezing van kracht. Kortom: geen verzoek om registratie nodig voor landelijk geregistreerde groeperingen, maar de plaatselijke politieke groeperingen moeten, indien niet eerder geregistreerd, wel een verzoek om registratie indienen.

Meer informatie

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u contact opnemen met het bureau Burgerzaken van de gemeente Etten-Leur, telefoon 076-5024283.

Etten-Leur, 21 november 2001.
De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Etten-Leur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie