Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oplossingen verkeersproblematiek Krommenie Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

Elk voordeel heeft zijn nadeel, Oplossingen verkeersproblematiek Krommenie

donderdag 22 november 2001

Bewoners hebben last van het verkeer in Krommenie Noord-Oost. Die klachten zijn op diverse momenten geuit. De gemeente heeft daar goede notie van genomen. Wat valt er te doen aan de problemen in dit gebied? Zaanstad heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersituatie in Krommenie. De gemeente heeft dat niet in haar eentje gedaan. Daarover is voortdurend overleg gevoerd met bewoners, wijkoverleg, politie en overige belanghebbenden
. Er is nu een onderzoeksrapport. Dat rapport behelst een analyse van de huidige situatie; de toekomstige verkeersontwikkelingen zijn in kaart gebracht en aan de hand van onderzoek, analyse en prognoses zijn er verkeersoplossingen bedacht. In het rapport komen 11 varianten aan bod, want het is niet gemakkelijk om één oplossing te bedenken voor de verkeersproblematiek in Krommenie. Voor elke oplossing geldt de beroemde uitspraak van Johan Cruijff: elk voordeel heeft zijn nadeel.

Informatieavond

De studie, de varianten, de oplossingen, dat staat allemaal op de agenda van de informatieavond die de gemeente organiseert op:
* donderdag 29 november

* Vredekerk, Eikelaan 89, Krommenie

* aanvang 20.00 uur

Bij deze avond is wethouder Nel Kroesen aanwezig. Zij en ambtenaren van de gemeente geven tekst en uitleg over het rapport. Daarna is er gelegenheid voor de aanwezigen om hierover met de vertegenwoordigers van de gemeente te discussiëren. Na deze informatieavond wordt het plan met een advies voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en vervolgens aan de gemeenteraad. Het definitieve advies komt tot stand op basis van de reacties van de informatieavond en de eerder gehouden consultatieronden.

Bezorgdheid

Bewoners in Krommenie zijn bezorgd over de verkeerssituatie in Krommenie. Die bezorgdheid wordt voor een flink deel veroorzaakt door de toename van het verkeer. En dat is voor een deel te danken aan de komst van Willis. Een plan dat nu voor de helft gerealiseerd is.

Er zijn in het verleden verkeersmaatregelen getroffen. Die zullen u bekend zijn. Er lag nog een maatregel op de plank. Ook was de gemeente van plan om een bussluis aan te leggen in de Serooskerkestraat. Is dat een goede maatregel? Kan het ook anders? Wat valt er te bedenken om de verkeersstromen op een veilige, prettige en efficiënte manier door Krommenie te leiden? Uit het onderzoek blijkt dat het moeilijk is om een oplossing te vinden waar iedereen het van harte mee eens kan zijn. Als je op de ene plek maatregelen treft, heeft dat op andere plaatsen weer gevolgen. Afsluiten hier, betekent vaak voor andere weggebruikers een omweg. En dus onvrede.

Circulatiestudie Krommenie Noordoost
Om tot oplossingen te komen is er door de afdeling Ruimtelijke Ordening van De Dienst Stadsontwikkeling, Milieu en Beheer (DSMB) een onderzoek ingesteld naar de huidige situatie. Zo zijn er vele tellingen verricht en is er gebruik gemaakt van een zogenaamd verkeersmodel. Kortom alles wat bij een verkeerstudie behoort. Wat vertellen die getallen ons? Wat voor conclusies kun je daaruit trekken? Hoe ziet de prognose voor de verkeersontwikkelingen in Krommenie eruit.

11 varianten
Deze studie heeft geleid tot een aantal voorstellen: in totaal 11 oplossingen.Tot die oplossingen hoort ook de zogenaamde 0 variant, oftewel alles laten zoals het is.

De gemeentelijke oplossing: de bussluis in de Serooskerkestraat, is ook kritisch tegen het licht gehouden in dit onderzoek. Het onderzoek telt 64 bladzijden, het is onmogelijk om dat onderzoek hier samen te vatten. Het onderzoek bevat een overzicht van de doelstelling, onderzoeksopzet, analyse van de huidige situatie, een prognose van de toekomstige situatie en circulatievarianten. En tenslotte conclusies en aanbevelingen.

Verkeer in Krommenie

In Krommenie vinden er iedere dag zo'n 49.000 verschillende autoritten plaats (heen en terug). Daarvan verlaten (of komen terug) 29.000 Krommenie. Het grootste deel (10.000) gebruikt de Vaartbrug. De Rosariumlaan is goed voor 7900 autobewegingen. Krommenie-West vertrekt voor een belangrijk deel, via de Vaartbrug en legt daarmee een flinke verkeersdruk op de doorgaande wegen in die richting. Opvallend in het onderzoek was dat er aan de hand van tellingen geen grote toename van verkeer op het Vlusch was te constateren. Dat was in het verleden de grote klacht van omwonenden, de onverantwoorde toename van het verkeer op het Vlusch. Meten is weten en uit tellingen blijkt dat die toename er maar in beperkte mate aanwezig is.

In de analyse is aandacht gegeven aan de gevolgen van de wekelijkse markt op de Heiligeweg, en aan een tal specifieke straten in dit gebied, de routes van het vrachtverkeer, het openbaar vervoer, de fietsers en de brommers en tenslotte de verkeersveiligheid. Al die ingrediënten zijn meegenomen in de beoordeling van de verkeerssituatie.

De mogelijkheden

Alles laten zoals het is (0-scenario)

Saendelft en een voltooid Willis zullen gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling op de Provincialeweg. Op het Vlusch is geen grote verkeersgroei te verwachten. Maximale verkeersintensiteit: 1200 auto´s per dag. Negatief is de toename van het verkeer door straten als Blok
- Kruisstraat, onder andere veroorzaakt door Willis. Er is teveel verkeer van oost naar west via Padlaan-Badhuislaan-Heiligeweg. Bij het 0 scenario zijn maatregelen nodig om het verkeer te verminderen op Blok en Kruisstraat. Beter benutten van de Rosariumlaan. Maatregelen voor fietsverkeer. Het beperken van verkeersstromen door het centrum is gewenst.

Bussluis Serooskerkestraat

Er komt een bussluis op de Serooskerkestraat. De bus kan er langs, de auto niet. Dit is het oorspronkelijke verkeersplan dat hoorde bij de aanleg van Willis. Alle verkeer zou via de Rosariumlaan afgewikkeld worden en niet via het Vlusch. Deze variant heeft voor- en nadelen. Ondanks verbodsborden en verkeersmaatregelen bij het Vlusch zal het verkeer op het Vlusch toch aanzienlijk toenemen. Waarschijnlijk zal er sprake zijn van een onhoudbare situatie. Op de Eikelaan blijft alles bij het oude. Er is afname van het verkeer op het Blok. Ook voor het centrum van Krommenie is deze variant tot op zekere hoogte gunstig.

Dan is er nog Subvariant A:

* een bussluis op de Serooskerkestraat en
* een volledige afsluiting van het Vlusch, direct ten zuiden van de Zonnebaars.

Mercuriusvariant
Afsluiting voor auto´s op het Vlusch tussen het Blok en direct ten noorden van het Visserspad.
Gevolg: het doorgaande verkeer blijft weg uit
Kruisstraat-Noordervaartdijk. Dat is erg gunstig voor de bewoners van met name het Blok en Kruisstraat. De route naar het Mercuriusterrein en de Oranjebuurt/Kruisstraat blijft wel bestaan, maar door de afsluiting zal het vrachtverkeer en auto´s met bestemming Mercuriusterrein om moeten rijden. Als ze uit Krommenie centraal of uit west-Krommenie komen. Het verkeer zal zich verdelen over Serooskerkestraat, Eikelaan en Rosariumlaan. Er is sprake van enige toename van het verkeer in de Padlaan-Badhuislaan en een sterke toename op de Weverstraat - Iepenlaan. De bereikbaarheid van Mercuriusterrein en Oranjebuurt wordt al met al duidelijk minder. De bereikbaarheid centrum Krommenie blijft zonder aanvullende maatregelen de huidige problemen houden.

Subvariant A:


- het verkeer wordt de mogelijkheid geboden, ook op marktdagen, een rondje te rijden rond het centrum. Mogelijkheden: omdraaien verkeersrichting Noorderhoofdstraat van zuid naar noord.

Subvariant B:


- Aanbrengen van een knip in de Parklaan. Voordeel: ongewenst gebruik van de Parklaan wordt tegen gegaan. Nadeel: extra verlies bereikbaarheid vanaf de Noorderhoofdstraat voor de richting Eikelaan.

Subvariant C:


- Mercuriusvariant, waarin een centrumontsnappingsroute kan bestaan zonder knip in de Parklaan, maar ook zonder verdubbeling van verkeer op de Noorderhoofdstraat.

Padlaanvariant

Tweerichtingsverkeer op de Padlaan. Voordeel: druk van het doorgaand verkeer uit Krommenie-Oost wordt weggenomen. Geen ´fuik´probleem meer in het centrum. Op dit ogenblik is tweerichtingsverkeer tijdelijk toegestaan.

Subvariant A:

- tweerichtingsverkeer Padlaan met eenrichtingsverkeer Heiligeweg tussen Rosariumlaan en Weverstraat in westelijke richting

Subvariant B:

- tweerichtingsverkeer Padlaan met eenrichtingsverkeer Heiligeweg tussen Rosariumlaan en Weverstraat in westelijke richting en eenrichtingsverkeer Eikelaan in zuidelijke richting tussen Blok en Heiligeweg.

Variant Padlaan & Mercurius

Tweerichtingsverkeer Padlaan. Afsluiting autoverkeer op het Vlusch tussen het Blok en Visserspad.

Mogelijk dat de voordelen van beide varianten elkaar versterken. Toch is bij nadere bestudering scepsis over deze oplossing. Er komt onder andere veel meer verkeer op de Padlaan en Weverstraat.

Zonnebaars variant
Doortrekking Zonnebaars naar de Noordervaartdijk. Bij de Noordervaartdijk zijn verschillende mogelijkheden.

a. rechtstreeks met nieuwe brug over de Nauernasche vaart; b. noordwaarts over de Noordervaartdijk en door middel van brug aansluiten op de Nijverheidsstraat;
c. zuidwaarts over de Noordervaartdijk en ter hoogte van de Ned Benedictweg over de Nauernasche Vaart;
d. zuidwaarts via brug de Zwerver aansluiten op bestaand tracé Noordervaartdijk ter hoogte van de Kruisstraat (geen nieuwe Vaartbrug nodig).

De kosten van een brug over de Nauernasche vaart liggen boven de tien miljoen gulden. Daarmee is dit een plan met een gouden randje.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer U. Brolsma van team Communicatie DSMB, telefoonnummer (075) 681 67 10 of (06) 150 510 59

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie