Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oplossingen verkeersproblematiek Krommenie Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

Elk voordeel heeft zijn nadeel, Oplossingen verkeersproblematiek Krommenie

donderdag 22 november 2001

Bewoners hebben last van het verkeer in Krommenie Noord-Oost. Die klachten zijn op diverse momenten geuit. De gemeente heeft daar goede notie van genomen. Wat valt er te doen aan de problemen in dit gebied? Zaanstad heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersituatie in Krommenie. De gemeente heeft dat niet in haar eentje gedaan. Daarover is voortdurend overleg gevoerd met bewoners, wijkoverleg, politie en overige belanghebbenden
. Er is nu een onderzoeksrapport. Dat rapport behelst een analyse van de huidige situatie; de toekomstige verkeersontwikkelingen zijn in kaart gebracht en aan de hand van onderzoek, analyse en prognoses zijn er verkeersoplossingen bedacht. In het rapport komen 11 varianten aan bod, want het is niet gemakkelijk om één oplossing te bedenken voor de verkeersproblematiek in Krommenie. Voor elke oplossing geldt de beroemde uitspraak van Johan Cruijff: elk voordeel heeft zijn nadeel.

Informatieavond

De studie, de varianten, de oplossingen, dat staat allemaal op de agenda van de informatieavond die de gemeente organiseert op:
* donderdag 29 november

* Vredekerk, Eikelaan 89, Krommenie

* aanvang 20.00 uur

Bij deze avond is wethouder Nel Kroesen aanwezig. Zij en ambtenaren van de gemeente geven tekst en uitleg over het rapport. Daarna is er gelegenheid voor de aanwezigen om hierover met de vertegenwoordigers van de gemeente te discussiëren. Na deze informatieavond wordt het plan met een advies voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en vervolgens aan de gemeenteraad. Het definitieve advies komt tot stand op basis van de reacties van de informatieavond en de eerder gehouden consultatieronden.

Bezorgdheid

Bewoners in Krommenie zijn bezorgd over de verkeerssituatie in Krommenie. Die bezorgdheid wordt voor een flink deel veroorzaakt door de toename van het verkeer. En dat is voor een deel te danken aan de komst van Willis. Een plan dat nu voor de helft gerealiseerd is.

Er zijn in het verleden verkeersmaatregelen getroffen. Die zullen u bekend zijn. Er lag nog een maatregel op de plank. Ook was de gemeente van plan om een bussluis aan te leggen in de Serooskerkestraat. Is dat een goede maatregel? Kan het ook anders? Wat valt er te bedenken om de verkeersstromen op een veilige, prettige en efficiënte manier door Krommenie te leiden? Uit het onderzoek blijkt dat het moeilijk is om een oplossing te vinden waar iedereen het van harte mee eens kan zijn. Als je op de ene plek maatregelen treft, heeft dat op andere plaatsen weer gevolgen. Afsluiten hier, betekent vaak voor andere weggebruikers een omweg. En dus onvrede.

Circulatiestudie Krommenie Noordoost
Om tot oplossingen te komen is er door de afdeling Ruimtelijke Ordening van De Dienst Stadsontwikkeling, Milieu en Beheer (DSMB) een onderzoek ingesteld naar de huidige situatie. Zo zijn er vele tellingen verricht en is er gebruik gemaakt van een zogenaamd verkeersmodel. Kortom alles wat bij een verkeerstudie behoort. Wat vertellen die getallen ons? Wat voor conclusies kun je daaruit trekken? Hoe ziet de prognose voor de verkeersontwikkelingen in Krommenie eruit.

11 varianten
Deze studie heeft geleid tot een aantal voorstellen: in totaal 11 oplossingen.Tot die oplossingen hoort ook de zogenaamde 0 variant, oftewel alles laten zoals het is.

De gemeentelijke oplossing: de bussluis in de Serooskerkestraat, is ook kritisch tegen het licht gehouden in dit onderzoek. Het onderzoek telt 64 bladzijden, het is onmogelijk om dat onderzoek hier samen te vatten. Het onderzoek bevat een overzicht van de doelstelling, onderzoeksopzet, analyse van de huidige situatie, een prognose van de toekomstige situatie en circulatievarianten. En tenslotte conclusies en aanbevelingen.

Verkeer in Krommenie

In Krommenie vinden er iedere dag zo'n 49.000 verschillende autoritten plaats (heen en terug). Daarvan verlaten (of komen terug) 29.000 Krommenie. Het grootste deel (10.000) gebruikt de Vaartbrug. De Rosariumlaan is goed voor 7900 autobewegingen. Krommenie-West vertrekt voor een belangrijk deel, via de Vaartbrug en legt daarmee een flinke verkeersdruk op de doorgaande wegen in die richting. Opvallend in het onderzoek was dat er aan de hand van tellingen geen grote toename van verkeer op het Vlusch was te constateren. Dat was in het verleden de grote klacht van omwonenden, de onverantwoorde toename van het verkeer op het Vlusch. Meten is weten en uit tellingen blijkt dat die toename er maar in beperkte mate aanwezig is.

In de analyse is aandacht gegeven aan de gevolgen van de wekelijkse markt op de Heiligeweg, en aan een tal specifieke straten in dit gebied, de routes van het vrachtverkeer, het openbaar vervoer, de fietsers en de brommers en tenslotte de verkeersveiligheid. Al die ingrediënten zijn meegenomen in de beoordeling van de verkeerssituatie.

De mogelijkheden

Alles laten zoals het is (0-scenario)

Saendelft en een voltooid Willis zullen gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling op de Provincialeweg. Op het Vlusch is geen grote verkeersgroei te verwachten. Maximale verkeersintensiteit: 1200 auto´s per dag. Negatief is de toename van het verkeer door straten als Blok
- Kruisstraat, onder andere veroorzaakt door Willis. Er is teveel verkeer van oost naar west via Padlaan-Badhuislaan-Heiligeweg. Bij het 0 scenario zijn maatregelen nodig om het verkeer te verminderen op Blok en Kruisstraat. Beter benutten van de Rosariumlaan. Maatregelen voor fietsverkeer. Het beperken van verkeersstromen door het centrum is gewenst.

Bussluis Serooskerkestraat

Er komt een bussluis op de Serooskerkestraat. De bus kan er langs, de auto niet. Dit is het oorspronkelijke verkeersplan dat hoorde bij de aanleg van Willis. Alle verkeer zou via de Rosariumlaan afgewikkeld worden en niet via het Vlusch. Deze variant heeft voor- en nadelen. Ondanks verbodsborden en verkeersmaatregelen bij het Vlusch zal het verkeer op het Vlusch toch aanzienlijk toenemen. Waarschijnlijk zal er sprake zijn van een onhoudbare situatie. Op de Eikelaan blijft alles bij het oude. Er is afname van het verkeer op het Blok. Ook voor het centrum van Krommenie is deze variant tot op zekere hoogte gunstig.

Dan is er nog Subvariant A:

* een bussluis op de Serooskerkestraat en
* een volledige afsluiting van het Vlusch, direct ten zuiden van de Zonnebaars.

Mercuriusvariant
Afsluiting voor auto´s op het Vlusch tussen het Blok en direct ten noorden van het Visserspad.
Gevolg: het doorgaande verkeer blijft weg uit
Kruisstraat-Noordervaartdijk. Dat is erg gunstig voor de bewoners van met name het Blok en Kruisstraat. De route naar het Mercuriusterrein en de Oranjebuurt/Kruisstraat blijft wel bestaan, maar door de afsluiting zal het vrachtverkeer en auto´s met bestemming Mercuriusterrein om moeten rijden. Als ze uit Krommenie centraal of uit west-Krommenie komen. Het verkeer zal zich verdelen over Serooskerkestraat, Eikelaan en Rosariumlaan. Er is sprake van enige toename van het verkeer in de Padlaan-Badhuislaan en een sterke toename op de Weverstraat - Iepenlaan. De bereikbaarheid van Mercuriusterrein en Oranjebuurt wordt al met al duidelijk minder. De bereikbaarheid centrum Krommenie blijft zonder aanvullende maatregelen de huidige problemen houden.

Subvariant A:


- het verkeer wordt de mogelijkheid geboden, ook op marktdagen, een rondje te rijden rond het centrum. Mogelijkheden: omdraaien verkeersrichting Noorderhoofdstraat van zuid naar noord.

Subvariant B:


- Aanbrengen van een knip in de Parklaan. Voordeel: ongewenst gebruik van de Parklaan wordt tegen gegaan. Nadeel: extra verlies bereikbaarheid vanaf de Noorderhoofdstraat voor de richting Eikelaan.

Subvariant C:


- Mercuriusvariant, waarin een centrumontsnappingsroute kan bestaan zonder knip in de Parklaan, maar ook zonder verdubbeling van verkeer op de Noorderhoofdstraat.

Padlaanvariant

Tweerichtingsverkeer op de Padlaan. Voordeel: druk van het doorgaand verkeer uit Krommenie-Oost wordt weggenomen. Geen ´fuik´probleem meer in het centrum. Op dit ogenblik is tweerichtingsverkeer tijdelijk toegestaan.

Subvariant A:

- tweerichtingsverkeer Padlaan met eenrichtingsverkeer Heiligeweg tussen Rosariumlaan en Weverstraat in westelijke richting

Subvariant B:

- tweerichtingsverkeer Padlaan met eenrichtingsverkeer Heiligeweg tussen Rosariumlaan en Weverstraat in westelijke richting en eenrichtingsverkeer Eikelaan in zuidelijke richting tussen Blok en Heiligeweg.

Variant Padlaan & Mercurius

Tweerichtingsverkeer Padlaan. Afsluiting autoverkeer op het Vlusch tussen het Blok en Visserspad.

Mogelijk dat de voordelen van beide varianten elkaar versterken. Toch is bij nadere bestudering scepsis over deze oplossing. Er komt onder andere veel meer verkeer op de Padlaan en Weverstraat.

Zonnebaars variant
Doortrekking Zonnebaars naar de Noordervaartdijk. Bij de Noordervaartdijk zijn verschillende mogelijkheden.

a. rechtstreeks met nieuwe brug over de Nauernasche vaart; b. noordwaarts over de Noordervaartdijk en door middel van brug aansluiten op de Nijverheidsstraat;
c. zuidwaarts over de Noordervaartdijk en ter hoogte van de Ned Benedictweg over de Nauernasche Vaart;
d. zuidwaarts via brug de Zwerver aansluiten op bestaand tracé Noordervaartdijk ter hoogte van de Kruisstraat (geen nieuwe Vaartbrug nodig).

De kosten van een brug over de Nauernasche vaart liggen boven de tien miljoen gulden. Daarmee is dit een plan met een gouden randje.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer U. Brolsma van team Communicatie DSMB, telefoonnummer (075) 681 67 10 of (06) 150 510 59

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...