Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

West Vlaanderen krijgt steun voor project de kust

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provincie krijgt steun voor project de kust, toegankelijk voor iedereen.
Brugge, 23/11/2001

Het verhogen van de toegankelijkheid van de leefomgeving staat in het huidige beleid van de Provincie centraal. Vanuit deze beleidsoptiek werd de projectaanvraag "de kust, toegankelijk voor iedereen" in het kader van het kustactieplan II van de Vlaamse Regering door de Provincie ingediend. Het Provinciebestuur is Vlaams Minister van Toerisme Landuyt dan ook erkentelijk voor zijn beslissing om het project inhoudelijk en financieel voor 8.000.000 BEF te steunen.

Het project zal de kustlijn als een geheel in ogenschouw nemen en, na inventarisatie van de knelpunten concrete en constructieve adviezen formuleren omtrent verschillende deelaspecten.

De deelaspecten die zeker aan bod zullen komen zijn : van waar de toerist met een handicap in een badplaats arriveert - van op een parking, uit het NMBS-station of vanaf een halte van de kusttram - moet hij zich zelfstandig tot bij de dijk, de duinen en het strand kunnen bewegen. Hiertoe kan het "meest aangewezen parcours" worden uitgetekend, waarbij obstakels op deze weg worden opgeheven Dit uitgestippelde parcours per kustplaats kan dan via verschillende informatiedragers worden verspreid, eventueel zelfs bewegwijzerd.

Voor elke
kustgemeente zal een inventaris worden opgemaakt van het aantal

parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Hieruit kan worden afgeleid hoeveel en waar er eventueel parkeerplaatsen te kort zijn.

Elke parkeerplaats moet qua ligging en wat breedte en lengte betreft aan normen voldoen.

Na opmeten kan aan elk gemeentebestuur een concreet advies voorgelegd worden omtrent het
heraanleggen en het creëren van nieuwe parkeerplaatsen

Momenteel bestaat er aan de kust geen eenduidige reglementering omtrent het al dan niet kosteloos parkeren voor personen met een handicap. In overleg met alle

kustburgemeesters zou op basis van een inventaris van alle bestaande regelingen een eenvormig reglement hieromtrent kunnen worden onderhandeld.

De toegankelijkheid van het strand - tot bij de waterlijn - en de duinen zal grondig worden
bestudeerd over de ganse kustlijn, waarbij dan kan worden bepaald waar de meest geschikte aanpassing kan gebeuren. Aanpassingen zoals strandmatten, strandrolstoelen,

Het spreekt van zelf dat het noodzakelijk is dat de toiletten, de E.H.B.O - posten en andere strandinfrastructuur eveneens toegankelijk gemaakt moeten worden.

Het project wil de toegankelijkheid nazien van alle bureaus voor toerisme, infopunten , enz vanuit hun vanzelfsprekende belang voor het kusttoerisme.

Naast de fysieke toegankelijkheid wordt ook de toegankelijkheid van het virtuele

loket, de website van de badplaats, geëvalueerd op hun toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden..

Er zal aandacht besteed worden aan de wijze waarop loketpersoneel beter kan omgaan met sommige handicaps. Dit kan eventueel onderdeel worden van een

vormingssessie voor het personeel

Het project loopt over een periode van twee jaar en start nog dit jaar. Het pas opgerichte West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid "WestKans"
zal instaan voor de technische adviezen omtrent toegankelijkheid. Het beschikt daartoe over een netwerk van deskundigen.

De provincie staat verder in voor de coördinatie van dit project.

Meer informatie :

Provinciehuis
Boeverbos

Dienst Welzijn

Kinds Damien

Koning Leopold III -
laan 41

8200 Sint- Andries

050/40.32.93

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie