Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Historisch onderzoek: doekje voor het bloeden?

Datum nieuwsfeit: 24-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NED. CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR

Geschiedenisdag 2001

Vooraankondiging Utrech t, 15 oktober 2001

Geschiedenisdag 2001
Historisch onderzoek: doekje voor het bloeden?

Heeft de politiek de neiging de schuld van en ongemakkelijke gevoelens over het verleden af te kopen door er historisch onderzoek naar te laten doen? Deze en andere vragen zullen centraal staan op de Geschiedenisdag die op 24 november 2001 op de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg wordt gehouden.

Aanleiding vormt het rapport van prof. M. Baud over de vader van Maxima Zorreguieta maar ook het binnenkort uit te komen Soto-rapport over de opvang van oorlogsslachtoffers en de (inmiddels uitgestelde) studie van het NIOD naar het drama Srbrenica. Daarnaast bestaat ook een tendens van juridisering van het verleden, getuige de schadeclaims van oorlogsslachtoffers en eisen tot teruggave van ontnomen bezittingen. Het zijn deze ontwikkelingen die in het centrale debat onder voorzitterschap van prof. dr. J. Blom van het NIOD aan de orde komen. Als forumleden zijn onder meer gevraagd de professoren M. Baud en H.G. Schulte Nordholt en het Tweede Kamerlid E. van Middelkoop.

Echter niet alleen de politiek maar ook andere actuele kwesties komen aan de orde, zoals bijvoorbeeld de vraag naar het (belang van) historisch besef in een multiculturele samenleving. De commissie De Rooy heeft recentelijk aangegeven dat het aankweken van historisch besef de belangrijkste doelstelling van het geschiedenisonderwijs is. Maar om welke geschiedenis gaat het daarbij? Welke geschiedenis is relevant voor alle Nederlanders in de hedendaagse multiculturele samenleving? Over het nut en het nadeel van geschiedenis zal in het openingsdebat worden gediscussieerd door onder meer J. Belinfante (Tweede Kamerlid voor de PvdA en oud-directeur van het Joods Historisch Museum), W. Manuhutu (directeur van het Moluks Historisch Museum) en B. Bommeljé (uitgever en publicist).

In een aantal kleinere debatten, workshops en presentaties gedurende de dag komen verder onderwerpen aan de orde als populaire geschiedschrijving (à la Geert Mak) in relatie tot serieuze geschiedwetenschap, museumexposities tussen publiek en wetenschap, internet als bron en middel voor historisch onderzoek en nieuwe Nederlanders als doelgroep voor archieven.

De Geschiedenisdag wordt georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in samenspraak met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, de Nederlandse Museumvereniging, de Vereniging voor Geschiedenisleraren in Nederland, de Koninklijke Vereniging voor Archivarissen in Nederland en het Historisch Platform.

Deelname aan de geschiedenisdag kost f 75,00 (studenten f 50,00). Aanmelding is mogelijk door overmaking van het verschuldigde bedrag op postgironummer 810806 ten name van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur o.v.v. geschiedenisdag.

---

---

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie