Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP lanceert Sociaal Plan voor de 21ste eeuw

Datum nieuwsfeit: 26-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SP

SP lanceert Sociaal Plan voor de 21ste eeuw

Den Haag, 26 november 2001

Voor een sociale wederopbouw van Nederland

Vandaag heeft de Tweede-Kamerfractie van de SP het 'Sociaal Plan voor de 21ste eeuw'gepresenteerd met haar ideeën om de kaalslag in de sociale zekerheid te lijf te gaan. Ondanks de langdurige economische hoogconjunctuur waaronder Paars kon regeren, blijkt uit een analyse dat de uitverkoop van de sociale zekerheid gewoon is doorgegaan. Ernstige sociale kwesties zijn blijven liggen. De toenemende arbeidsongeschiktheid is daarvan wel de meest in het oog springende. Maar ook de sociale tweedeling, het groeiend aantal armen kinderen, en de onderwaardering van onbetaalde zorg zijn smetten op het sociale beleid van de jaren '90. Juist nu het economisch tij lijkt te keren is het hoog tijd het sociale stelsel op orde te brengen.

Sociaal Plan voor de WAO
De SP wil met een 'Sociaal Plan voor de WAO'de instroom fors beperken en 150.000 arbeidsgehandicapten weer aan het werk helpen. Daarmee kan een koude sanering - zoals de commissie Donner die heeft voorgesteld - worden afgewend en kunnen de uitkeringen voor volledig én gedeeltelijk arbeidsongeschikten omhoog.
Het Sociaal Plan voor de WAO doet de instroom op termijn dalen met tweederde (waarvan reeds 50.000 op een termijn van vier jaar). Maximale aandacht voor preventie en optimale arbozorg en verzuimbegeleiding door onafhankelijke arbodiensten moeten hiervoor zorgen.
Verder komt er een recht op (re)ïntegratie. Dit wordt effectief doordat herinvoering van de Ziektewet en afschaffing van de Pemba het financiële risico van een arbeidsgehandicapte werknemer voor de werkgever verminderen. Daarnaast wordt van (middel)grote werkgevers een minimaal sociaal aandeel banen voor arbeidsgehandicapten verwacht, op straffe van een fikse boete. Door het totaalpakket komt er werk beschikbaar voor 150.000 arbeidsgehandicapten.
De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moeten weer blijvend naar 70% van het laatst verdiende loon en op termijn weer naar 80%.

De aanval op de armoede én de armoedeval
De SP wil met het Sociaal Plan voor de 21ste eeuw ook de armoede en de armoedeval te lijf.
De armoede wordt effectief bestreden door generieke inkomensmaatregelen. Het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen moeten met 5 procent omhoog. In combinatie met een solidariteitskorting op de belastingen voor alle uitkeringsgerechtigden leidt dat er vervolgens toe dat het netto-inkomen van een huishouden met een minimumuitkering ongeveer 10 procent omhoog gaat.

Het netto-inkomen van huishoudens met alleen AOW of slechts een klein aanvullend pensioen stijgt netto met ongeveer 8 procent, indien bovenop de koppeling aan de stijging van het minimum met 5 procent de ouderenkorting voortaan inkomensafhankelijk wordt. De armoede onder kinderen wordt extra bestreden door de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. De allerhoogste inkomens raken de kinderbijslag kwijt - maar zullen het niet eens missen - en de armste huishoudens krijgen er gemiddeld 600 gulden kinderbijslag per jaar bij.
De armoedeval wordt in het plan effectief bestreden door een terugtaks, een inkomensafhankelijke arbeidskorting voor de lage inkomens. Het minimumloon gaat er - bovenop de bruto verhoging met 5%
- door de terugtaks netto met 250 gulden per maand op vooruit. Dit belastingvoordeel wordt afgebouwd tot nul bij anderhalf maal het minimumloon. Bovendien komt er functieloon voor werknemers in de banenplannen.

Arbeid en zorg
Een speciale plaats in het Sociaal Plan neemt de zorg voor kinderen in. Het krijgen van een kind leidt te vaak tot afhankelijkheid van de WAO of de bijstand. En met name eenoudergezinnen zitten gevangen in de armoedeval, waardoor het aantal arme kinderen is gegroeid. Er moet daarom een wettelijk recht komen op betaald ouderschapsverlof voor vaders en moeders. Bij het huidige recht op ouderschapsverlof wordt slechts bij hoge uitzondering een deel van het inkomen doorbetaald. Daardoor is het ouderschapsverlof voor met name lagere inkomens een luxe die men zich niet kan veroorloven. Daarom moet doorbetaling van 70 procent van het loon bij ouderschapsverlof verplicht worden gesteld. De overheid financiert hiervan een deel. Alleenstaande ouders moeten bovendien recht krijgen op betaald ouderschapsverlof voor twee ouders. Zij ervaren immers de meeste moeilijkheden met de combinatie van arbeid en zorg. Door deze maatregelen wordt het gemakkelijker om door te werken tijdens het prille ouderschap.

Kosten
De plannen in het kader van het Sociaal Plan voor de 21ste eeuw worden momenteel doorgerekend door het CPB. Naar verwachting kosten ze de overheid netto 'slechts' 1 miljard euro structureel over 4 jaar. Op lange termijn zijn de besparingen echter groter dan de kosten. Ter vergelijking: de extra uitgaven voor het jaar 2002 in de miljoenennota bedragen bijna 4 miljard euro. En uit de overschotten van de sociale fondsen is een structurele lastenverlichting van ruim 1,3 miljard euro mogelijk. Het plan kan dus uit deze fondsen worden gefinancierd.

Het Sociaal Plan voor de 21ste eeuw kunt u opvragen bij de SP, tel.
010-243 5555, ophalen bij het secretariaat van de Tweede-Kamerfractie en vanaf morgen downloaden van internet: www.sp.nl

Meer informatie:
Jan de Wit: (070) 318 2807, 06- 22 78 80 42 Tuur Elzinga: (070) 318 3807, 06- 24 27 29 80

26 nov 01 15:38

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie