Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Structuurschema Militaire Terreinen

Datum nieuwsfeit: 26-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Brieven aan de Kamer
---

SMT logo

Structuurschema Militaire Terreinen

26-11-2001

Hierbij bieden wij u aan deel 1, de ontwerp-PKB, van het tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2).

In het SMT-2 wordt beschreven wat nodig is voor het huisvesten, opleiden en oefenen van de krijgsmacht. Het gaat daarbij om direct ruimtebeslag zoals oefenterreinen, schietterreinen, kazernes, vliegbases en logistieke complexen en om indirect ruimtebeslag zoals onveilige zones, geluidscontouren en laagvlieggebieden. Daarnaast wordt beschreven hoe Defensie een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van het rijksbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, recreatie en cultuurhistorie.

Defensie heeft geen behoefte aan extra terreinen. De herstructurering en verkleining van de krijgsmacht hebben het mogelijk gemaakt tijdens de geldigheidsduur van het SMT het areaal aan oefenterreinen in te krimpen met 5.000 ha. Verder zullen een nader te bepalen aantal logistieke complexen afgestoten kunnen worden. De Eder- en Ginkelse heide wordt definitief het oefenterrein voor de Luchtmobiele Brigade. De behoefte aan schietterreinen, kazernes, vliegbases en faciliteiten voor de vloot blijft vrijwel ongewijzigd. Het gebruik van de oefengebieden waar met nachtzichtapparatuur wordt gevlogen wordt opgeschort. De omvang en ligging van de reguliere laagvlieggebieden voor helikopters blijven ongewijzigd. Over enkele jaren zal op grond van de informatie uit het laagvliegregistratiesysteem worden bezien of een aanpassing wenselijk en mogelijk is.

Voor de voorziene sluiting van het marinevliegkamp Valkenburg en de plaatsing van de Orions op een alternatieve locatie, in beginsel marinevliegkamp De Kooy, zal een aparte project Planologische Kernbeslissing worden uitgevoerd. Deze geldt als een partiële herziening van het SMT-2 en andere relevante PKBs.

De Staatssecretaris van Defensie, H.A.L. van Hoof De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Drs. J.P. Pronk De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, G.H. Faber

Dossier SMT: alle documenten en informatie over het Structuurschema

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie