Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadsvergadering gemeente Gilze en Rijen

Datum nieuwsfeit: 26-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Gilze en Rijen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda

Agenda Raadsvergadering - 26 november 2001

Hieronder de agenda-punten voor de Raadsvergadering. Klik op de punten waar u meer over wilt lezen om het agenda-punt in WORD'97-formaat te downloaden.

1. Notulen van de vergadering van 20 oktober 2001??
2. Ingekomen stukken

3. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van aanschaf software voor de procesbeschrijvingen. Toelichting
Binnen het organisatieontwikkelingstraject is sprake van een activiteit procesbeschrijvingen. Inmiddels is met de voorbereidingen hiervan gestart. Teneinde op een adequate wijze de processen binnen de organisatie te beschrijven, vast te leggen en te onderhouden is er behoefte aan daarvoor ontwikkelde software. Gevraagd wordt voor de aanschaffing daarvan een krediet beschikbaar te stellen van 26.000,-- ( 11.798,29).


4. Voorstel inzake samenwerking sociale diensten van de gemeenten Oisterwijk, Goirle en Gilze en Rijen.
Toelichting
De gemeenten Oisterwijk, Goirle en Gilze en Rijen hebben sinds ruim een jaar toenadering tot elkaar gezocht om op een aantal concrete onderwerpen nadrukkelijk samen te gaan werken. Dit vanuit de overtuiging dat het steeds problematischer wordt om alle taken en doelstellingen van een sociale dienst in een gemeente van onze omvang volledig zelfstandig uit te kunnen blijven voeren. De colleges van burgemeester en wethouders van deze drie gemeenten hebben in februari van dit jaar een intentiebesluit genomen om de samenwerking verder te ontwikkelen en de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Omdat de informatie en communicatietechnologie een belangrijke randvoorwaarde vormt voor de mogelijkheden van verdere samenwerking heeft er op dat onderdeel een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. Nu de uitkomsten hiervan bekend zijn worden de gemeenteraden van de betreffende gemeenten gevraagd om in te stemmen met het vervolg van het samenwerkingstraject.


5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van aanbouw berging bij sporthal "Achter de Tuintjes" te Gilze. Toelichting
De Judo Bond Nederland district Zuid wil de sporthal in Gilze intensief gaan huren voor hun districtswedstrijden. Gelet op de centrale ligging van Gilze in zuid Nederland is de sporthal "Achter de Tuintjes" ideaal voor de judobond. Omdat de judobond voor hun materialen (matten e.d.) relatief erg veel opslagruimte nodig heeft en dit niet kan opbergen in de reguliere ruimte binnen de sporthal, is het verzoek gedaan om een aparte bergruimte aan te bouwen aan de sporthal. Hiervoor wordt een krediet gevraagd.


6. Voorstel inzake erfpachtovereenkomst en huurovereenkomst ten behoeve van Spiridon.
Toelichting
In mei 1999 is de gemeente eigenaar geworden van het terrein van de voormalige steenfabriek "Vijf Eiken". De atletiekvereniging Spiridon maakt al enige jaren gebruik van een gedeelte van dit terrein. Voorgesteld wordt om een erfpacht-overeenkomst voor een periode van 25 jaar met betrekking tot het buitenterrein aan te gaan met de atletiekvereniging en daaraan gekoppeld een huurovereenkomst voor een periode van 5 jaar met stilzwijgende verlenging voor wat betreft de gebouwen.


7. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen.
De stukken behorende bij elk agendapunt liggen, voor zover mogelijk, ter inzage voor de leden op de leeskamer van de raad van 21 tot en met 23 november 2001. Verzocht wordt opmerkingen omtrent de notulen uiterlijk 23 november 2001 kenbaar te maken bij de groep Post & Archief.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie