Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Commissie Stadsontwikkeling (27/11) ¦ Extra commissie- en raadsvergadering (28 en 29/11) ¦ Commissie voor Bestuur en Middelen (28/11) ¦ Vergadering gemeenteraad (29/11) ¦ Commissie voor Welzijn (29/11) ¦ Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies 2002 ¦ Stukken voor de vergaderingen

Op de Agenda

Op deze pagina worden de aankondigingen van informatiebijeenkomsten en vergaderingen geplaatst. De agenda's van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen vindt u ook onder de rubriek 'Raadsinformatie'. Daar zijn zowel de agenda's als ook de bijbehorende stukken van vergaderingen raadplegen.

Commissie Stadsontwikkeling (27/11)

Openbare vergadering op 27 november 2001 om 19.30 uur in het Bedrijfsrestaurant Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden.

Let op: Tot 19.30 uur is de ingang aan de kant van het Oldehoofsterkerkhof, na 19.30 kunt u aan de kant van de Nieuwestad het Bedrijfsrestaurant binnenkomen.

1. Opening en mededelingen.

2. Beeldkwaliteitsplan Tusken Moark & Ie. Verzoek van Wind Groep om vrijstelling ex artikel 19 WRO ten behoeve van de realisatie van de eerste fase van het bestemmingsplan Tusken Moark en Ie. 2 Adviezen.
3. Budget onderzoek Stadsgewestelijk openbaar vervoer. Informatief.
4. 2e Verlenging proef gratis pendelbus FEC-binnenstad. 1e Kanaalsbrug-verlengen periode openstellen. Spreektijd 5 + 2 minuten.

5. Complementeren turborotonde Newtonweg/Algraweg, bouwen brug, aanleg weg + kredietaanvraag.

6. Textielnotitie.

7. Hamerstuk Invoeren 'kraskaart' ten behoeve van gasten/bezoekers aan bewoners in een parkeerschijfzone.
8. Hamerstuk Weg achter het schiphuis.
9. Hamerstuk Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO, en vrijstellingsprocedure ex art 19, lid 1 WRO voor de bouw van een bedrijfswoning en een bedrijfsloods aan de Kampweg (omgeving Troelstraweg) te Leeuwarden.

10. Hamerstuk Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het Ontwikkelingsplan Leeuwarden-Zuid.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

De stukken voor de openbare vergaderingen liggen ter inzage bij de centrale balie in de hal van het Stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.

De stukken voor de vergaderingen vindt u ook op de internetsite van de gemeente: www.leeuwarden.nl. Wilt u inspreken bij een bepaald punt, dan zou het heel prettig zijn als u dit van te voren doorgeeft aan de secretaris van de commissie, tel. 233 80 81.
Extra commissie- en raadsvergadering (28 en 29/11)

Bij aanvang van de raadsvergadering van woensdagavond (21 november) heeft de NLP-fractie een initiatiefvoorstel gedaan om te discussieren over de ontstane bestuurscrisis. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun zodat de reguliere agenda door de raad is afgewerkt. Wel is afgesproken dat de belastingkwestie zal worden besproken in een extra raadscommissie Bestuur en Middelen die op 28 november vanaf 15.00 uur plaatsvindt in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor. Een dag later - op donderdag 29 november - wordt een extra raadsvergadering gehouden om 19.30 uur in het Provinciehuis. Dan zal blijken of de raad het college blijft steunen. Beide vergaderingen zijn openbaar.

Commissie voor Bestuur en Middelen (28/11)

Openbare vergadering op woensdag 28 november 2001 om 15.00 uur in het Bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Mededelingenlijst.

3. Stand van zaken belastingen.

4. Financiële gevolgen bezwaar- en beroepsprocedures uit het vorige WOZ-tijdvak.

5. Afschaffen van de RZB.

6. Vaststellen belastingverordeningen 2002.
7. Verzamelvoorstel voor aanpassing diverse verordeningen aan de invoering van de euro.

8. Aanpassingen verordeningen ten gevolge van de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht en de invoering van de euro.
9. B&W nota bij advies provinciaal archiefinspecteur.
10. Mededelingenlijst (21 november).
11. Vaststellen verslagen.

12. Het verlenen van het recht van opstal aan Jeu des Boules Vereniging Le Biberon ten behoeve van de bouw van een clubhuis op het perceel Hobbemastraat 71, inclusief de verkoop van de huidige kantine.

13. Aanschaf dienstauto.

14. Randweg Leeuwarden (Haak).

15. Verzoeken om vergoeding van schade ex artikel 21 WRO van de bewoners van 13 woningen aan de Ruyterweg in verband met de bouw van de winkel-woonbebouwing aan het Cambuurplein te Leeuwarden.
16. Uitvoeren risicoanalyse legionella.
17. Nieuwe Life sciences business in Leeuwarden.
18. Gemeentegarantie restauratie/verbouw Infirmerie.
Een nagenoeg volledige set stukken voor deze vergadering vindt U op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl. Tevens liggen volledige sets ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.

Vergadering gemeenteraad (29/11)

Openbare vergadering op 29 november 2001 om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 te Leeuwarden.

De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:

1. Opening.

2. Debat belastingzaken c.a.

3. Sluiting.

De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw).

Ook kunt u de stukken vinden op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergadering beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Commissie voor Welzijn (29/11)

Openbare vergadering van de op donderdag 29 november 2001, om 19.30 uur in kamer 32 van het Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1 in Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Opening.

2. Themabijeenkomst rond politieke kaders maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en verslavingsbeleid.
3. Bespreken Bestuursopdracht Lokaal Zorgbeleid. Voorbereiding bestuurlijk overleg Regiovisie Ambulante Verslavingszorg (op verzoek van de VVD).

4. Bespreken Wijziging van de begroting 2001 dienst Welzijn naar aanleiding van extra ontvangsten maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang (op verzoek van de VVD).
5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies 2002

Klik op onderstaand bestand voor de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies in 2002.

Vergaderingen gemeenteraad en raadsadviescommissies 2002

Stukken voor de vergaderingen

De stukken voor de aangegeven vergaderingen van gemeenteraad en commissies liggen ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 te Leeuwarden.

Overigens kunt u de vergaderstukken ook raadplegen via de rubriek Raadsinformatie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie