Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 09.30 uur

dinsdag 27 november 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna rondt de Kamer het debat af over de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2002 (alleen het antwoord van de regering in tweede termijn).

Ten slotte spreekt de Kamer in eerste termijn over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2002.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN


*Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.30 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinckhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over landbouwonderwijs. Er wordt onder meer gesproken over extra onderwijsmiddelen in het landbouwonderwijs en de bevordering van deelname
van allochtone leerlingen aan landbouwonderwijs.

Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.00 tot ca. 18.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de relatie tussen huiselijk geweld en geweld op straat en over het plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van huiselijk geweld.


*Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 16.00 tot ca. 19.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) over het integratiebeleid van etnische minderheden.

Europese Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 tot ca. 17.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vergaderingen van de ministers van Onderwijs en Jeugd van de lidstaten van de Europese Unie.


*Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 18.00 tot ca. 20.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over dierenwelzijn.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.30 tot ca. 13.55 uur Klompézaal

Agenda: delegatievergadering ter voorbereiding van het werkbezoek aan het Waddengebied van 12 tot en met 14 december aanstaande.

Economische Zaken, Financiën en Justitie: 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Europese Zaken, Financiën en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.30 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: procedures.


*Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken: 17.15 tot ca. 18.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) over de mogelijkheid van normalisatie (vaststellen van een standaard) op overheidsregelgeving en overheidstoezicht.

Rijksuitgaven en Economische Zaken: 17.15 tot ca. 18.15 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: briefing door vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer over stimulering van midden- en kleinbedrijf en ondernemerschap.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Stichting AAP. De petitie heeft betrekking op het plannen van huisvesting en verzorging van chimpansees uit het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te Rijswijk (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de gemeente Gouda. De petitie heeft betrekking op de toezegging van een aanvullende uitkering aan Gouda, uit het gemeentefonds voor het jaar 2000 (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie