Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe organisatiestructuur sociale zekerheid begin 2002

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

27 november 2001 Nr. 01/200

Nieuwe organisatiestructuur sociale zekerheid gaat in per 1 januari 2002

De nieuwe organisatiestructuur sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling gaat per 1 januari van start. In de nieuwe organisatiestructuur wordt werk boven inkomen gesteld. Vanaf het eerste moment en het eerste contact staan de mogelijkheden om weer werk te krijgen voorop. Zo komt er één loket waar mensen zowel voor werk als voor een uitkering terecht kunnen. Dit wordt geregeld in de Wet Structuur uitvoering werk en inkomen en de daarbij behorende Invoeringswet van minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Eerste Kamer heeft met beide wetsvoorstellen ingestemd.

Doel van de wet is een heldere en eenduidige structuur te bieden. Uitgangspunten zijn: de cliënt staat centraal, taken die zich niet lenen voor concurrentie worden publiek uitgevoerd (met name de beoordeling van het recht op een uitkering) en taken die zich daar wel voor lenen worden privaat uitgevoerd (met name reïntegratie). De nieuwe uitvoeringsorganisatie moet leiden tot een vermindering van het beroep op de uitkeringen, lagere uitvoeringskosten en minder administratieve lasten voor werkgevers.

Werkzoekenden kunnen bij 131 Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) terecht voor een baan en waar nodig ook voor het aanvragen van een uitkering. Ook werkgevers kunnen zich wenden tot het CWI voor personeel. Er komt één uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen (WW en WAO). Het UWV beoordeelt of iemand recht heeft op een uitkering en zorgt vervolgens voor de betaling van de uitkering. Het (weer) aan werk helpen van moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten en werklozen besteedt het UWV uit aan private reïntegratiebedrijven. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de (re)ïntegratie van bijstandsgerechtigden en worden verantwoordelijk voor niet-uitkeringsgerechtigden en voor personen met een ANW-uitkering.

In bedrijfsverzamelgebouwen zullen het UWV, de gemeentelijke sociale dienst, het CWI en private organisaties als arbodiensten, reïntegratiebedrijven en uitzendbureaus zich vestigen, waardoor er voor cliënten een 'beursplein' voor werk ontstaat. Gemeenten nemen hiervoor het initiatief met financiële steun van het ministerie.

Er komt een Raad voor Werk en Inkomen (RWI), die voorstellen doet aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over verschillende aspecten van werk en inkomen. Ook komt een budget beschikbaar, waarmee de Raad sectorale, regionale en bedrijfsinitiatieven op het gebied van reïntegratie van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden kan (mede)financieren. In de RWI zijn werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en gemeenten vertegenwoordigd.

Ook wordt er een Landelijke Cliëntenraad ingesteld die regelmatig overlegt met de CWI, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeenten over de vormgeving en realisatie van cliëntenparticipatie. Verder voert deze raad overleg met de RWI en doet voorstellen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van werk en inkomen.

Tenslotte legt het wetsvoorstel het toezicht op de uitvoeringssorganisatie bij de Inspectie voor Werk en Inkomen, die rechtstreeks geplaatst is onder de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onafhankelijkheid van de Inspectie is in de wet gewaarborgd.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie