Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stedenbouwkundig plan 'Erasmusgaarde' Den Haag voltooid

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Den Haag
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

2001-11-27: Stedenbouwkundig plan 'Erasmusgaarde' voltooid

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 27 november ingestemd met het stedenbouwkundig plan Erasmusgaarde voor het gebied tussen de Erasmusweg, de Vrederustlaan, de Gaarde en de Ambachtsgaarde. Het gaat om de bouw van 339 koopwoningen waarvan de prijzen liggen tussen f 357.000,-- en f 716.000 (prijspeil heden). Het plan is gemaakt door Van Sambeek & Van Veen architecten, waarbij Bosch Slabbers Tuin- en landschapsarchitecten verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de openbare ruimte. De corporatie Haag Wonen, de opdrachtgever voor de herontwikkeling van het gebied, start met de bouw in het derde kwartaal 2002. De commissie ROSV bespreekt het voorstel woensdag 12 december.

In juni 1999 heeft de gemeenteraad ingestemd met de sloop van de 600 huurwoningenwoningen van Haag Wonen op de locatie en de bijbehorende actiegebiedaanwijzing. Daarbij is al aangegeven dat bij de herontwikkeling van de locatie het accent moet liggen op koopwoningen; dit om te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod in Den Haag Zuidwest. Medio 2000 is de herhuisvesting afgerond en inmiddels zijn alle woningen gesloopt. Op het moment dat met de bouw van de nieuwe woningen wordt begonnen is ook de verbetering van het buurtwinkelcentrum Ambachtsgaarde gestart. Bouwfonds Wonen, de gemeente en Ahold Vastgoed hebben hiervoor 15 november jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de aanpak van het winkelcentrum wordt geanticipeerd op de komst van de nieuwe bewoners in het complex Erasmusgaarde.

Het stedenbouwkundig plan
Bij de planontwikkeling is het uitgangspunt geweest de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag Zuidwest te behouden. Om dit te bereiken hebben de architect en de landschapsarchitect heel nauw samengewerkt. Het resultaat is een plan met 339 woningen in zeven verschillende types met een parkachtig en autoluw binnengebied. Langs de Gaarde en de Vrederustlaan komen 68 herenhuizen op half verdiepte parkeergarages terwijl langs de Erasmusweg 24 woon-werkwoningen worden gebouwd; ook deze woningen staan op half verdiepte parkeergarages. Op de hoek Erasmusweg/Vrederustlaan komt op een geheel verdiepte parkeergarage een gebouw met 50 appartementen, terwijl in het binnengebied 197 woningen gebouwd worden. De bestaande kastanjebomen zijn in het plan opgenomen.

Collectieve tuinen
De woningen in het gebied hebben geen eigen tuin, maar drie kwart van het binnengebied krijgt de functie van collectieve tuinen, uitsluitend bestemd voor de bewoners van het complex. De collectieve tuinen kunnen gebruikt worden als moestuin, bloementuin, speelplek etc. De uiteindelijke inrichting van iedere collectieve tuin komt in samenspraak met de potentiële kopers en de landschapsarchitect tot stand waardoor de betrokkenheid van de bewoners wordt vergroot. Voor het beheer van de collectieve tuin wordt een beheerplan opgesteld. Verder komt er een parkwachter die zijn kantoor in het gebied zelf heeft. Voordeel van het ontbreken van privé tuinen is dat er geen hoge erfafscheidingen in het binnengebied komen waardoor de bestaande transparante stedenbouwkundige structuur gehandhaafd blijft.

Verkeer en parkeren
Om de woonkwaliteit en het groene karakter van het complex te waarborgen is er voor gekozen het binnengebied autoluw te maken. Om aan de gemeentelijke parkeereis van 435 parkeerplaatsen te voldoen zijn in het plan gebouwde parkeervoorzieningen opgenomen met plaats voor 250 autos. De overige 185 parkeerplaatsen zijn op de openbare straat, langs de randen van het gebied.

27 november 2001

last update: 28 november 2001 ;pag.: 9578; auteur: 112

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie