Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aannemen evaluatierapport van ZonMW over CVA ketenzorg

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MINISTERIE VWS minvws.nl

Min VWS: speech minister - aannemen evaluatierapport

Speech van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. E. Borst-Eilers, bij het aannemen van het evaluatierapport van ZonMW over de CVA ketenzorg experimenten. Den Haag, Nieuwspoort, 27 november 2001. Wijzigingen voorbehouden. Alléén de uitgesproken tekst geldt!

Inleiding In het Noordoosten van het land is een groepje CVA-patiënten dat regelmatig bij elkaar komt en dat zichzelf met een knipoog 'de getroffenen' noemt. Als ze onder elkaar zijn praten ze over hun CVA in de trant van: 'toen ik getroffen werd, was ik gewoon aan het werk' of 'voordat ik werd getroffen, ging ik twee uur per dag sporten'. Ik vind het knap dat deze patiënten hun lot met behulp van een beetje humor proberen te accepteren.

Want er valt natuurlijk niets te lachen als je 'een beroerte' krijgt, zoals dat in de volksmond heet. Het is een ingrijpende gebeurtenis. Het verandert je leven totaal en niet in positieve zin. En ook voor de levenspartner betekent CVA een ingrijpende verandering en een zware belasting. Daarom is het belangrijk dat we er voor zorgen dat de kwaliteit van leven van toekomstige CVA-patiënten er zo min mogelijk op achteruit gaat. Het gaat ook om véél patiënten: 27.000 gevallen per jaar, van wie tweederde (18.000) na een half jaar nog in leven is.

Aanleiding voor het onderzoek Toen ik begin jaren negentig als bijzonder hoogleraar verbonden was aan het AMC, werd daar één van de eerste initiatieven genomen om de CVA-zorg te verbeteren. In die tijd was het zo dat patiënten met een hartinfarct wél met gierende ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht, terwijl men voor patiënten met een herseninfarct veel minder scherp door de bocht ging. Het beeld was: die kunnen wel wat langer wachten want er is nog niets aan te doen.

Geleidelijk werd echter steeds duidelijker dat het wel degelijk zoden aan de dijk zet om snel de juiste aanpak in te zetten. Hoe minder tijd je verliest hoe groter de kans dat er nog enig herstel mogelijk is.

Het AMC nam daarom toen al het initiatief voor een bescheiden vorm van CVA-ketenzorg, onder meer door patiënten onmiddellijk op te nemen, binnen een uur te onderzoeken, de juiste behandeling in te stellen en direct afspraken te maken over de revalidatie. Ook elders in het land liepen er toen al soortgelijke initiatieven. Veel van die projecten scoorden veelbelovende resultaten. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat er op het gebied van CVA-zorg veel te winnen was.

Dat riep natuurlijk meteen de vraag op hoevéél er dan te verbeteren viel en hoe je dat het beste kon aanpakken. Daarom heb ik vier jaar geleden, na overleg met de Tweede Kamer, het initiatief genomen om drie CVA ketenzorgprojecten te laten starten. Daar is meteen aan gekoppeld een onderzoek naar de effectieviteit van de CVA-ketenzorg.

Reactie op resultaten De resultaten van dat onderzoek liggen nu voor ons. En ik ben er erg blij mee. CVA-ketenzorg werkt! De zorg gaat er in al zijn facetten op vooruit. En belangrijker nog: de patiënt heeft er baat bij.

Ik heb dit voorjaar tijdens een werkbezoek aan het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft zelf gezien hoe goed het werkt. Het ziekenhuis neemt patiënten zo snel mogelijk op en observeert ze vervolgens twee dagen lang intensief. Meteen daarna komen de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist eraan te pas. Die snelle aanpak scheelt al een slok op een borrel: het herstel wordt direct professioneel ondersteund.

Maar ik was nog het meest onder de indruk van de logistiek die volgt als de patiënt na pakweg twee weken het ziekenhuis verlaat; op weg naar revalidatiecentrum, verpleeghuis of naar huis. Een transmuraal CVA-verpleegkundige blijft dan de behandeling coördineren en begeleidt de patiënt bij iedere overgang naar een nieuwe vorm van zorg. Zo loodst zij de patiënt soepel door de verschillende vormen van intra- semi- en extramurale zorg. Zij zorgt dat overdracht van de ene professional naar de andere degelijk en zonder misverstanden verloopt.

Het is niet gemakkelijk om CVA-zorg goed te organiseren want er komen nog al wat behandelaren bij kijken: van huisarts tot neuroloog, van fysiotherapeut tot logopedist en van revalidatie-arts tot thuiszorgmedewerker. Ik vind het een sterk staaltje van logistiek als je al die verschillende vormen van zorg zó goed op elkaar af kunt stemmen.

Wat moet er nu gebeuren? Ik zei het al eerder: nu we weten hoe het moet, moeten we zorgen dat iedereen het goede voorbeeld volgt. Gelukkig hebben veel zorgverleners de onderzoeksresultaten van vandaag niet afgewacht. Ze zijn zelf al begonnen met het adopteren van deze vorm van ketenzorg. Inmiddels zijn er al stroke units in zestig ziekenhuizen, met daaraan verbonden een flink aantal stroke services.

Dit is mede te danken aan de Hartstichting, die zorgde dat de opgedane kennis snel werd verspreid, zodat de ontwikkeling van de stroke services in een hogere versnelling kwam.

Maar, hoewel ik blij ben met deze resultaten: we zijn er nog niet. Er kan nog méér en het kan nog béter. We moeten deze onderzoeksresultaten nu regionaal en landelijk verspreiden én gebruiken. Niet als blauwdruk, maar als 'voorbeeld van de ideale CVA-ketenzorg', zoals uit het onderzoek naar voren komt. Iedere regio kan er dan een eigen invulling aan geven. En dat is nodig, want elke samenwerking staat op zich en kent zijn eigen dynamiek. Wat wel geüniformeerd kan én moet worden, is het medisch handelen. Ik hoop dat de huisartsenstandaard snel geactualiseerd zal worden en dat de neurologen snel overeenstemming zullen bereiken over hun protocol.

Gelukkig ligt er al een goede voorzet voor het uitventen van CVA-ketenzorg, in de vorm van het implementatieplan van ZonMW, waar ook deze beide punten zijn opgenomen. Wat ik een compliment waard vind, is dat het plan ontstond uit overleg met zo goed als alle betrokkenen. Daaruit blijkt dat er voor CVA-ketenzorg een zeer breed draagvlak is. Van patiënt tot neuroloog, van huisarts tot verzekeraar. Iedereen is het er over eens dat de zorg rond CVA-patiënten beter moet. En iedereen wil er zijn steentje aan bijdragen. Een betere basis is er volgens mij niet. Inschieten die bal! Alle wetenschappelijke resultaten helpen de patiënt niet zo lang zijn arts en verpleegkundige die niet toepassen.

Wat is mijn bijdrage? U wilt natuurlijk ook graag horen wat ik als minister doe en vooral ga doen om de verbetering van de CVA-zorg kracht bij te zetten. Ik zet even een paar zaken op een rijtje: 1. Ten eerste komt er via het nog lopende ZON programma 'transmurale zorg' geld beschikbaar voor de verdere implementatie van de CVA-ketenzorg. Het geld gaat onder meer naar het initiatief voor benchmarking en het kwaliteitsinstituut CBO wil een bijdrage leveren aan CVA- doorbraakprojecten.

2. Ten tweede krijgt de verpleeghuissector meer mogelijkheden om CVA-patiënten te revalideren. Staatssecretaris Vliegenthart is namelijk tijdens het onderzoekstraject al vooruitgelopen op de resultaten door een speciaal tarief te laten ontwerpen voor CVA-patiënten in verpleeghuizen. Dit is onlangs ingevoerd. 3. Ten derde is de invoering van productprijzen, de zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties, in de ziekenhuizen inmiddels zo ver gevorderd, dat ik nu geld beschikbaar ga stellen voor de ontwikkelfase van transmurale DBC's; dat wil zeggen een tarief voor de hele zorgketen. Het CVA-model kunnen we daarvoor goed gebruiken. De CVA-behandeling kan daardoor voorop gaan lopen in de nieuwe DBC-financiering. En dat zal de invoering van de ketenzorg versnellen en vergemakkelijken. 4. Ten vierde zal de invoering van het nieuwe verzekeringsstelsel, dat het kabinet ontworpen heeft, te zijner tijd de CVA-ketenzorg een flinke stap vooruit helpen. Onder meer doordat het probleem van de financiering in twee compartimenten dan uit de wereld is. Maar ook omdat het nieuwe zorgstelsel goed past bij ketenzorg. Het stelt de wens van de patiënt centraal en biedt meer mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. 5. Tot slot zal ik samen met andere betrokkenen - CVA-zorg als voorbeeld aandragen voor andere vormen van zorg die van een soortgelijke ketenaanpak kunnen profiteren. Denkt u daarbij aan zorg voor grote doelgroepeen, zoals COPD- of diabetespatiënten.

Ik zet me hier graag voor in, want er valt veel te winnen. De zorg voor CVA-patiënten verbetert aanzienlijk, ze hoeven minder lang in het ziekenhuis te blijven, ze zijn meer tevreden over de behandeling, en hun levenskwaliteit blijft zo goed als onder de omstandigheden mogelijk is. En dat alles zonder dat de zorg per saldo duurder wordt, al is dat niet het belangrijkste.

Afsluiting Ik begon met de gierende ambulance, en daar wil ik ook mee eindigen. Het is belangrijk dat ook het publiek er van doordrongen raakt dat een beroerte om snel ingrijpen vraagt. Actieve publieksvoorlichting maakt dan ook deel uit van het implementatieplan.

Zoals ik al zei is het vandaag een belangrijke dag voor de CVA-zorg. U gaat straks samen met alle betrokkenen debatteren over hoe CVA-ketenzorg in heel Nederland snel gemeengoed kan worden. Daar verwacht ik veel van en ik blijf graag op de hoogte van uw vorderingen.

Ik wens u allen veel succes en een inspirerend debat straks.

-0-0-0-

27 nov 01 13:49

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...