Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rectificatie vastgesteld bestemmingsplan gemeente De Lier

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente De Lier

RECTIFICATIE
Vastgesteld bestemmingsplan (art. 26 W.R.O.).
Vanaf 15 november 2001 ligt gedurende vier weken, tijdens de werkuren, voor een ieder op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, ter inzage het door de gemeenteraad op 30 oktober 2001 vastgestelde bestemmingsplan "Parapluherziening seksinrichting.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een begripsbepaling en gebruiksbepaling die voorzien in het uitsluiten van seksinrichtingen binnen de bestem- mingen van alle bestemmingsplannen in De Lier. Aan de voorschriften van het bestemmingsplan Kijckerweg 1983 is een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd teneinde in dat plangebied maximaal één seksinrichting toe te staan.

Ambtshalve zijn enkele wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan aangebracht, zodat het plan in afwijking van het ontwerp is vastgesteld.

Gedurende bovenvermelde termijn van vier weken kunnen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag, schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan worden ingebracht door hen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan in het ontwerp heeft aangebracht.

Aanmelden Lierse sportkampioenen
Ook volgend jaar wil het gemeentebestuur van De Lier aandacht besteden aan opmerkelijke sportieve prestaties van het afgelopen jaar. Daarom worden de Lierse sportkampioenen op vrijdagavond 15 februari 2002 gehuldigd in partycentrum De Rank.

Kandidaten voor deze huldiging kunnen door verenigingen worden aangemeld bij het Liers Sport Overlegorgaan (LSO). Dit overlegorgaan heeft een postbus in het sportcentrum Vreeloo. Aanmelden dus bij:

Liers Sport Overlegorgaan
Sportcentrum Vreeloo,
Veilingweg 16
2678 LN DE LIER

Ook individuele sporters kunnen zich bij het LSO aanmelden.

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 10 december 2001. Latere aanmeldingen worden niet meer in behandeling genomen. Het LSO beoordeelt de aanmeldingen. Daarbij worden de volgende regels gehanteerd.

van seniorspelers komen alleen 1e teams in aanmerking

van jeugdspelers komen alleen kampioenen van reguliere competities in aanmerking

nationale en internationale kampioenen komen uiteraard in aanmerking

Voor meer informatie over aanmelding kan contact worden opgenomen met de heer L.J.C. Kesselaar, Uitterlier 38, tel. 516259.

Tarievenoverzicht 2002
De gemeenteraad van De Lier heeft in zijn vergadering van 1 november 2001 de verordeningen en de tarieven voor 2002 vastgesteld van de gemeentelijke heffingen. Hieronder staan de belangrijkste tarieven.

Verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB).
In deze verordening worden de tarieven 2002 vastgesteld per grondslag van EUR 2.268 economische waarde. Voor 2002 zijn de tarieven vastgesteld op:

Voor woningen:
EUR 2,88 per EUR 2.268 waarde voor de gebruiker en EUR 3,59 per EUR 2.268 waarde voor de eigenaar.

Voor niet-woningen:
EUR 3,56 per EUR 2.268 waarde voor de gebruiker en EUR 4,45 per EUR 2.268 waarde voor de eigenaar.

Op de aanslag OZB wordt een korting van EUR 45,38 verleend voor alle particuliere huishoudens die op 1 januari 2002 bij de gemeente zijn ingeschreven. Ook burgers die kwijtschelding krijgen profiteren van deze korting.

Verordening reinigingsheffingen.
In deze verordening zijn de tarieven 2002 vastgesteld op: EUR 165,48 per jaar voor éénpersoonshuishoudens; EUR 248,28 per jaar voor meerpersoonshuishoudens; EUR 248,28 voor bedrijfsafval van beperkte omvang.

Verordening brandweerrechten.
In deze verordening zijn opgenomen de tarieven 2002 die verband houden met de door de gemeentelijke brandweer verleende diensten, anders dan in geval van brand en rampenbestrijding e.d.

Verordening begraafplaatsrechten.
In deze verordening zijn opgenomen de tarieven 2002 die verband houden met het gebruik van de algemene begraafplaats.

Legesverordening.
In deze verordening zijn opgenomen de tarieven 2002 die worden geheven voor door het gemeentebestuur verleende diensten, zoals het afgeven van paspoorten, rijbewijzen, bouwvergunningen, etc. De prijs voor een paspoort wordt EUR 34,--, een jeugdpaspoort EUR 22,--, een Nederlandse identiteitskaart EUR 23,--, een rijbewijs EUR 24,75.

Verordening Infectieziektenrechten.
In deze verordening zijn bedragen opgenomen in verband met bestrijding van mogelijke infectieziekten.

Verordening staangeld.
Het staangeld voor woonwagens is voor 2002 vastgesteld op EUR 5,15 per week.

De volledige teksten zijn algemeen verkrijgbaar en liggen ter inzage op de afdeling financiën.
Op verzoek kunt u tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen.

Bijzondere Kersttentoonstelling in De Timmerwerf Op vrijdagavond 30 november 2001 wordt in het historische pand De Timmerwerf aan de Hoofdstraat in De Lier een bijzondere tentoonstelling geopend.

De kersttentoonstelling bestaat uit houtsnijwerk en houtdraaiwerk uit het Vogtland en het Ertsgebergte in Oost-Duitsland. In deze streken bevinden zich de beide partnergemeenten van De Lier; Rodewisch en Grünhain. Het houtsnijwerk staat in het teken van de kersttraditie die op een geheel eigen wijze vorm heeft gekregen in het gebied van het Ertsgebergte en Vogtland.

Stichting De Timmerwerf heeft het initiatief genomen om in het kader van culturele uitwisseling deze tentoonstelling te organiseren. De expositie is bij uitstek geschikt om kennis te maken met de traditionele volkskunst uit het gebied van de Lierse partnergemeenten.

Na de officiële opening op vrijdagavond 30 november volgen twee open dagen:

zaterdag 1 december van 10.00 tot 16.00 uur (demonstratie houtsnijden)

dinsdag 11 december van 14.00 tot 21.00 uur (demonstratie houtdraaien)

Op 11 december is er gelegenheid om producten te kopen. Dit is niet mogelijk op andere data.

Gedurende de decembermaand is de Timmerwerf regelmatig geopend. Van 1 december 2001 tot 5 januari 2002 is de Timmerwerf op de volgende dagen geopend:
Woensdag 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Rondleidingen voor groepen alleen op aanvraag, tel. 0174 515779 (Woningstichting).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Dijkstra, bestuurslid van De Timmerwerf, tel. 0174 514223.

Snel wegwijs worden in De Lier?
Kom dan naar de informatieavond voor nieuwe inwoners! Op woensdagavond 12 december 2001 wordt er speciaal voor nieuwe inwoners van De Lier een informatieavond gehouden in het gemeentehuis. Op deze manier hoopt het gemeentebestuur u, als nieuwe inwoner, vertrouwd te maken met uw nieuwe woonomgeving.

De avond is bedoeld om nieuwe inwoners zo snel mogelijk wegwijs te maken in De Lier. Tijdens de bijeenkomst geeft het college van Burgemeester en Wethouders informatie over het reilen en zeilen in de gemeente. Bezoekers ontvangen ook vrijblijvende informatie over diverse culturele en sportieve verenigingen.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Inwoners die in het jaar voorafgaand aan deze avond in De Lier zijn komen wonen, hebben een uitnodiging ontvangen.

Bent u dit jaar in De Lier komen wonen en heeft u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C.R. van der Meer, voorlichter, tel. 531373 / (cr.vandermeer@delier.nl). Lierse raad kiest voor 7-0 variant

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie