Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen ondergrondse afvalcontainers wijk Veldhuizen Utrecht

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

College besluit tot niet verplaatsen ondergrondse afvalcontainers in de wijk Veldhuizen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om acht ondergrondse afvalcontainers in de wijk Veldhuizen die de werkgroep ondergrondse afvalcontainers verplaatst zou willen zien, niet te verplaatsen. De werkgroep heeft de gemeente Utrecht meermalen verzocht om maatregelen te treffen in verband met overlast van deze containers.

Na een afweging van alle aspecten is het college tot de slotsom gekomen dat verplaatsing een te ingrijpende maatregel is in verhouding tot de problematiek.

De klachten van de bewoners concentreren zich rond overlast, gezondheidsrisico´s en de procedurele kant van de zaak. De afgelopen maanden heeft de gemeente met de werkgroep diverse gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen. Hierbij is een tweesporenbeleid gevolgd, namelijk 1. kijken hoe door beheerstechnische maatregelen de overlast kan worden teruggedrongen en 2. een standpunt bepalen over eventuele verplaatsing.

Terugdringen overlast

Van gemeentezijde is actie ondernomen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De RHD heeft Vaponastrips geplaatst en maakt de containers extra vaak schoon. Daarnaast is aangeboden een meldpunt in te stellen om nog adequater te kunnen reageren op de klachten en beter inzicht te krijgen in de overlast. Dit voorstel hebben de bewoners afgewezen. De gemeente sluit niet uit dat er incidenteel overlast van de afvalcontainers uitgaat. Echter, wanneer er klachten worden gemeld, wordt de RHD onmiddellijk ingeschakeld om het probleem te verhelpen. Overigens komen over andere containers die zowel in Veldhuizen als andere delen van Leidsche Rijn op vergelijkbare locaties staan, slechts incidenteel klachten binnen bij de gemeente.

Bij individuele klachten wordt per geval bekeken hoe de overlast kan worden weggenomen, door - in overleg met de betreffende bewoner - aanvullende maatregelen te nemen.

Waarom niet verplaatsen

Over mogelijke gezondheidsrisico's zijn in Nederland enkele onderzoeken verricht. Daaruit blijkt dat geen noemenswaardige gezondheidsrisico's kunnen worden aangetoond als gevolg van gescheiden afvalinzameling. De GG&GD is ook om advies gevraagd. Op basis van de huidige kennis en ervaring in het land zegt ook de GG&GD dat er geen gezondheidsrisico's zijn verbonden aan het wonen naast een ondergrondse afvalcontainer.

Daarnaast heeft de RHD advies uitgebracht over de acht ondergrondse containers. De RHD heeft de locaties beoordeeld op een aantal criteria, namelijk op milieuhygienisch, inzameltechnisch, servicegericht en juridisch gebied. Uitgaande van bovenstaande criteria concludeert de RHD dat de containers op de genoemde acht locaties niet verplaatst hoeven te worden. De containers zijn met een bouwvergunning (en de bijbehorende procedure) geplaatst. Bij de locatiekeuze hebben de richtlijnen van het ministerie van VROM (die zeggen dat voor iedere woning een ondergronds inzamelpunt binnen een loopafstand van 75 meter beschikbaar moet zijn) en de beperkingen van de ondergrondse infrastructuur een rol gespeeld.

Uitgaande van bovenstaande informatie hebben burgemeester en wethouders besloten dat verplaatsen, hetgeen per container rond de NLG 15.000 / EUR 6.807 kost, een te ingrijpende maatregel is.

Wel zullen de meldingen van overlast het komende jaar met extra zorg worden behandeld en zo goed en snel mogelijk worden afgewikkeld.

Utrecht, 27 november 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie