Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provinciaal omgevingsplan Drenthe tegen het licht gehouden

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Provinciaal omgevingsplan tegen het licht gehouden

Assen, 01-120
Persberichtnummer 27 november 2001Gedeputeerde staten hebben ermee ingestemd om het Provinciaal Omgevingsplan (POP) op een aantal punten te heroverwegen. Dit mede vanwege het aflopen van wettelijke termijnen waarbinnen plannen moeten worden herzien. De Wet op de waterhuishouding vereist vóór december 2002 heroverweging c.q. verlenging van het waterhuishoudingsdeel van het POP. Het milieudeel moet op basis van de Wet milieubeheer vóór eind 2004 herzien zijn. Uit een evaluatie van het POP komt naar voren dat er geen aanleiding is wijzigingen aan te brengen in de structuur van het POP en de daarin beschreven beleidslijnen.

Provinciale Staten hebben het POP op 16 december 1998 vastgesteld. Het POP heeft de wettelijke en bestuurlijk-juridische status overgenomen van het streekplan, het waterhuishoudingsplan, het milieubeleidsplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan. Door te werken met één integrale beleidsnota ontstaat er meer samenhang in het beleid, meer duidelijkheid naar buiten, een consistente beleidsvorming en een grotere doelmatigheid.

De heroverweging van het provinciaal omgevingsplan gebeurt in een aantal fasen. Tijdens de inventarisatiefase, die de komende maanden in beslag neemt, wordt op een rij gezet welke onderdelen van het POP in aanmerking komen voor heroverweging. Daarbij wordt aandacht besteed aan opname van maatschappelijke aspecten in het omgevingsbeleid (leefbaarheid, zorg en cultuur) en aan actualisatie. Op basis van de inventarisatie wordt vervolgens een concreter voorontwerp opgesteld. Dit zal begin 2003 gereed zijn. Daarna volgen de ontwerpfase, waarin het voorontwerp concreet gemaakt wordt, en de vaststellingsfase. Waarschijnlijk wordt het nieuwe POP medio 2004 vastgesteld.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie