Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervraag over toezicht OPTA op kwaliteit KPN

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Antwoord op de vraag van het Tweede Kamerlid drs. C.C.M Vendrik over het toezicht van OPTA op kwaliteit dienstverlening KPN

Geachte heer Vendrik,

U hebt het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (het college), naar aanleiding van de reorganisatie die Koninklijke KPN N.V. (KPN) aan het uitvoeren is, verzocht u een beschrijving te geven van de mogelijkheden van het college om toe te zien op de toekomstige kwaliteit van de dienstverlening van KPN, thans en ook in het geval van faillissement. Hieronder verstrekt het college u de gevraagde informatie.


1. Plichten KPN1.a. De Universele dienst
KPN heeft wettelijk de plicht een aantal diensten in Nederland te leveren die voor eenieder tegen betaalbare prijzen en met een bepaalde kwaliteit beschikbaar moeten zijn:

· De vaste openbare analoge telefoondienst:
KPN moet een ieder die daarom verzoekt een telefoonaansluiting leveren. In de praktijk voert KPN deze plicht uit door de abonnementsvormen Belbudget, Belbasis en Belplus aan te bieden. In het kader van de betaalbaarheid zijn voor Belbudget wettelijke maximum tarieven vastgesteld.
· Betaaltelefoons:
In een woonkern met meer dan 5000 inwoners moet KPN zorgdragen voor het plaatsen en instandhouden van tenminste 1 openbare betaaltelefoon per 5000 inwoners.
· Abonnee-informatiediensten:
KPN moet een abonnee-informatiedienst (telefonische inlichtingendienst) en een telefoongids ter beschikking stellen. Deze gidsdiensten moeten de gegevens (nummers en naam/adres/woonplaats) van alle abonnees van vaste en mobiele openbare telefoondiensten bevatten, tenzij de abonnee heeft aangegeven niet te willen worden opgenomen. Onder deze gegevens vallen vaste, mobiele en persoonlijke nummers. Deze telefoongids moet in een door het college goedgekeurde vorm verschijnen en minstens eenmaal per jaar bijgewerkt worden.


1.b. Plichten voor alle aanbieders van telecommunicatiediensten (inclusief KPN)
Alle aanbieders van vaste en mobiele openbare telecommunicatiediensten zijn wettelijk verplicht aan hun eindgebruikers de mogelijkheid van nummerportabiliteit te bieden. Voorts bestaat voor deze aanbieders de algemeen wettelijke verplichting tot het bieden van interconnectie aan andere aanbieders van telecommunicatiediensten.


1.c. Plichten van KPN als partij met aanmerkelijke macht op de markt Naast de universele dienst verplichting en bovenstaande algemene verplichting heeft KPN, omdat zij is aangewezen als partij met aanmerkelijke macht op de respectievelijke markten voor vaste telefonie, huurlijnen en mobiele telefonie, ook nog een extra plicht. Uit de aanwijzing van KPN als partij met aanmerkelijke macht op de respectievelijke markten voor vaste telefonie, huurlijnen en mobiele telefonie vloeit voor KPN de verplichting voort tot het bieden van bijzondere toegang tot haar netwerk.


1.d. Investeringsplicht van KPN
In tegenstelling tot hetgeen in de vroegere Wet op de telecommunicatievoorziening was opgenomen, is KPN in de huidige Telecommunicatiewet niet meer verplicht om er zorg voor te dragen dat de capaciteit, de kwaliteit en de eigenschappen van de telecommunicatie-infrastructuur voldoen voor een doelmatige verzorging van telecommunicatie.


2. Bevoegdheden college2.a. Wat zijn de huidige bevoegdheden en taken van Opta m.b.t. handhaven kwaliteitsniveau
Het college ontleent zijn bevoegdheden aan de Telecommunicatiewet en daarop gebaseerde lagere regelgeving. In de Telecommunicatiewet zijn onder meer algemene bepalingen opgenomen die een wettelijke waarborg moeten vormen voor de kwaliteit van de dienstverlening van de hierboven beschreven UD diensten.

KPN moet aan het college over een beperkt aantal kwaliteitsindicatoren rapporteren. Een aantal van de indicatoren waarover gerapporteerd moet worden zijn de wachttijd bij de eerste aansluiting op het net, de storingshersteltijd, wachttijden bij diensten via de telefonist, het percentage functionerende openbare betaaltelefoons en de juistheid van facturen.

Als blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening naar het oordeel van het college onvoldoende is, kan het college aan KPN prestatiedoelstellingen opleggen. Omdat het college geen bevoegdheid heeft om KPN een investeringsplicht op te leggen, kan het college tegen dreigende verslechtering van de kwaliteit vooraf niets doen.

Al met al zijn de bevoegdheden van het college beperkt, omdat op weinig indicatoren kan worden toegezien en het toezicht bovendien slechts achteraf kan plaatsvinden.


2.b. Bevoegdheden OPTA bij beëindiging dienstverlening Het aanzienlijk wijzigen of beëindigen van de dienstverlening door aanbieders van telecommunicatiediensten (en dus ook KPN) kan niet eerder dan nadat het college daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook in geval van surseance (uitstel van betaling) zijn bovenstaande regels van toepassing.

Het staat KPN in beginsel niet vrij de verlening van de Universele diensten te beëindigen. Pas een jaar nadat KPN aan de minister heeft aangegeven de universele dienst of een deel daarvan niet meer te willen vervullen, kan deze, onder voorwaarden beëindigd worden. In dat overgangsjaar moet de minister de universele dienst opnieuw aanbesteden aan die aanbieder die aangeeft de universele dienst voor de laagste netto kosten kan (en wil) leveren. Hiervoor kan een universele dienst fonds in het leven worden geroepen die de betaalbaarheid garandeert.


3. Bevoegdheden in geval van uitstel van betaling of faillissement In deze paragraaf wordt beschreven of de bovenstaande bevoegdheden van het college nog uitvoerbaar zijn in het geval KPN in de moeilijkheden komt en in geval van faillissement. Het college hecht eraan te benadrukken dat de informatie over de gevolgen van een faillissement wordt verstrekt op uw verzoek en op geen enkele wijze een oordeel indiceert over de vooruitzichten van KPN.

In het geval van uitstel van betaling rusten op KPN onverkort alle verplichtingen uit de Telecommunicatiewet en lagere regelgeving die ook vóór het uitstel golden. De bevoegdheden van het college blijven dus ook ongewijzigd.

In geval van faillissement zijn er voor het college geen specifieke bevoegdheden. Alhoewel onverkort de verplichting blijft bestaan om toestemming te vragen aan het college is het de vraag welke waarde de verplichting nog heeft indien de curator, die beheers- en beschikkingsbevoegd is om de boedel te vereffenen en gehouden is aan de faillissementswet, deze verplichting na zijn belangenafweging niet wenst na te komen. De curator zal (er zullen waarschijnlijk meerdere curatoren zijn in een faillissement van KPN) als enig doel hebben de boedel van de rechtspersoon KPN te vereffenen. Na de faillissementsdatum is het niet meer mogelijk de rechtspersoon KPN te dwingen verplichtingen uit de Telecommunicatiewet na te doen leven, omdat de rechtspersoon KPN niet meer beschikkings- en beheersbevoegd is. De curator zal deze bevoegdheden hebben overgenomen, als het gaat om de boedel van KPN. Deze boedel is geen zelfstandige drager van rechten en verplichtingen doch een bundeling van verhaalsobjecten. Op grond van de Faillissementswet is er voor de curatoren de mogelijkheid om de onderneming te continueren met toestemming van de rechter-commissaris of de boedel te liquideren. Het eerste scenario is uiteraard het meest denkbaar, gezien de waarde van het vaste netwerk. Dan kunnen de verplichtingen voortvloeiend uit de Telecommunicatiewet ook worden opgelegd aan de gecontinueerde onderneming. In het tweede scenario, waarbij uiteindelijk de rechtspersoon KPN wordt ontbonden, zijn de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet door het college niet langer afdwingbaar.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,

drs. H.C. Bakker, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...