Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intranet en E-HRM voor P&O

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

VERNIEUWDE PRAKTIJKGERICHTE CURSUS
Intranet en E-HRM voor P&O
Invoering en toepassing in de praktijk

28 en 29 november 2001, Hotel Breukelen
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)

---


* De voordelen van een intranet

* Waar begint intranet en waar eindigt E-HRM
* Een stappenplan ter implementatie

* P&O-instrumenten ondersteund door ICT-toepassingen via het intranet

* Veranderingen voor de personeelsmanager én de medewerkers
* Toekomstontwikkelingen op een rij

Uw docent:
Gijs Houtzagers
Managing consultant

Gastspreker:
Wordt nader bekend gemaakt

---

Intranet als personeelsinstrument
De moderne personeelsmanager kan tegenwoordig niet meer zonder ICT-hulpmiddelen. Veel personeelsafdelingen werken al met software voor salarisverwerking of uitgebreidere personeelsinformatie. Een intranet gaat nog een stapje verder. Het biedt de personeelsmanager een concreet instrument om met de medewerkers te communiceren en informatie over hen te verzamelen.
Het begrip E-HRM gaat een stap verder. E-HRM houdt in: Het vormgeven aan strategisch human resource management aan de hand van procesmanagement, gebruikmakend van webtechnologie Concreet betekent dit dat de medewerkers informatie opvragen via het intranet, en zelf zaken regelen waarvoor ze normaliter naar de personeelsafdeling zouden moeten gaan. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld inschrijven voor opleidingen of on-line cursussen volgen, informatie opvragen over hun arbeidsvoorwaarden, het bedrijfsnieuws volgen etc. Tegenwoordig zijn er zelfs al intranetten in gebruik, waarmee de werknemer zelf wijzigingen kan aanbrengen in zijn arbeidsvoorwaardenpakket!

De invoering van een intranet/E-HRM
De ontwikkeling en invoering van een intranet vergt echter nogal wat tijd en aandacht. Het is belangrijk om van tevoren een helder beeld te hebben van wat u van een intranet/E-HRM verwacht: Wat moet er wel en niet mogelijk zijn.? Wat houdt dit in voor de personele functie? Hoe gaat u te werk bij de daadwerkelijke implementatie? Deze vragen zijn belangrijker dan de technologische aspecten , en verdienen derhalve de uitgebreide aandacht van met name de personeelsmanager.

Praktijkgerichte, interactieve cursus
Indien uw organisatie overweegt om een P&O-intranet/E-HRM in te voeren, of hier wellicht al mee bezig is, zal deze cursus zeker interessant voor u zijn. De voor- en nadelen van een intranet worden voor u op een rij gezet, en er wordt uitgelegd welke P&O-instrumenten u op welke manier in het intranet kunt integreren. Ter illustratie hiervan krijgt u demonstraties van bestaande oplossingen. Daarnaast zal u een stappenplan aangereikt worden voor de invoering van een intranet in uw organisatie en worden tips en valkuilen uitgebreid besproken.
De docent en gastspreker van de cursus hebben een zeer uitgebreide praktijkervaring op het gebied van HRM en specifiek op het terrein van ICT-oplossingen voor personeelsmanagement.

Doel van de cursus
De cursus heeft als doel inzicht te geven in de samenhang tussen nieuwe technologie-HRM instrumenten en de gevolgen voor de HRM discipline. Dit houdt in concreet wordt aangegeven wat die nieuwe technologie nu precies is, wat het voor invloed heeft op bestaande en nieuwe HR instrumenten, hoe die nieuwe technologie moet worden toegepast om een succes te worden en wat de personele consequenties zijn.

Voor wie is de cursus bestemd?
Aangezien de cursus niet zozeer op de technische, maar met name op de inhoudelijke aspecten van een intranet ingaat, is de cursus in eerste instantie bestemd voor personeelsfunctionarissen die een intranet/E-HRM willen invoeren of hier al mee bezig zijn. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor algemeen managers en IT-managers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de implementatie van het intranet. Naast de genoemde functionarissen bestaan uw medecursisten uit onder anderen HR managers, Managers arbeidsvoorwaarden, directie, financiële managers.

---

Programma Dag 1
9.30 Ontvangst en registratie van de cursisten
10.00 Introductie en inventarisatie van de cursisten 10.45 Inleiding: Intranet voor P&O: contouren

* Wat is een intranet, een korte begripsbehandeling
* Waarom een intranet, een uitgebreide opsomming van de voor- en nadelen van de implementatie van een intranet
* De relatie tussen het P&O intranet, instrumenten en P&O toepassingen

11.15 Koffie/thee pauze
11.45 BLOK 1: E-HRM en het intranet voor P&O

* Wat is E-HRM

* Techniek voor niet-techneuten. Een korte verhandeling over de technische samenhang voor gebruikers

* Personeelsinformatiesystemen en E-HRM: de stand van zaken
13.30 Lunch
14.30 BLOK 2: Wat is de relatie tussen het P&O intranet/E-HRM en zijn/haar instrumenten.
Aan de orde komen:

* Employee self service

* Flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden
* De mogelijkheden van het HRM portaal

* Voorbeelden van intranettoepassingen:

+ Employee self service en manager self service: een toepassing PWA

+ Cafetariamodellering: St@r People

15.15 Koffie/thee pauze
15.45 Vervolg BLOK 2
17.00 Einde eerste dag

---

Programma Dag 2
9.30 Terugblik dag 1
9.45 Workshop

Aan de hand van een aantal concrete vragen die zijn afgeleid van de besproken leerdoelen van dag 1 wordt de aanwezigen gevraagd in subgroepen
te discussiëren over hun eigen situatie en visie t.a.v. E-HRM. Deze wordt plenair doorgesproken en de resultaten worden aan het einde van
de dag grafisch weergegeven.

10.45 BLOK 3: de noodzakelijke fases om te komen tot E-HRM
* Ontwikkelingen voor P&O in de toekomst

* Kansen en/of bedreigingen. Wat moet er gebeuren om E-HRM een succes te maken:

+

+ Stel uw business case samen: wat zijn de kosten en de opbrengsten? Welke risico's zijn er voor het P&O personeel?
+ Infrastructuur, geïntegreerd of "best-of-breed producten. Kopen of zelf doen. Hierbij wordt een korte praktijkcase gepresenteerd: E-HRM bij Northern Telecom
+ Eenduidigheid m.b.t. werkprocessen
+ Fases

+ Gevolgen voor de HRM discipline: Wat doen we met al die overgebleven tijd?

11.30 Koffie/thee pauze
11.45 Vervolg BLOK 3
13.00 Lunch
14.00 BLOK 4: PRAKTIJKCASE; wordt nader bekend gemaakt 15.15 Koffie-/theepauze
15.45 BLOK 5: Meten en weten: het gebruik van de balanced scorecard met E-HRM
16.30 Grafische presentatie workshop
17.00 Afsluiting van de cursus en uitnodiging voor een borrel
---

St@r Associates brengt nieuwe concepten voor een onderscheidend HR Management. Deze zijn gebaseerd op principes van Total Quality Management en moderne inzichten van proces management , ondersteund door de nieuwste generaties software.

Een dynamisch proces zoals HR dient systematisch gemanaged te worden Hierbij is ondersteuning met technologisch toepassingen onontbeerlijk, maar allereerst dient het HR proces management bij een organisatie operationeel te zijn, anders zal de technologie nooit werken. Een open, toegankelijk, efficiënt and effectief proces management benadering is de manier om doelen te formuleren en de realisering daadwerkelijk te volgen. Een web-enabled aanpak blijkt de middelen te bieden om zowel voor de werkgever als voor de werknemer potentiële capaciteiten te onderzoeken en ook te gebruiken.

St@r Producten
Software producten:

* HR web producten

* Personeels Informatie Systemen

* Salarissystemen

* Flexible Benefits administratie

St@r Producten & Diensten
On line St@r HR monitors (KPI's):
HRM-(zelf-) evaluatie / Orientatie (aansluitend op INK-model) met de volgende modules:

* Strategisch Aanpassingsmodel : een analyse of de strategie van de HRM afdeling wel een afgeleide van de bedrijfsdoelstellingen is
* HR Assessment, (efficiëntie en effectiviteit) van HRM in de organisatie

* Associate Relation Management Strategy (ARMS) Onder dit begrip vallen een reeks instrumenten die u de wapens in handen geven om een evenwichtige relatie met de medewerker op te bouwen. De instrumenten vormen tevens de begeleiding bij het implementeren van ICT toepassingen

* Medewerker Tevredenheidsmeting , gebaseerd op Hofstede's Culture's Consequences

* CMM®, Carrière Mobiliteit Meting,

* Balans voor projectteams

Datum en plaats
28 en 29 november 2001, Hotel Breukelen

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van de cursus nog niets van ons ontvangen neemt u dan even contact met ons op (040 - 212 94 99)

Kosten
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen EUR. 1095,00/ Hfl. 2633,43 (excl. BTW) per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide cursusdocumentatie inbegrepen.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega deel laten nemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annulering dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus, berekenen wij u EUR. 50,00 /Hfl. 110,20 exclusief BTW aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige cursusgeld verschuldigd. De documentatie wordt u dan automatisch toegezonden.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Daphne Elstak
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
Telefoon 040 - 212 94 99
Fax 040 - 212 94 07
e-mail daphne@ckc-seminars.nl

---

info@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nl

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie