Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intranet en E-HRM voor P&O

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

VERNIEUWDE PRAKTIJKGERICHTE CURSUS
Intranet en E-HRM voor P&O
Invoering en toepassing in de praktijk

28 en 29 november 2001, Hotel Breukelen
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)

---


* De voordelen van een intranet

* Waar begint intranet en waar eindigt E-HRM
* Een stappenplan ter implementatie

* P&O-instrumenten ondersteund door ICT-toepassingen via het intranet

* Veranderingen voor de personeelsmanager én de medewerkers
* Toekomstontwikkelingen op een rij

Uw docent:
Gijs Houtzagers
Managing consultant

Gastspreker:
Wordt nader bekend gemaakt

---

Intranet als personeelsinstrument
De moderne personeelsmanager kan tegenwoordig niet meer zonder ICT-hulpmiddelen. Veel personeelsafdelingen werken al met software voor salarisverwerking of uitgebreidere personeelsinformatie. Een intranet gaat nog een stapje verder. Het biedt de personeelsmanager een concreet instrument om met de medewerkers te communiceren en informatie over hen te verzamelen.
Het begrip E-HRM gaat een stap verder. E-HRM houdt in: Het vormgeven aan strategisch human resource management aan de hand van procesmanagement, gebruikmakend van webtechnologie Concreet betekent dit dat de medewerkers informatie opvragen via het intranet, en zelf zaken regelen waarvoor ze normaliter naar de personeelsafdeling zouden moeten gaan. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld inschrijven voor opleidingen of on-line cursussen volgen, informatie opvragen over hun arbeidsvoorwaarden, het bedrijfsnieuws volgen etc. Tegenwoordig zijn er zelfs al intranetten in gebruik, waarmee de werknemer zelf wijzigingen kan aanbrengen in zijn arbeidsvoorwaardenpakket!

De invoering van een intranet/E-HRM
De ontwikkeling en invoering van een intranet vergt echter nogal wat tijd en aandacht. Het is belangrijk om van tevoren een helder beeld te hebben van wat u van een intranet/E-HRM verwacht: Wat moet er wel en niet mogelijk zijn.? Wat houdt dit in voor de personele functie? Hoe gaat u te werk bij de daadwerkelijke implementatie? Deze vragen zijn belangrijker dan de technologische aspecten , en verdienen derhalve de uitgebreide aandacht van met name de personeelsmanager.

Praktijkgerichte, interactieve cursus
Indien uw organisatie overweegt om een P&O-intranet/E-HRM in te voeren, of hier wellicht al mee bezig is, zal deze cursus zeker interessant voor u zijn. De voor- en nadelen van een intranet worden voor u op een rij gezet, en er wordt uitgelegd welke P&O-instrumenten u op welke manier in het intranet kunt integreren. Ter illustratie hiervan krijgt u demonstraties van bestaande oplossingen. Daarnaast zal u een stappenplan aangereikt worden voor de invoering van een intranet in uw organisatie en worden tips en valkuilen uitgebreid besproken.
De docent en gastspreker van de cursus hebben een zeer uitgebreide praktijkervaring op het gebied van HRM en specifiek op het terrein van ICT-oplossingen voor personeelsmanagement.

Doel van de cursus
De cursus heeft als doel inzicht te geven in de samenhang tussen nieuwe technologie-HRM instrumenten en de gevolgen voor de HRM discipline. Dit houdt in concreet wordt aangegeven wat die nieuwe technologie nu precies is, wat het voor invloed heeft op bestaande en nieuwe HR instrumenten, hoe die nieuwe technologie moet worden toegepast om een succes te worden en wat de personele consequenties zijn.

Voor wie is de cursus bestemd?
Aangezien de cursus niet zozeer op de technische, maar met name op de inhoudelijke aspecten van een intranet ingaat, is de cursus in eerste instantie bestemd voor personeelsfunctionarissen die een intranet/E-HRM willen invoeren of hier al mee bezig zijn. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor algemeen managers en IT-managers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de implementatie van het intranet. Naast de genoemde functionarissen bestaan uw medecursisten uit onder anderen HR managers, Managers arbeidsvoorwaarden, directie, financiële managers.

---

Programma Dag 1
9.30 Ontvangst en registratie van de cursisten
10.00 Introductie en inventarisatie van de cursisten 10.45 Inleiding: Intranet voor P&O: contouren

* Wat is een intranet, een korte begripsbehandeling
* Waarom een intranet, een uitgebreide opsomming van de voor- en nadelen van de implementatie van een intranet
* De relatie tussen het P&O intranet, instrumenten en P&O toepassingen

11.15 Koffie/thee pauze
11.45 BLOK 1: E-HRM en het intranet voor P&O

* Wat is E-HRM

* Techniek voor niet-techneuten. Een korte verhandeling over de technische samenhang voor gebruikers

* Personeelsinformatiesystemen en E-HRM: de stand van zaken
13.30 Lunch
14.30 BLOK 2: Wat is de relatie tussen het P&O intranet/E-HRM en zijn/haar instrumenten.
Aan de orde komen:

* Employee self service

* Flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden
* De mogelijkheden van het HRM portaal

* Voorbeelden van intranettoepassingen:

+ Employee self service en manager self service: een toepassing PWA

+ Cafetariamodellering: St@r People

15.15 Koffie/thee pauze
15.45 Vervolg BLOK 2
17.00 Einde eerste dag

---

Programma Dag 2
9.30 Terugblik dag 1
9.45 Workshop

Aan de hand van een aantal concrete vragen die zijn afgeleid van de besproken leerdoelen van dag 1 wordt de aanwezigen gevraagd in subgroepen
te discussiëren over hun eigen situatie en visie t.a.v. E-HRM. Deze wordt plenair doorgesproken en de resultaten worden aan het einde van
de dag grafisch weergegeven.

10.45 BLOK 3: de noodzakelijke fases om te komen tot E-HRM
* Ontwikkelingen voor P&O in de toekomst

* Kansen en/of bedreigingen. Wat moet er gebeuren om E-HRM een succes te maken:

+

+ Stel uw business case samen: wat zijn de kosten en de opbrengsten? Welke risico's zijn er voor het P&O personeel?
+ Infrastructuur, geïntegreerd of "best-of-breed producten. Kopen of zelf doen. Hierbij wordt een korte praktijkcase gepresenteerd: E-HRM bij Northern Telecom
+ Eenduidigheid m.b.t. werkprocessen
+ Fases

+ Gevolgen voor de HRM discipline: Wat doen we met al die overgebleven tijd?

11.30 Koffie/thee pauze
11.45 Vervolg BLOK 3
13.00 Lunch
14.00 BLOK 4: PRAKTIJKCASE; wordt nader bekend gemaakt 15.15 Koffie-/theepauze
15.45 BLOK 5: Meten en weten: het gebruik van de balanced scorecard met E-HRM
16.30 Grafische presentatie workshop
17.00 Afsluiting van de cursus en uitnodiging voor een borrel
---

St@r Associates brengt nieuwe concepten voor een onderscheidend HR Management. Deze zijn gebaseerd op principes van Total Quality Management en moderne inzichten van proces management , ondersteund door de nieuwste generaties software.

Een dynamisch proces zoals HR dient systematisch gemanaged te worden Hierbij is ondersteuning met technologisch toepassingen onontbeerlijk, maar allereerst dient het HR proces management bij een organisatie operationeel te zijn, anders zal de technologie nooit werken. Een open, toegankelijk, efficiënt and effectief proces management benadering is de manier om doelen te formuleren en de realisering daadwerkelijk te volgen. Een web-enabled aanpak blijkt de middelen te bieden om zowel voor de werkgever als voor de werknemer potentiële capaciteiten te onderzoeken en ook te gebruiken.

St@r Producten
Software producten:

* HR web producten

* Personeels Informatie Systemen

* Salarissystemen

* Flexible Benefits administratie

St@r Producten & Diensten
On line St@r HR monitors (KPI's):
HRM-(zelf-) evaluatie / Orientatie (aansluitend op INK-model) met de volgende modules:

* Strategisch Aanpassingsmodel : een analyse of de strategie van de HRM afdeling wel een afgeleide van de bedrijfsdoelstellingen is
* HR Assessment, (efficiëntie en effectiviteit) van HRM in de organisatie

* Associate Relation Management Strategy (ARMS) Onder dit begrip vallen een reeks instrumenten die u de wapens in handen geven om een evenwichtige relatie met de medewerker op te bouwen. De instrumenten vormen tevens de begeleiding bij het implementeren van ICT toepassingen

* Medewerker Tevredenheidsmeting , gebaseerd op Hofstede's Culture's Consequences

* CMM®, Carrière Mobiliteit Meting,

* Balans voor projectteams

Datum en plaats
28 en 29 november 2001, Hotel Breukelen

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van de cursus nog niets van ons ontvangen neemt u dan even contact met ons op (040 - 212 94 99)

Kosten
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen EUR. 1095,00/ Hfl. 2633,43 (excl. BTW) per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide cursusdocumentatie inbegrepen.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega deel laten nemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annulering dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus, berekenen wij u EUR. 50,00 /Hfl. 110,20 exclusief BTW aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige cursusgeld verschuldigd. De documentatie wordt u dan automatisch toegezonden.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Daphne Elstak
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
Telefoon 040 - 212 94 99
Fax 040 - 212 94 07
e-mail daphne@ckc-seminars.nl

---

info@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nl

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...