Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stimulans biologische varkenshouderij

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/5181
datum
28-11-2001

onderwerp
Stimulans biologische varkenshouderij
TRC 2001/12000 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Onder regie van het Platform Biologica en het convenant voor de Opschaling van de Biologische Varkenshouderij is er op 26 november jongstleden in mijn aanwezigheid een overeenkomst gesloten tussen supermarktorganisatie Albert Heijn en het vleesverwerkingsconcern Dumeco voor de uitbreiding en levering van het assortiment biologisch varkensvlees. De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal drie en een half jaar. Albert Heijn heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat in 2004 biologisch varkensvlees 15% uitmaakt van het totale assortiment varkensvlees. Dumeco zal zorgdragen voor voldoende aanbod van het varkensvlees. Daarvoor is omschakeling van varkenshouders nodig. Dumeco biedt aan varkenshouders, die in dit raamwerk willen omschakelen, een meerjarige afzet- en prijsgarantie aan voor de te leveren varkens.

Door de betrokken partijen, waartoe ook de Vereniging van Biologische Varkenshouders behoort, is het totstandkomen van de bovenvermelde overeenkomsten betiteld als een doorbraak in de opschaling van de biologische varkenshouderij.

datum
28-11-2001

kenmerk
DL. 2001/5181

bijlage

Ik sluit mij aan bij deze kwalificatie. Deze doorbraak past helemaal in de door mij gewenste vraaggerichte benadering van de opschaling van de biologische landbouw.
Ik heb in mijn beleid bewust ingezet op de samenwerking tussen marktpartijen. Nu deze samenwerking gestalte krijgt, zal ik de omschakeling van varkenshouders, die nodig is om aan de vergrote vraag te voldoen, ondersteunen met de tijdelijke inzet van een investeringsregeling. Hiermee wordt de drempel voor de varkenshouder om over te stappen op een biologische vorm van varkenshouderij verlaagd. De toepassing van de investeringsregeling is een concreet voorbeeld van de mogelijkheid van steun aan de primaire biologische sector, die past in een vraaggerichte benadering.

De investeringsregeling biedt varkenshouders die omschakelen - onder voorwaarden - een subsidie aan van 30% van de investeringskosten voor de bouw van stallen en de inrichting daarvan ten behoeve van de omschakeling. Een belangrijke voorwaarde is dat de ondernemer in het bezit is van een afzetcontract van tenminste twee jaar. De te subsidiëren uitbreiding van de productiecapaciteit dient zoveel mogelijk in de pas te lopen met de te verwachten afzetmogelijkheden. Ik heb de Stuurgroep Marktontwikkeling Biologische Landbouw gevraagd mij daarover te adviseren.

Met het oog op de te verwachten afzetmogelijkheden heb ik besloten de regeling vooreerst open te stellen van 11 december 2001 tot 31 januari 2002. Voor de eerste openstelling stel ik een bedrag van 4 miljoen gulden (¤ 1.815.120) beschikbaar. De openstelling vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie. Ik verwacht niet dat dit op problemen stuit.
De investeringsregeling komt in de plaats van de eerder aangekondigde garantieregeling, die in Europees verband niet haalbaar bleek. Behalve de investeringssteun stel ik ook een half miljoen gulden beschikbaar voor de promotie van biologisch varkensvlees, ter ondersteuning van de gemaakte ketenafspraken.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie