Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 10.00 uur

** update 10.14 uur

*** update 11.40 uur

**** update 11.50 uur

***** update 16.00 uur

woensdag 28 november 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

De Kamer zet het debat voort over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2002 (voortzetting, van de eerste termijn van de kant van de Kamer).

Hierna debatteert de Kamer over verschillende brieven van het kabinet inzake de uitvoering van door de Tweede Kamer aanvaarde moties, ingediend tijdens de interpellatie over de bouwfraude op woensdag 14 november jongstleden.

Vervolgens spreekt de Kamer in eerste termijn over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 2002.

Ten slotte debatteert de Kamer over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2002 (alleen het antwoord van de regering in eerste termijn).
*****Dit debat is heden komen te vervallen.
· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN


*Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Verkeer en Waterstaat: 09.45 tot ca. 11.45 uur
Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Dit algemeen overleg is heden komen te vervallen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 11.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het actieplan en de handleiding inzake emancipatietaakstellingen voor departementen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 11.45 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers en staatssecretaris Vliegenthart (beiden Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de Zorgnota 2002, onderdeel van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2002.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.45 tot ca. 12.45 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de procedure bij de benoeming van burgemeesters.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het emancipatiebeleid voor het jaar 2002.


**Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.30 tot ca. 15.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over oorlogsgetroffenen. Er wordt onder meer gesproken over de schadeloosstelling van ex-dwangarbeiders. Dit algemeen overleg is heden komen te vervallen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) over de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens in de toekomst.


***Justitie, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.30 tot ca. 19.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie), Zalm (Financiën) en Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit. Dit algemeen overleg begint pas wanneer het plenaire debat over de bouwfraude is afgerond.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.00 tot ca. 18.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de resultaten van het evaluatieonderzoek inzake de Arbeidstijdenwet.

Europese Zaken en Verkeer en Waterstaat: 16.30 tot ca. 17.30 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over vergaderingen van de ministers van Verkeer van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat : 10.15 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.00 tot ca. 11.45 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de procedure bij de benoeming van burgemeesters.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 11.00 tot ca. 11.15 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verkeer en Waterstaat: 11.15 tot ca. 12.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van het bedrijf Railion Benelux.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 15.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over het advies: een conventie of een conventionele voorbereiding.


****Justitie: 14.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures. Deze vergadering is heden komen te vervallen.

Buitenlandse Zaken: 15.30 tot ca. 16.30 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met professor Sükrü Sina Gürel, de Minister van Staat van Turkije.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met een delegatie van het Noord-Oostelijk Milieugedeputeerden Overleg van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel over diverse milieuonderwerpen.

Europese Zaken: 16.30 tot ca. 17.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met mevrouw Danuta Hübner, staatssecretaris voor Europese Integratie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Polen.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 11.00 uur een delegatie van de Liberian Association Holland (Suze Groenewegzaal).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 13.00 uur een delegatie van Denktank Azië. De Denktank Azië bestaat uit 35 Nederlandse jongeren, die zich buigen over het Ontwikkelingsbeleid voor Azië in 2002 (Klompézaal).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 17.45 uur de heer Muhammed Salih, leider van de Oezbeekse oppositie, ERK Democratic Party of Uzbekistan (Kappeyne van de Coppellozaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie