Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Eindhoven bekendmakingen

Datum nieuwsfeit: 28-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 28 november 2001
Verkeersbesluit

Wet milieubeheer
Kapvergunningen

Verkoop woning
1673/01 Schubertlaan 90, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 15.11.2001
1680/01 Count Basiegracht 47, plaatsen van een tuinhuisje 19.11.2001 1683/01 Tramstraat 52-54, uitbreiden van een verbindingsgang 19.11.2001
1688/01 Mathijsenlaan 13, bouwen van een berging 21.11.2001 1536/00 Hoogstraat 339, verbouwen en uitbreiden van winkelpand 14.11.2001
1668/01 Generaal Van Merlenstraat 12, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.11.2001
1674/01 Nijenrode 147, uitbreiden van een garage-berging 15.11.2001 1671/01 Hoevenweg 1, uitbreiden van een bedrijfsruimte 15.11.2001 1064/01 Hagenkampweg Zuid 190, verbouwen van een woning 15.11.2001 1379/01 Savoiepad 14, verbouwen en uitbreiden van een peuterspeelzaal /jongerenruimte 16.11.2001
670/01 Ruysdaelbaan 9, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfshal 16.11.2001
1206/01 Reuselstraat 18, bouwen van een berging 16.11.2001 1457/01 Dillenburgstraat 11a, aanpassen gevel ten behoeve van groothandel kappersbenodigdheden 16.11.2001
588/01 Poelhekkelaan 21, uitbreiden van een woning 16.11.2001 1250/01 Gaspeldoornlaan 18, uitbreiden van een woning 19.11.2001 1682/01 Rechtestraat 24, verbouwen van een winkel 19.11.2001 1684/01 Floralaan West 165, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.11.2001
1685/01 Zandhoen 37, verbouwen van een woning 20.11.2001 1033/01 Kastelenplein 86, verbouwen en uitbreiden van een supermarkt 20.11.2001
1626/01 t Hofke, renoveren van 144 woningen 21.11.2001 1689/01 Orchideeënstraat 54, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.11.2001
Ingekomen sloopaanvragen
SL01/0121 Hemelrijken 103/105 en 105a/107, slopen van 2 woningen en een horecagelegenheid 19.11.2001
SL01/0120 Ruysdaelbaan 19, slopen van een opslagloods 16.11.2001 SL01/0122 Nieuwe Fellenoord 14 t/m 56, slopen van 22 grondgebonden woningen en bergingen 20.11.2001
Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 29 november 2001 tot en met 12 december 2001 liggen bij de dienst
* bouwen van een woning, Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 206 (2002/00);

* bouwen van 29 woningen, Meerhoven plan Grasrijk (175/01). 4.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.

* uitbreiden van een kantoorgebouw en parkeermogelijkheid en het bouwen van een parkeergarage/-dek, Beemdstraat 1 (1690/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5, sub a van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan De Hurk 1988. Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Van 29 november 2001 tot en met 27 december 2001 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en
* bouwen van een trapgatsparing, condensorconstructie en nieuwe gevelpui, Vestdijk (1108/01);

* wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning, Serlioweg 22 (1572/99);

* verbouwen van een woning, Engelsbergenstraat 73 (1843/00);
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Kalverstraat 7 (1084/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
1643/01 Kruisstraat 81, wijzigen van de voorgevel 19.11.2001 583/01 Tullelaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.11.2001
1479/01 Bergstraat 24, verbouwen van een woning 15.11.2001 1000/01 Frankrijkstraat 79, tijdelijk plaatsen van een 1-klassig schoollokaal voor maximaal 5 jaar 15.11.2001
499/01 Stratumseind 44, verbouwen van een winkelpand tot restaurant 16.11.2001
397/01 Vesaliuslaan 21, uitbreiden van een woning 19.11.2001 406/01 Mispelhoefstraat, bouwen van 3 bedrijfshallen met kantoren 19.11.2001
1325/01 Dorstige Smid 1, uitbreiden van een woning 19.11.2001 1126/01 omgeving Heezerweg en Hadewychlaan, bouwen van 240 bergingen 19.11.2001
1397/01 Diepmeerven 9, uitbreiden van een woning 19.11.2001 1413/01 Puttensedreef, verbouwen van een garage/berging tot schoonheidssalon 19.11.2001
981/01 Jeroen Boschlaan, plaatsen van twee afvalcontainerhokken 19.11.2001
884/99 De Vriesstraat 75, uitbreiden van een woning 20.11.2001 831/01 Azincourthof 5, uitbreiden van een woning 20.11.2001 1100/01 Belgiëplein, bouwen van een tijdelijke winkelunit 20.11.2001 1301/01 Demer 1, vervangen fondplaten in reclame 20.11.2001 664/01 Gestelsestraat 30, uitbreiden van een woning 20.11.2001 938/01 Ten Hagestraat 11, verbouwen en uitbreiden van een kantoor 21.11.2001
1326/01 Jan Luikenstraat 15, vernieuwen van voorgevelkozijn en het bovenliggend metselwerk 21.11.2001
1401/01 Nieuwpoortstraat 8, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een serre 21.11.2001
1017/01 Rechtestraat 15, verbouwen van een winkelpand ten behoeven van gevel en inrichting 21.11.2001
1386/01 Parijslaan 61, bouwen van een overkapping 21.11.2001 1362/01 Pastoor Dijkmansstraat 25, verbouwen van een café 21.11.2001 789/01 Smaragd 6, uitbreiden van een woning 21.11.2001 1124/01 Zandhagedis 66, verbouwen van een woonhuis 21.11.2001

Intrekken aanvraag bouwvergunningen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1605/01 Huizingalaan 64, plaatsen van een lichtreclame 19.11.2001 1630/01 Lisven 16, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.11.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
399/01 Klein Duimpje 3, uitbreiden van een woning 19.11.2001 Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
1562/01 Sint Petrus Canisiuslaan 62, plaatsen van een reclameobject 19.11.2001
1575/01 Pastoor Petersstraat, verbouwen van portieken/entree 20.11.2001
Geweigerde bouwvergunning
1303/01 Dufaystraat 26, uitbreiden van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 19.11.2001
Verleende monumentenvergunning
MO01/0011 Marktstraat 1/Markt 23b, aanbrengen van reclame 19.11.2001 SL01/0118 Helmerslaan, slopen van een trafostation 19.11.2001 SL00/0121 Brasschaatpad 2 t/m 12, slopen van 6 woningen, ketelhuis en garages 19.11.2001
HV01.034 Gestelsestraat 46 en 46a 19.11.2001
Beslissing op bezwaar
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1718/00 het alsnog verlenen van een bouwvergunning voor het bouwen van een luifel aan de woning op het perceel Zandeiland 45 16.11.2001

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225, (e 102,) griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450, (e 204,) griffierecht te worden betaald.

Verkeersbesluit

Voornemen
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een verkeersbesluit te nemen voor de bouwwerkzaamheden Piazza in die zin dat, gedurende de bouwwerkzaamheden, voetgangers en fietsers geen gebruik kunnen maken van de oostelijke zijde van de Boschdijktunnel. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de westelijke zijde van de Boschdijktunnel. Daarnaast wordt de rechtsafstrook op de Boschdijktunnel richting Mathildelaan ingekort als gevolg van bouwverkeer en wordt de snelheid ter plekke teruggebracht tot 30 km/h. Een tekening met bijbehorende bebording en maatregelen ligt met ingang van 28 november 2001 gedurende vier weken tijdens kantooruren ter inzage in het Informatiecentrum van het stadskantoor, Stadhuisplein 10 en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Frederik van Eedenplein 1. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun zienswijze kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders.

Wet milieubeheer
Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer hebben verleend aan:
* Essent Kabelcom B.V.
Het betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een telecomstation, Daalakkersweg ongenummerd;
* Bergervoet Installatie Techniek B.V.
Het betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een installatiebedrijf, Eindhovenseweg ongenummerd.

De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 28 november 2001 tot 9 januari 2002 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tot 9 januari 2002 staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen. Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Verklaring Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Eindhoven, gelet op artikel 8.19, lid 5 van de Wet Milieubeheer, maken bekend wij een verklaring ingevolge artikel 8.19, lid 2 onder c, van de Wet Milieubeheer hebben afgegeven aan:

* Ergonbedrijven te Eindhoven voor het bijplaatsen van een kantoorunit, gelegen Rooijakkersstraat 3.

De verklaring en de daarbij behorende stukken kunnen worden ingezien bij:

* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03);

* Stadsdeelkantoor Strijp, Sint Trudoplein 6, op maandag van 15.00 uur tot 19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur of na telefonische afspraak (238 47 00).

Ingevolge artikel 20.1 en 20.13 van de Wet Milieubeheer kan tegen deze verklaring beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alvorens beroep kan worden ingesteld, moet ingevolge artikel 7.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar worden gemaakt tegen deze verklaring door uiterlijk 9 januari 2002 bezwaar in te dienen tegen deze verklaring. Het bezwaarschrift moet zijn gericht aan ons college en kan worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:

* naam en adres indiener;

* dagtekening;

* een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht;

* de grond van het bezwaar.

Wij wijzen erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. De verklaring treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. De verklaring treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* BP-station Noord Brabantlaan, Noord Brabantlaan 4a, gereedmelding tankstation;

* BP-station Bayeuxlaan, Bayeuxlaan 5, gereedmelding tankstation;
* Woonzorgcentrum Tongelre, Molijnstraat 1, woon- en verblijfsgebouw;

* Woonzorgcentrum Theresia, Bredalaan 77, woon- en verblijfsgebouw;
* Woonzorgcentrum Vonderhof, Bernhardplaats 1, woon- en verblijfsgebouw;

* Vrodest Eindhoven C.V., hoek Marathonloop/Huizingalaan, woon- en verblijfsgebouw.

Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

Goedgekeurde plannen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 23 oktober 2001, nummer 751033, goedgekeurd het bestemmingsplan Prostitutiebedrijven. Dit bestemmingsplan, dat betrekking heeft op het reguleren van prostitutiebedrijven naar aanleiding van het afschaffen van het bordeelverbod, is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 12 maart 2001. Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan, liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 29 november 2001 tot en met 9 januari 2002 op werkdagen tijdens openingsuren in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten. Gedurende deze termijn zijn degenen, die tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de afdeling respectievelijk de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.
Kapvergunningen
Stadsdeel Stratum

* 1 boom aan de Orchideeënstraat: de reden hiervan is dat op de plaats waar de boom staat bebouwing wordt gerealiseerd. Verzenddatum vergunning 14 november 2001.

Stadsdeel Strijp

* 5 bomen ten behoeve van de bouwlocatie GDC aan de Mispelhoefstraat: de reden hiervan is dat op de plaats waar de bomen staan bebouwing wordt gerealiseerd.
Verzenddatum vergunning 13 november 2001.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het betreffende Stadsdeelkantoor. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.


---

Verkoop woning
De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend dat de woning Hoogstraat 140 in aanmerking komt voor verkoop. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ed Willems Makelaardij o.g. B.V., Aalsterweg 24, 5615 CG Eindhoven, tel. (040) 212 01 64. Eindhoven, 28 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie